מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד האוצר/מלם מערכות [בהיקף של יותר מ- 63 מיליון ₪]

16.09.2013 17:52

בקשה של משרד האוצר לפטור ממכרז בהתקשרות עם חברת מלם מערכות בהיקף של יותר מ- 63 מיליון ₪ לחילול שכר עובדי המדינה וגמלאיה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד ראש הממשלה/NESS [בהיקף כ- 1.5 מיליון ₪]

16.09.2013 17:50

ועדת המכרזים המשרדים אישרה בקשה של משרד ראש הממשלה לפטור ממכרז עם חברת NESS בהיקף כ- 1.5 מיליון ₪ עבור מערכת המחשוב של מזכירות הממשלה,

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד ראש הממשלה/נטוויז’ן 013

16.09.2013 17:46

האגף למערכות מידע במשרד רוה”מ מבקש לממש בפעם השנייה את האופציה שנשמרה בהסכם ולהאריך את ההתקשרות עם חברת נטוויז’ן 013 בע”מ בשנה נוספת ואחרונה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד האוצר/גבעולי שרותי ייעוץ [ייעוץ למכרז לרכישת אמצעי אחסון למערכות מידע – התקשרות המשך]

16.09.2013 17:45

באישור החשכ”ל: התקשרות המשך של משרד האוצר עם חברת גבעולי שרותי ייעוץ בע”מ לצורך קבלת שירותי ייעוץ למכרז לרכישת אמצעי אחסון למערכות מידע.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: הודעות על התקשרויות בפטור ממכרז

16.09.2013 17:43

משרד הבריאות פירסם לאחרונה מספר הודעות התקשרויות בפטור ממכרז עם ספק יחיד.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: הודעות על התקשרויות בפטור ממכרז

16.09.2013 17:42

בנק ישראל פירסם לאחרונה מספר הודעות התקשרויות בפטור ממכרז עם ספק יחיד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מפעל הפיס: הודעות על התקשרויות בפטור ממכרז

16.09.2013 17:37

מפעל הפיס פירסם לאחרונה מספר הודעות התקשרויות בפטור ממכרז עם ספק יחיד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד התחבורה/הטכניון

16.09.2013 17:36

בקשה של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – מינהל היבשה – אגף בכיר תכנון תחבורתי לפטור ממכרז עם המכון לחקר תחבורה – הטכניון/מכון טכנולוגי לישראל, למתן שירותי תמיכה ותחזוקה למערכת “ענבר” לתכנון רמזורים בשנים 2014-2017.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד האוצר/מג’יק

16.09.2013 17:34

האגף למערכות מידע במשרד האוצר מבקש לרכוש שירותי רישוי, תחזוקה ותמיכה לכלי פיתוח מג’יק, כחלק מהסכם רישיון אתר.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד התקשורת/מרטנס הופמן

16.09.2013 17:33

למשרד התקשורת אושרה התקשרות בפטור ממכרז עם מרטנס הופמן שירותי מיחשוב בע”מ: הארכת התקשרות; מימוש זכות ברירה (אופציה); היקף כספי: 182,597 ₪.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד האוצר/ESI

16.09.2013 17:31

האגף למערכות מידע ומרכב”ה במשרד האוצר מבקשים פטור ממכרז בהתקשרות עם חברת אי. אס. אי. מערכות מומחה תעשיות בע”מ.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז – משרד החינוך ועמותת קדימה מדע: מיזם משותף להפעלת למידה-מרחוק לתלמידים חולים השוהים בבתי-חולים [בהיקף של קרוב ל- 4 מיליון ₪]

10.09.2013 11:11

פרסום מיזם ללא כוונת רווח: משרד החינוך ועמותת קדימה מדע-חינוך לחיים בע”מ (חל”צ) במיזם משותף להפעלת למידה מרחוק לתלמידים חולים המאושפזים בבתי-חולים. עלות המיזם לתקופה 1.10.13- 30.9.14 היא כ- 3,903,000 ₪.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

משרד הרווחה: הודעות על התקשרויות בפטור ממכרז בהיקף כולל של כ- 3.5 מיליון שקלים

08.09.2013 16:37

משרד הרווחה והשירותים החברתיים פירסם בתחילת ספטמבר שתי הודעות חדשות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

בקשה לפטור ממכרז: משרד הבריאות/מטריקס [היקף כספי: 900,000 ₪]

03.09.2013 10:55

בקשה של משרד הבריאות לפטור ממכרז [אישור הרחבת תיחור] עם חברת מטריקס בהיקף כספי: 900,000 ₪.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משטרת ישראל/ Cellebrite [ערכות בדיקה פורנזיות של מכשירים סלולריים]

01.09.2013 18:30

בקשה של משטרת ישראל לפטור ממכרז בהתקשרות עם חברת Cellebrite לרכישת ערכות בדיקה פורנזיות של מכשירים סלולריים

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד הבריאות/מטריקס [לפיתוח אפליקציית מובייל עבור מבצע “2 טיפות” לחיסון פוליו]

18.08.2013 15:31

פטור למשרד הבריאות ממכרז בהתקשרות עם מטריקס אי. טי. מערכות מידע מתקדמות, לפיתוח אפליקציית מובייל שתאפשר לאזרחי ישראל לקבל מידע רלבנטי בנושא החיסונים ויכולת איתור תחנה, כתובת ושעות קבלת קהל.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז: משרד המשפטים

15.08.2013 09:18

משרד המשפטים פירסם לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד האנרגיה והמים/חברת SQLinq

15.08.2013 09:16

בקשה של משרד האנרגיה והמים לפטור ממכרז בהתקשרות עם אס. קיו. לינק בע”מ [SQLinq Group] לקבלת שירותי תחזוקה לאתר האינטרנט של המשרד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, רשתות חברתיות

בקשה לפטור ממכרז: משרד ראש הממשלה/התאחדות הסטודנטים [מערך הסברה במדיה החברתית באמצעות חלוקת מלגות]

13.08.2013 12:39

להלן הדברים המלאים בבקשה של משרד ראש הממשלה/אגף ההסברה להתקשרות בפטור ממכרז עם התאחדות הסטודנטים בישראל בהיקף של 2.78 מיליון ₪: הקמת מערך הסברה במדיה החברתית באמצעות חלוקת מלגות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, רשתות חברתיות

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: המשרד להגנת הסביבה/ארגון הבריאות העולמי WHO [חקר השפעת קרינה בלתי מייננת בתחום תדרי רשת החשמל]

11.08.2013 07:57

בקשה של המשרד להגנת הסביבה לפטור ממכרז בהתקשרות עם ארגון הבריאות העולמי [World Health Organization, WHO] השייך לאו”ם.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

חדשות