ReadItNow Homepage

Next Previous

חב’ המחקר גרטנר מקטינה את תחזית הוצאות טכ’ המידע העולמיות שלה לשנת 2019

הוצאות טכנולוגיית המידע העולמיות בשנת 2018 גדלו בשיעור של 4.0% ובשנת 2020 יגדלו בשיעור של 3.6%. להמשך הידיעה

רשות התקשוב הממשלתי פירסמה את “מבט על פעילות התקשוב הממשלתי לשנת 2019”

עפ"י הדו"ח, סך ההיקף הכספי של פעילות התקשוב הממשלתית בשנת 2018 היה כ- 3.3 מיליארד ₪, כולל עלויות שכר ורכש. בשנת 2019 צפוי היקף הפעילות הכספית לגדול ל- 6.3 מיליארד ₪.להמשך הידיעה

שני פרוייקטים של משרד התקשורת – בדו”ח “מבט על פעילות התקשוב הממשלתי לשנת 2019” שפירסמה רשות התקשוב הממשלתי

שני הפרוייקטים במשרד התקשורת הם ניהול מערך הספקטרום האלקטרומגנטי ומערכות בתחום התקשורת על תשתית CRM בענן ציבורי.להמשך הידיעה

רשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה מקדמת תוכנית מעבר לשירותי ענן בממשלה

"תשתית זו תביא לשיפור השירות לציבור, לייעול תהליכי העבודה בין המשרדים, לניצול מיטבי של משאבי ה- IT להפניית משאבים לטובת העצמת הפיתוח ופעילות הליבה המשרדיים ולמיצוב הממשלה כגורם מוביל בנושא טכנולוגיית הענן בישראל."להמשך הידיעה

לבית-המשפט הוגשה פנייה של משמרת – חברה לשירותי נאמנות ושל רזניק פז נבו נאמנויות מול חברת בי קומיוניקיישנס [המחזיקה בכשליש ממניות חברת בזק], מחזיקי איגרות חוב של ביקום והרשות לניירות ערך

14:1621.04.2019

“בעקבות דיווחי בזק בדבר הפחתה בשווי נכסי החברה לשנת 2018 ועצירת חלוקת דיבידנד לבעלי השליטה, הודיעה החברה [ביקום] ביום 20.3.2019 על הפחתת הונה העצמי בדו”חות הכספיים לשנת 2018, ועצירת תשלומים למחזיקי אגרות החוב. לאור הודעת החברה, נדרשים מחזיקי אגרות החוב משתי הסדרות לקבל החלטות בדבר הפעולות הדרושות לשם הבטחת פירעון החובות כלפיהם, ולפיכך החלה הידברות בינם ובין החברה, וכן כונסו אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות חוב של שתי הסדרות”.

להמשך הידיעה

הארכיון לא שוכח: תזכורת לאייטם שפורסם כאן באתר ב- 20.4.2018 לגבי אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’

15:4019.04.2019

למרות שחלפו כבר כ- 19 חודשים, טרם התפנה אבי וייס לפרסם את הסוד הגדול לגבי שמו של הישראלי בתחרות שהייתה בהודו.

להמשך הידיעה

,

המחוזי בחיפה דחה בקשה של Facebook לעכב בחצי שנה את ההליכים בתובענה ייצוגית נגדה וזאת בשל בקשת רשויות אכיפת חוק שונות ובהן ה- FBI (כדי שלא לסכן חקירה מתנהלת)

15:3619.04.2019

“בקשת האישור מבוססת על אירוע אבטחה שהתגלה ביום 25.9.2018. נטען כי עם גילוי אירוע האבטחה גייסו המבקשות את עזרת רשויות אכיפת החוק, ובכלל זה ה- FBI. ה- FBI, ורשויות אכיפת חוק נוספות המעורבות בחקירה הפלילית, ביקשו מהמבקשות שלא לחשוף כל מידע על אירוע האבטחה העלול לסכן את החקירה, לרבות מידע על התוקפים. זאת, משום שהן סבורות שחשיפת מידע כזה עלולה לגרום לנושאי החקירה להשמיד או להסתיר ראיות, להשפיע על עדים, לשנות את התנהגותם, להימלט מהעמדה לדין או לנקוט בפעולות אחרות לסיכול החקירה”.

להמשך הידיעה
,

בית-המשפט: “אין מקום לדרישה להעמיד את מחשבי המשיבה לבדיקה ע”י מומחה מטעם המבקשות. מדובר בדרישה מרחיקת לכת עד מאוד, שטמון בה נזק פוטנציאלי אדיר”

15:3419.04.2019

“עניינה של התביעה בטענות המשיבה [אקו”ם] כי תחנות הרדיו האיזוריות נמנעות מלשלם לה תמלוגים ראויים עבור השמעת יצירות מוגנות ומרביתן אף אינן חתומות על הסכמי רישיון להשמעת היצירות. בין הצדדים שוררת מחלוקת עזה בנוגע למנגנון החישוב הראוי של התמלוגים שעל תחנות הרדיו האיזוריות לשלם למשיבה. ניסיון להגיע לכלל הסכמה במסגר גישור, כשל למרבה הצער, על אף שהוקדש לו זמן רב, והצדדים שבו לאפיק הדיוני בבית-המשפט”.

