אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

פרוייקט מחשב לכל ילד: מכרז לאספקת שירותי אינטרנט סלולרי

10.01.2021 14:37

המזמין מעריך כי הוא צפוי לחלק כ- 20,000 ערכות מחשב חדשות עד סוף שנת 2021, ולאחר מכן כ- 6,000 ערכות מחשב נוספות מדי שנה בפריסה ארצית רחבה; עבור כארבעים אחוז מהערכות שיחולקו ירכוש המזמין חבילת אינטרנט; כחמישים אחוז מחבילות האינטרנט יהיו סלולריות.

להמשך הידיעה
אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל

NordVPN: מתוך שעות היממה בהן האמריקנים ערים, ב- 95% הם דבוקים למסכים שונים

03.01.2021 14:46

אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ משמש אפיליאטור של NordVPN אך למרות זאת לא ראיתי אצלו באתר חדשות מטעם החברה אלא רק פרסומות שהוא דוחף בסופן ובצמוד לכל ידיעה בנושא אבטחת מידע שהוא מפרסם. זאת מבלי לציין מפורשות שמדובר בפרסומת וכי יש לו אינטרס אישי בעניין.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל

אבטחת מידע/סייבר, אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

‘באוגוסט 2020 אתר ארכיון המדינה עבר השחתה ודף הבית הוחלף’

20.11.2020 14:14

“האתר במתכונתו הנוכחית צריך לעלות עד סוף חודש נובמבר 2020 […] בכל מקרה אירוח האתר יעבור בתוך כחצי שנה לתשתיות מימשל זמין כמתחייב עפ”י הרגולציה. זה פרק הזמן הנדרש לתכנן, להכין ולוודא תקינות התשתית הטכנולוגית הנדרשת כדי לספק את כלל השירותים הניתנים באתר הארכיון”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

אינטרנט, משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד רשתות שיווק בשל מכירת סיגריות ומוצרי טבק באמצעות האינטרנט לקטינים; היקף התביעה הקבוצתית: יותר מ- 1 מיליארד ש”ח

20.11.2020 14:01

“המשיבות לא מתריעות לא ביחס למוצרי טבק ולא בגין מכירות של סיגריות ו/או לא מונעות בשום דרך את מכירתן וכל אדם באשר הוא ובכל גיל יכול להיכנס לאתרי האינטרנט של המשיבות ולרכוש כאוות נפשו כל מוצר טבק ו/או סיגריות ללא כל מעצור. אומנם יש מספר משיבות שכבר בתחילת הכניסה לדף רכישת סיגריות מתריעות לכאורה שמכירה למי שמתחת לגיל 18 אסורה, אך אם ממשיכים בתהליך הרכישה אין שום מנגנון שבודק שאכן הרוכש הוא מעל לגיל 18 ולכן ההתראה היא למראית עין בלבד ולא ישימה”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט

אינטרנט, משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד 4 חברות “בשם כל מי שקיבל שירותי אספקת אינטרנט מאחת המשיבות וממועד מסויים החלה המשיבה לחייב אותו בתשלום למרות שלא נתנה לו שום שירות בעדו”

20.11.2020 13:57

כתב התביעה מציין גם את משרד התקשורת בהקשר זה: “התופעה של חיוב בתשלום של לקוחות ‘רדומים’ היא ככל הנראה תופעה רווחת. תעיד על כך העובדה שלפי דיווחים התקשורת משרד התקשורת צפוי להסדיר אותה […] נראה שמשרד התקשורת פועל להסדיר את הבעייה שבעטיה מוגשת הבקשה דנא אם כי לא פורסמה על-ידו באופן פורמלי הסדרה זו”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט

אינטרנט, משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד שתי חברות בנושא גבייה מ’לקוחות רדומים’

20.11.2020 13:55

“למותר לציין כי לקוח לא יכול לקבל שירותי ספק אינטרנט משתי חברות שונות במקביל בגין תשתית אינטרנט אחת. מדובר באופן מובהק בגבייה אסורה המנוגדת לדין, הנאמדת ע”י משרד התקשורת – 50 מיליון ₪ בשנה”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט

אינטרנט, משפט

בתוך 5 חודשים: תביעה שלישית (ובקשה לאשרה – כמו את קודמותיה – כתובענה ייצוגית) נגד חברה בתחום שירותי האינטרנט

20.11.2020 13:52

בפתח כתב התביעה מצויין כי התביעה החדשה קשורה לשתי תביעות אחרות, נפרדות, שהוגשו אף הן לבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בחודשים יוני ואוגוסט 2020 נגד אותה משיבה. יחד עם זאת מדובר בתובעים ובאי כוח שונים ובהבדלים מסויימים בין כל-אחת משלוש התביעות.

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט

אינטרנט, משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד הוט נט שירותי אינטרנט: “גובה מלקוחותיה לשעבר (לקוחות רדומים) כספים ביתר, גם כשהיא יודעת או צריכה לדעת שאלה חדלו מלקבל את שירותיה”

30.10.2020 12:16

“הנתבעת יודעת (ולכל הפחות – יכולה לדעת) שהיא גובה תשתלום שלא בעד שירות מלקוחות ‘רדומים’. היא יודעת שלקוח ‘רדום’ אינו צורך את שירותיה והיא יכולה להניח שלקוח כזה עושה כן מחמת טעות או בורות. למרות כן, ככל הידוע, הנתבעת לא נקטה פעולה כלשהי על-מנת למנוע את התופעה של לקוחות ‘רדומים’. כתוצאה מכך מקבלת הנתבעת מידי חודש תשלומים בשיעור ניכר מלקוחותיה שהיא אינה מעניקה להם כל שירות”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט

