ReadItNow Homepage

Next Previous

תובענה ייצוגית נגד שופמיינד [שפיתחה ומפעילה את אתר וואלה שופס]: “תיכנתה באופן מכוון את התוכנה והקוד כך שהלקוח ייאלץ לשלם סכום גבוה הרבה יותר ממה שהתכוון לשלם”

מומחה מחשבים בדק ומצא "כי המשיבה תיכנתה את המערכת באמצעות קוד שתמיד ובאופן ייזום, כל הצעה ראשונה שתוצע ע"י הלקוחות – תידחה"; קובע: אין "מדובר בתקלה או בבאג, אלא בשיטת פעולה מכוונת ומניפולטיבית שהמשיבה ביצעה באופן מכוון".להמשך הידיעה

רשות התקשוב הממשלתי: “בעקבות הערת ביהמ”ש בפסק הדין, העברנו למ. המשפטים הצעתנו למתווה להסדרת ניגוד עניינים בקרב נותני שירותי מחשוב”

העליון בראשות הנשיאה: "ראינו להעיר את שאף עלה במהלך הדיון שקיימנו כי מן הראוי שרשות התקשוב תחדד ותרענן את נהליה בכל הנוגע לשיבוץ עובדים המועסקים במיקור חוץ בוועדות מכרזים או בוועדות משנה של ועדות כאלה, על-מנת שמצבים כמו זה שנוצר במקרה דנן ואיננו ראוי לא יישנו".להמשך הידיעה

תביעה של ישראמיינרס נגד בנק איגוד בשל סירובו הגורף “לקבל לחשבון החברה תקבולים” המתקבלים מעיסוק החברה ב’כריית מטבעות דיגיטליים’

"זה 7 חודשים לא מאפשר הבנק לחברה להפקיד את הכנסותיה בחשבון, החברה לא יכולה להתנהל עוד באופן תקין [...] דבר שגורם לחברה שלא לעמוד בהתחייבויותיה מול לקוחותיה, ספקי שירותים ורשויות המס, תוך גרימת נזק בלתי הפיך לחברה".להמשך הידיעה

תובענה ייצוגית נגד Amazon ו- אמזון ווב סרביסס ישראל: אמזון גובה לכאורה שערי המרה בניגוד לחוק וגורמת נזק והפסד ללקוחותיה; היקף התביעה הקבוצתית: 2.9 מיליון ₪ לפחות

"חברה אמריקנית האמונה על קיום החוק, אשר רק מגיעה לסחור בישראל, וברגע בו הגיעה, בוחרת לפעול באופן לא חוקי תוך התעלמות מופגנת מהוראות מפורשות בחוק ותוך גריפת רווח לא הוגן ועשיית עושר ולא במשפט, על חשבון הצרכנים".להמשך הידיעה

,

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד בזק: מצרפת לקוחותיה לשירות תא קולי ושיחה מזוהה מבלי שביקשו ו/או נתנו הסכמתם לכך מראש

09:0613.12.2019

מתוך כתב התביעה: “התנהלותה הפסולה של בזק בעניין הזמנת קו הטלפון מלמדת כי המקרה של התובע אינו מקרי אלא כי מדובר בהתנהלות שגרתית בבזק”.

להמשך הידיעה
,

מה שהחל ב- 2016 כתביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד YES בהיקף קבוצתי של יותר מ- 700 מיליון ₪, הסתיים ב- 12/2019 בבקשת הסתלקות מוסכמת ודחיית התביעה

09:0413.12.2019

“בשים לב לעובדה שהמשיבה פועלת בסביבה תחרותית וכן בשל העובדה שהיא מעוניינת לשמור על שביעות רצונם של לקוחותיה ולשמר אותם, פונה לנציגי שירות הלקוחות של המשיבה, טרם חלפו 30 הימים ומבקש ‘להפשיר’ את המנוי, רשאים נציגי השירות, לפנים משורת הדין ומטעמים שירותיים – להיעתר לבקשתו”.

להמשך הידיעה

,

העליון דחה ‘עתירה ציבורית’ לבג”ץ של קליניקות משפטיות שביקשה לחייב את הממשלה, ראש הממשלה ו- 10 משיבים נוספים “לקיים את כל הוראות חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן”

09:0213.12.2019

השופט הנדל: “אני מסכים כי יש לסלק את העתירה על הסף ללא צו להוצאות, מן הטעם שהיא התייתרה לאור התפתחויות שעליהן הודיעה המדינה לאחר הגשתה. בתגובתה המקדמית לעתירה מסרה האחרונה כי העותרות ‘התפרצו לדלת פתוחה’, משום שהיא פועלת כעת לקדם את יישום חוק המאבק; מינויים נחוצים בוצעו, והחל תהליך גיבוש עמדת מטה הסנקציות. המדינה אף הבהירה כי כאשר ועדת השרים תקבל החלטות רלבנטיות הן יפורסמו, וכי ההשתתפות במכרזים תימנע ‘לפי כל דין, ובהתאם לנסיבות הקונקרטיות’. בנסיבות אלה, מקובלת עלי עמדת המשיבים כי העתירה התייתרה בשלב זה”.

להמשך הידיעה
,

,

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק מניעת ביריונות ברשת

08:5913.12.2019

“הצעת החוק נוסחה בסיועם של תלמידי תיכון בליך שנחשפו לביריונות ברשת כלפי חבריהם לכיתה ואשר החליטו לפעול לקידום הנושא”.

להמשך הידיעה
,

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק לחילופי מידע בין גופי הביטחון, המודיעין והאכיפה ובין נפגעי טרור

08:5813.12.2019

“מקור המצב המתואר לעיל נעוץ, בראש וראשונה, בקושי הראייתי בפניו ניצבים נפגעי הטרור לשם הוכחת תביעתם, ובהמשך – לצורך גביית הפיצויים הכספיים שנפסקו לטובתם. שכן כאשר נפגע טרור תובע נזקיו עקב מעשה טרור, קיים פער משמעותי בין המידע הנגיש לו לבין זה שבידי רשויות וגופים מדינתיים. אלו מעסיקים אלפי עובדים ומאגרי מידע, וסביר כי ברשותם תשתית עובדתית-ראייתית למעשי טרור ואיבה, אותה הם אינם חושפים מסיבות שונות בפני אזרח שנפגע במסגרתם. למותר לציין כי יכולת איסוף המידע, ובכלל זה החקירה, הנתונה לרשות, אינה מוקנית לאזרח נפגע טרור בדרך-כלל. כך יוצא שמידע שכבר נמצא בידי רשויות המדינה, ועשוי לשרת את נפגע הטרור במסגרת הליך נזיקי, אינו נגיש לו”.

להמשך הידיעה

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק חובת התקנה של מערכת ממוחשבת לשליחת הודעה במקרה של אי הגעת ילד למוסד חינוך או למעון יום (תיקוני חקיקה)

08:5613.12.2019

“מוצע לחייב את שר החינוך, את שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ואת שר הבריאות, כל אחד בהתאם לתחום סמכותו, להתקין תקנות בעניין חובת מוסד חינוך, מעון יום לפעוטות ומעון יום שיקומי, להתקין מערכת ממוחשבת השולחת הודעה והתרעה להורים במקרה של אי הגעת ילדם למוסד החינוך או למעון היום”.

להמשך הידיעה

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני (תיקון – הגבלות על יצוא ביטחוני לכוחות ביטחון שביצעו הפרות חמורות של זכויות אדם)

08:5413.12.2019

“הצעת חוק זו מבקשת להגביל את הייצוא הביטחוני למדינות שלגביהן יש לישראל מידע לפיו קיימים בהן כוחות ביטחון שביצעו הפרות חמורות של זכויות אדם […] על כן, מוצע לתקן את המצב לפיו הייצוא הביטחוני הישראלי ישמש בהפרות זכויות אדם בעולם, ולהוסיף איסור מפורש על ייצוא ביטחוני לכוחות ביטחון במדינות זרות שביצעו הפרות חמורות של זכויות אדם”.

להמשך הידיעה

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק פיקוח על עסקאות רכש מערכת הביטחון

08:5213.12.2019

“הצעת החוק נועדה לייצר מנגנון פיקוח פרלמנטרי אפקטיבי על נושאי רכש במשרד הביטחון ובצבא הגנה לישראל, הנמצאים במהלך בחינה לרכש, ושהיקפם הכולל המוערך עולה על 400 מיליון שקלים חדשים בתקציב רב-שנתי או 200 מיליון שקלים חדשים בתקציב שנתי”.

להמשך הידיעה

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון – תקופת ההתיישנות)

08:5113.12.2019

“הצעת חוק זו נועדה לתקן עוול היסטורי לפיו תקופת ההתיישנות של תביעה אזרחית לפי חוק הגנת הפרטיות היא בת שנתיים בלבד, ואילו חוק ההתיישנות, התשי”ח – 1958, קובע שתקופת ההתיישנות הרגילה של תביעות אזרחיות, ובכלל זה הפרת חוזה, הסגת גבול, תקיפה, התרשלות ומטרד היא בת שבע שנים. מוצע להשוות את תקופת ההתיישנות של תביעות אזרחיות הקשורות בפגיעה בפרטיותו של אדם לתקופת ההתיישנות בקשר לעוולות אחרות”.

להמשך הידיעה

החשב הכללי מפרסם בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא: כלים לעריכת טקסט עשיר בסביבת דפדפן לטובת הכנת פרוטוקולים

08:5013.12.2019

ניתן להציע פתרונות המבוססים על ענן, אולם הסיכוי לאימוץ פתרונות ענן, במיוחד אלה המבוססים על ענן הממוקם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, הינם נמוכים.