להמשך הידיעה

הסתיימו ההליכים המשפטיים בתובענה ייצוגית נגד הוט מע’ תקשורת בגין ‘גלישה’ של תוכן פורנוגרפי לשידור “האח הגדול”

15:3219.04.2019

“יתרה מכך, בהגשת הבקשה מחד גיסא, ובביצוע השיפור במערכת מאידך גיסא, יש מסר לכל נותן שירות של שידורי רדיו או טלביזיה, להקפיד ולקיים את הוראות החוק ולעשות כל שניתן כדי להגן על רגשות הלקוחות. מהאמור לעיל עולה כי הגשת התובענה הייצוגית והבקשה לאישורה הצמיחה תועלתה לחברי הקבוצה ולכלל ציבור הצרכנים”.

להמשך הידיעה

,

פלאפון ביקשה מבית-המשפט לאחד הדיון בשתי תביעות נפרדות שהוגשה נגדה (ובקשה לאשרן כתובענות ייצוגיות) לגבי התקלות בשירותי החברה ב- 9/2018

15:3019.04.2019

מדובר בתביעה אחת שהוגשה בספטמבר 2018 ואילו התביעה השנייה הוגשה בנובמבר 2018. בדיון קדם משפט ב- 17.4.2019 התנגדו באי כוח התובעים לאיחוד הדיון וטענו כי “שני האירועים אינם קשורים” ו”מדובר באירועים מנותקים זה מזה”; נציג החברה אמר כי “פלאפון, בשני ההליכים, תכחיש חבות באופן מוחלט וכי “יש חסינות סטטוטורית לפלאפון מפני תביעות מסוג זה”.

להמשך הידיעה
,

המועצה לשידורי כבלים ולוויין פירסמה שימוע בעניין פרק הזמן שעומד לרשות בעלי הרישיונות להסרת ציוד הקצה לבקשת המנוי

15:2319.04.2019

“בתיקון זה יהיה כדי להפחית ולהקל בנטל הרגולטורי המוטל על בעלי הרישיונות, תוך שימת לב לעניינו של המנוי הצרכן, בפרט במקרה של הודעה על מעבר דירה. כמו כן, יהיה בתיקון כדי ליצור נורמה אחידה וברורה על בעלי הרישיונות הפועלים באותו השוק תחת פיקוח המועצה”.

להמשך הידיעה

,

תביעה ייצוגית של 3 תובעים נגד חב’ Outbrain Inc ו-אאוטבריין ישראל ו- 8 גופי תקשורת: “עניינה של תובענה זו הוא בפרסום סמוי באתרי תוכן, המתחזה לתוכן מערכתי, באופן שאינו מאפשר לגולשים להפריד בין כתבות ובין פרסומות”

15:1819.04.2019

“הפרסום הסמוי שולל את האוטונומיה של הפרט לבחור לאילו תכנים הוא מעוניין להיחשף, פוגע ביכולת הבחירה החופשית שלו, מעוות את העדפותיו […] פוגע ביכולתו לתת אמון בתכנים המוצגים, ומטיל עליו נטל כבד לבירור אמיתות המסרים הנחזים להיות אמיתיים. למעשה, הפרסום הסמוי מביא לזיהום ממשי של המרחב הווירטואלי. מהטעמים הנ”ל, בין היתר, קובע חוק הגנת הצרכן איסור ברור ומפורש על פרסום סמוי שכזה”.

להמשך הידיעה
,

משרד האנרגיה מבקש להתקשר עם מומחה בין-לאומי בתחום הרישוי, הבטיחות וההגנה מקרינה לכתיבת נהלי בטיחות לתג”ר (תחנות כוח גרעיניות) ובמסגרת פרויקט חדש לקביעת קריטריונים למיקום תג”ר בישראל

15:1619.04.2019

“היחידה זקוקה למומחה בעל שם עולמי על-מנת לכתוב נהלי בטיחות לתג”ר, כתיבה וניסוח הפרק על הבטיחות הגרעינית וההגנה מקרינה לאוכלוסייה מדליפה של חומר בקיע מתג”ר עקב תקלה או פעולת איבה וכן כתיבת הפרק הדמוגרפי בפרוייקט חדש לקביעת קריטריונים למיקום תג”ר בישראל הממומן ע”י הסיוע הטכני של סבא”א. לפרוייקט זה יש גם חשיבות מדינית מעבר לחשיבות המקצועית”.

להמשך הידיעה

החשב הכללי: מכרז ליישום, תפעול ותחזוקה של מערכת לחילול שכר עובדי המדינה על תשתית מערכת מרכב”ה – SAP-Payroll

15:1519.04.2019

החשב הכללי רוני חזקיהו אמר כי “במסגרת הפרויקט, תאמץ הממשלה טכנולוגיה מתקדמת שתאפשר בקרת שכר אפקטיבית וקבלת החלטות מושכלות בניהול מערך השכר הממשלתי. הפרוייקט צפוי להביא לחסכון כלכלי הנובע משיפור טכנולוגי ומהשגת יכולת תפעול עצמאית”.

להמשך הידיעה

סופשבוע: ריכוז ידיעות (לשבוע שמסתיים בערב הפסח, 19.4.2019)

15:1319.04.2019

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now.

להמשך הידיעה
« »

מבזקים