אינטרנט

אושרה הנחה על שולחן הכנסת: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – הגנה על קטינים מפני תכנים פוגעניים באינטרנט)

28.10.2020 08:13

“שירות הסינון יינתן למנויים שיבקשו זאת ללא עלות נוספת על התשלום בעד שירות הגישה לאינטרנט שמספק הספק. עם זאת, מוצע לקבוע כי ספק גישה לאינטרנט יקבל מאוצר המדינה סכום שלא יעלה על 2 שקלים חדשים בעד כל מנוי שקיבל ממנו את שירות הסינון, ובלבד שהסכום הכולל שישולם מדי שנה לכל ספקי הגישה לאינטרנט גם יחד לא יעלה על 5 מיליון שקלים חדשים. המימון מאת המדינה יהיה לתקופה של עשר שנים מיום תחילת ההסדר המוצע. כדי להגן על פרטיות הגולשים באינטרנט, מוצע להטיל על ספקי הגישה לאינטרנט ועל כל מי שפועל מטעמם חובת סודיות לגבי שימוש במידע המגיע לידיעתם עקב יישום הוראות ההסדר המוצע”.

להמשך הידיעה
אינטרנט

אינטרנט

אושרה הנחה על שולחן הכנסת: הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון – פרסום לשון הרע ברשת האינטרנט)

28.10.2020 08:10

“נוצרת מציאות בה האינטרנט אשר מהווה בפועל כלי תקשורת עיקרי לפרסום, נותר פרוץ ומאפשר פגיעה בזולת בלי שהדבר יגרור אחריות על הגורמים המתאימים בכלי התקשורת. בשל כך מוצע להגדיר בחקיקה את רשת האינטרנט והרשתות החברתיות ככלי תקשורת”.

להמשך הידיעה
אינטרנט

אינטרנט, משפט

ייצוגית נגד בזק בינלאומי: מוכרת ללקוחותיה שירותים שונים בתחום האינטרנט אולם מקצת מהצרכנים ממשיכים להיות מחוייבים במשך חודשים ואף שנים בגין שירות שלא צרכו

23.10.2020 13:22

“לקוח שלא ביצע פעולת ‘דריכה’ הוא לקוח יותר משתלם עבור בזק בינלאומי מלקוח רגיל, שכן הוא לקוח ‘רדום’ שגם משלם מצד אחד וגם ‘לא עולה’ לבזק בינלאומי כי עלויות המכירה (העמלות) מוחזרות לקופתה של בזק בינלאומי שטוענת כלפי עובדיה שהם לא זכאים לקבלת העמלה. והוא אף לא תופס קיבולת על שרתי החברה. זו סיטואציה שהיא התגלמות האבסורד וההתעשרות שלא כדין על חשבון הצרכנים, ולכן כל העמלות שקוזזו מהעובדים, מהוות ראש נזק עצמאי ונפרד שעניינו התעשרות שלא כדין על חשבון חברה הקבוצה”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט

אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל

שר התקשורת: ישובי הבקעה ואיזורי הגבולות – בעדיפות עליונה במתווה הסיבים”; “במתווה הסיבים כל יישובי הגבולות, 25,000 בתי אב, ייהנו בשנתיים הראשונות מהקרן הממשלתית שמוקמת, וזה המקום לקרוא לשר האוצר לקדם את ההליך הזה”

16.10.2020 14:23

הנדל: “במשך הרבה מאוד שנים התייחסו למאחזים וליישובים אחרים ביהודה ושומרון בתוך איזה ואקום, איזה ריק כזה. הדרג המדיני, קרי הקודם, למרות ימניותו הרבה, במירכאות או שלא במירכאות, בחר שלא להתעסק עם אותם יישובים ולא לספק להם שירותים – חשמל, מים וגם שירותי אינטרנט – בגלל ההגדרה של אזור לא מוגדר בתוך הוואקום הזה”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל

אינטרנט

וועדת הכלכלה בכנסת תקיים בקרוב ‘דיון מהיר’ בנושא “איטיות הגלישה באינטרנט בתקופת קורונה

16.10.2020 14:18

נשיאות הכנסת אישרה (12.10.2020) ארבע הצעות נפרדות אך זהות בנוסח שלהם, שהגישו ארבעה חברי כנסת שונים.

להמשך הידיעה
אינטרנט

אינטרנט, מימשל/מימשל זמין

שאילתות בכנסת בנושא אי-הנגשה לשפה הערבית של 13 אתרי אינטרנט ממשלתיים

09.10.2020 13:45

בעבר פירסמתי מספר ידיעות באתר זה לגבי נושא השפה הערבית באתרים ממשלתיים.

להמשך הידיעה
אינטרנט, מימשל/מימשל זמין

אינטרנט, משפט

החודש לפני שנתיים הוגשה תובענה ייצוגית בהיקף קבוצתי של 307 מיליון ₪ נגד רכבת ישראל (בנושא אינטרנט אלחוטי מהיר בזמן נסיעה) והסתיימה עתה בבקשת הסתלקות מוסכמת

09.10.2020 13:20

“בשל המאפיינים הייחודיים של מערכת ה- WiFi ברכבות והמשאבים הנחוצים לצורך תפעולה (שכאמור רכבת ישראל נושאת בהם על חשבונה), החליטה רכבת ישראל להפסיק, לעת עתה, והחל מחודש מאי 2019, לחדול מלספק שירות הגלישה ברכבת, ובשלב זה אין כוונה לחדשו”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט