ReadItNow Homepage

Next Previous

שבוע חדש ואבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ מפרסם אייטם מפוברק חדש נוסף: טוען שהוא ‘ראשון לדווח’ על שימוע חדש נוסף של משרד התקשורת; אלא שהשימוע הזה פורסם ב- Read IT Now כבר בחמישי בצהריים

אני פירסמתי את הדברים כאן באתר זה יותר מיומיים לפני שאבי וייס פירסם אותם תחת הכותרת 'ראשונים לדווח'.להמשך הידיעה

משרד התקשורת: מכרז למתן שירותים משפטיים בתחום דיני המכרזים [עבור מכרז “דור חמישי” אשר בכוונת המשרד לפרסם]

"החלטה על פרסום מכרז דור חמישי נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד, ואין בפנייה זו משום התחייבות כלשהי של המשרד לפרסם מכרז בנושא או משום התחייבות להזמין שירותי ייעוץ מהמציע הזוכה".להמשך הידיעה

מה אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ לא סיפר באייטם שלו [שכלל ‘חשיפה’ ‘בלעדית’ ‘נוקבת’] שפירסם ביום שישי (3.8)? [חלק א’]

כבר ביום חמישי 2.8.2018 בשעה 18:25 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: הממשלה תצביע ביום ראשון על "צמצום חובת הפריסה של חברת התקשורת – תיקון החלטת ממשלה". למיטב ידיעתי, Read IT Now היה האתר הראשון לפרסם את הנושא לגבי הצעת ההחלטה לדיון והצבעה בישיבת הממשלה היום.להמשך הידיעה

מה אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ לא סיפר באייטם שלו [שכלל ‘חשיפה’ ‘בלעדית’ ‘נוקבת’] שפירסם ביום שישי (3.8)? [חלק ב’]

עדכון (6.8 בערב): ה'חשיפה' של אבי וייס עורך 'טלקום ניוז' מיום שישי האחרון שונמכה והפכה הערב מידיעה 'בלעדית' לידיעת 'חדשות מקומיות'. "כך חולפת לה תהילת עולם"...להמשך הידיעה

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד הוט מע’ תקשורת + רשת מדיה: במסגרת שידורי ‘האח הגדול’ בערוץ 26, שידרו לפחות 5 דקות של סרטון פורנוגרפי קשה אליו נחשפו עשרות/מאות אלפי צופים

19:3119.08.2018

“אין זה סוד שלתוכנית ‘האח הגדול’ ישנה ירידה ברייטינג ולכן אין אפשרות לשלול את האפשרות שהמשיבות או מי מהן גרמו לשידורו של הסרטון באופן מכוון … המבקש יטען כי לאור כך המשיבות עיוולו כלפי חברי הקבוצה בניגוד לחוק עשיית עושר ולא במשפט עת זכו לקבל ‘פרסומת חינם’, שלא כדין, כשהן עושות זאת על חשבונה וגבה של הקבוצה המיוצגת”.

להמשך הידיעה

,

משרד התקשורת טרם פירסם את הדו”ח השנתי שלו לגבי יישום חופש המידע במשרד בשנת 2017

13:5717.08.2018

המועד הרשמי האחרון לפרסום הדו”חות עבור כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך הוא ה- 1 ביולי בכל שנה.

להמשך הידיעה
,

, ,

הבהרה לגבי מכרז של מערך הסייבר הלאומי

13:5617.08.2018

המכרז המדובר לא פורסם ב- 14 באוגוסט, כפי שנכתב ב”אנשים ומחשבים”, אלא פורסם כבר ב- 30 ביולי 2018 באתר מינהל הרכש הממשלתי.

להמשך הידיעה
, ,

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד Google Inc ונגד גוגל ישראל בשם כל מי שרכש מהן מנוי לאפליקציה וביטל לאחר מכן את המנוי אולם בכל זאת נגבו ממנו שלא כדין דמי מנוי מלאים עבור מחזור החיוב האחרון בו ניתנה הודעת הביטול

13:5017.08.2018

“בניגוד גמור להוראות הדין החל, מקום בו מוקנית ללקוח זכות חוזית לבטל את המנוי לשירות אפליקציות (המהווה עיסקה מתמשכת) והלקוח מבטל את המנוי כאמור – גוגל אינה מבטלת את השירות בתוך שלושה ימים כמתחייב, ובהמשך גובה מן הלקוח שלא כדין את מלוא התשלום עבור מחזור החיוב במהלכו ניתנה הודעת הביטול. בעשותה כן, קושרת גוגל את הלקוח בעיסקה בה אין הוא חפץ יעוד ויותר מכך – בעיסקה אותה ביטל כדין וחדל לעשות בה כל שימוש. והכל – מעבר לפרק הזמן המותר”.

להמשך הידיעה

פורסמה מודעה בדבר הגשת בקשה להסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד החברות KLM ו- Air France בנושא משלוח Spam

13:4717.08.2018

פורסמה מודעה בדבר הגשת בקשה להסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד החברות KLM ישראל ו- Air France ישראל בנושא משלוח Spam; סכום התביעה במקור, בשם חברי כל הקבוצה, עמד על 60 מיליון ₪; סך שווי כלל ההטבות שיעניקו 2 החברות עומד על כ- 5,800,000 ₪.

להמשך הידיעה

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 17 באוגוסט 2018)

13:4417.08.2018

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים/הפטורים ממכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה

,

משרד החינוך: מכרז להפעלת תכניות בתחום המגדר ושוויון בין המינים, במערכת החינוך קבוצות העצמה מופרדות מגדרית למקצועות ה- STEM (מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה)

13:4017.08.2018

במהלך השנה מתוכננות לפעול כ- 200 קבוצות מכ- 100 בתי-ספר המצויים בפיזור ארצי. כל היקפי הפעילות שפורטו לעיל הינם כמויות משוערות לשנה. המשרד רשאי להגדיל את ההיקפים בכ- 30% מידי שנה, מותנה באישור בכתב ומראש של וועדת המכרזים וכן הסכם חתום ע”י חשב המשרד ומורשי חתימה של המשרד (כן רשאי המשרד לצמצם את היקפי הפעילות).

להמשך הידיעה
,

,

מינהל הרכש הממשלתי: מכרז מרכזי לרכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי

13:3817.08.2018

במכרז ייבחרו שני ספקים זוכים, אשר כל אחד מהם יספק את כלל הציוד והשירותים המבוקשים לאשכול משרדים, בהתאם לאשכולות המשרדים המפורטים במסמכי המכרז. בנוסף לשני הספקים הזוכים, ייבחר ספק זוכה שלישי לצורך השתתפות בתיחורים לפרויקטים רבי היקף. כמו כן, עורך המכרז רשאי להכריז על הזוכה המשני, או על מציע אחר, ככשיר שני, הכל בהתאם למנגנון הזכייה המפורט במסמכי המכרז.

להמשך הידיעה
,

שירות מטאורולוגי: מצלמה לתיעוד מזג אויר – פניה מוקדמת לקבלת מידע (RFI)

13:3517.08.2018

בכוונת השירות המטאורולוגי לבחון את האפשרות לשלב בחלק מאתריו מצלמות אשר יצלמו, ישדרו אל מרכז החיזוי ויתעדו את תמונות מצב מזג האוויר בקרוב לזמן אמת.

להמשך הידיעה
« »

מבזקים