להמשך הידיעה

,

“עבודאטה” – אתר מידע על שוק העבודה בישראל: הקמה ותחזוקה של אתר להנגשת מידע לגבי שוק העבודה ואפשרויות הלימודים בישראל

08:4913.12.2019

“עבודאטה” הינו פרוייקט של יחידת האסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד המבוצע בשיתוף יחידת המחשוב של המשרד, עם המיזם הלאומי ‘ישראל דיגיטלית’ מטעם המשרד לשוויון חברתי, משרד האוצר וג’וינט ישראל-תבת, אשר מטרתו להקים אתר אינטרנט בו יונגש מידע מעודכן ומועיל לגולשים לגבי שוק העבודה והלימודים בישראל, באופן שיסייע להם להפיק תובנות משמעותיות.

להמשך הידיעה
,

הרשות הממשלתית למים וביוב: מכרז פומבי לייעוץ ולהערכת נזק כלכלי העלול להיגרם כתוצאה מהוספת מסילת רכבת רביעית בתוואי האיילון

08:4713.12.2019

מטרת השירותים הנדרשים: מיפוי הנזקים הצפויים ואמידת הנזק הכלכלי למשק כתוצאה מהצפת שטחים עירוניים באזור גוש דן בשל הקמת המסילה הרביעית באיילון, בהתאם לתרחישים. השירותים יסייעו לתמיכת בקבלת החלטות לגבי הכדאיות הכלכלית למשק בהקמת מובל תת קרקעי מאיילון לים.

להמשך הידיעה

משרד המשפטים: מכרז לקבלת שירותי עריכת בחינות ממוחשבות עבור המשרד

08:4513.12.2019

תנאי סף למערכת המידע עליה מבוסס השירות: המערכת שעליה מתבסס השירות היא מערכת מידע לפיתוח, ניהול והעברת מבחנים. המערכת תומכת באופן מלא בשפה העברית וכוללת את כל הממשקים של שימוש באותיות בעברית, לרבות, כתיבה מימין לשמאל. המערכת מאפשרת לבצע מבחנים בהיקף של לפחות 1,500 נבחנים בו זמנית ללא השלכות על רמת הביצועים.

להמשך הידיעה

משרד המשפטים: בקשה לקבלת מידע (RFI) – קיומם (או פיתוחם) של שירותי אינטגרציה למידע תקשורתי, ניתוחי דעת קהל ומחקרי אפקטיביות תקשורתית

08:4413.12.2019

אגף הסברה דוברות ותקשורת מעוניין להטמיע כלי עבודה אינטגרטיבי אמין סטטיסטית לצורך מדידת חלחול מסריו לציבור בכלל ולצורך מדידת קריטריונים ספציפיים כגון אמון הציבור במערכות אכיפת החוק (אמון במוסד מעיד על תפיסת הפרט כי ניתן לסמוך על המוסד, כי המוסד שומר על החוקים להם הוא כפוף, עובד היטב ומשרת את אינטרס הכלל. האגף מקווה לעשות זאת באמצעות מערכת אלקטרונית או באמצעות אינטגרציה של שירותים אנושיים עם מערכת אלקטרונית.

להמשך הידיעה

סופשבוע: ריכוז ידיעות (לשבוע שהסתיים ב- 13.12.2019)

08:4213.12.2019

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה

,

משרד הכלכלה: מכרז להקמה ולהפעלה של קהילות חדשנות בתחומים שונים ו/או הפעלת קהילות חדשנות קיימות

09:1910.12.2019

“בשנים האחרונות פיתח משרד הכלכלה והתעשייה אסטרטגיה חדשה לעידוד הצמיחה הכלכלית של ישראל, הכוללת הקמה וניהול של קהילות חדשנות (Innovation Eco-system Management). קהילות החדשנות נועדו לפעול לפיתוח כלכלי-חברתי באמצעות הטמעה של טכנולוגיות חדשניות בתחום מסוים ופיתוחו, יצירת דיאלוג בין מגזרי קבוע בין השחקנים השונים, ולשם מיצובה של ישראל כמובילה עולמית בתחום”.

להמשך הידיעה
,

משרד הרווחה: בקשה לקבלת מידע (RFI) – חיבור בתי אזרחים ותיקים למערכת דיגיטלית שתאפשר תקשורת דו-כיוונית [וידאו ושמע איכותי, בין בתי אזרחים ותיקים שונים הנמצאים בביתם, וכן בין אזרחים ותיקים למרצים ומנחים הנמצאים במרכזי היום או בביתם]

09:0910.12.2019

המערכות הדיגיטליות נדרשות עבור פריסה מדורגת של המערכת הדיגיטלית ל- 3,200 אזרחים ותיקים הנוטלים חלק בפעילות ב – 144 מרכזי היום הפרוסים ברחבי הארץ, ועבור 2,000 אזרחים ותיקים המרותקים לביתם, ניצולי שואה, חברי הקהילות התומכות ועוד.

להמשך הידיעה
« »

מבזקים