מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד החינוך/בשן מערכות [התקשרות בהיקף של יותר מ- 2 מיליון ₪]

28.07.2013 08:48

בקשה של משרד החינוך – המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער לפטור ממכרז עם חברת בשן מערכות: התקשרות המשך [הארכת התקשרות ראשונה] לצורך מתן שירותי מחשוב – זכיין החשכ”ל.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד ראש הממשלה/MICROSOFT

28.07.2013 08:47

לאגף מערכות המידע במשרד ראש הממשלה נדרשים שירותי תמיכה פרימייר של חברת מיקרוסופט.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד ראש הממשלה/ליאקום מערכות

28.07.2013 08:46

התקשרות עם חברת ליאקום מערכות למתן שירותי ייעוץ ולווי המשך פיתוח, ייצוב, בקרה ותחזוקת מערכת המחשוב של מזכירות הממשלה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

הודעה של משרד ראש הממשלה על התקשרות בפטור ממכרז עם מספר ספקים בהיקף של יותר מ- 2 מיליון ש”ח

15.07.2013 09:08

משרד ראש הממשלה הודיע על התקשרות המשך בפטור ממכרז עם מספר ספקים של שירותי חשוב בהיקף של יותר מ- 2 מיליון ₪.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

החלטות על פטור ממכרז: בנק ישראל

09.07.2013 18:06

בנק ישראל פירסם לאחרונה מספר הודעות על התקשרות עם ספק יחיד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: הוענק למשרד האוצר – מינהל הרכש הממשלתי פטור ממכרז בהתקשרות המשך עם חברת הראל טכנולוגיות מידע להספקת מערכות תקשורת נתונים בהיקף 14 מיליון ₪

08.07.2013 15:08

בכוונת מינהל הרכש הממשלתי לערוך בשנה הקרובה הערכת מצב מחודשת ובחינת ההתפתחויות בשוק על-מנת לגבש המלצות באשר להיערכות לעיתוי פרסומו של מכרז חדש להספקת מערכות תקשורת נתונים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

התקשרות בפטור ממכרז של אוניברסיטת בר-אילן ו- וואלה תקשורת

30.06.2013 05:21

וועדת המכרזים של אוניברסיטת בר-אילן אישרה התקשרות בפטור ממכרז עם וואלה תקשורת: שיתוף והתנסות סטודנטים לתקשורת בעבודת כתיבה, עריכה, תחקיר וכל עבודה תקשורתית אחרת הנדרשת להכנת המידע ולהעברתו לציבור הרחב במדיה האינטרנטית ופרסום כתבות בנושאי יהדות קצרים בנושאי מחקר של סגל האוניברסיטה לשם הוראה לציבור הרחב.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

חברת דואר ישראל: הודעות על התקשרויות בפטור ממכרז

30.06.2013 05:19

חברת דואר ישראל פירסמה במהלך חודש יוני 2013 מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

רשות השידור: התקשרויות בפטור ממכרז (הארכת הסכמי התקשרות עם בתי-תוכנה)

30.06.2013 05:16

אגף מערכות מידע ברשות השידור: הארכת הסכמי התקשרות עם ארבע חברות; מימוש אופציה להארכת ההסכם – נותרה שנה נוספת ואחרונה למימוש האופציה. וועדת המכרזים של רשות השידור מאשרת יציאה למכרז אשר יופץ במהלך השנה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: ארכיון המדינה/חברת נטגו

30.06.2013 05:14

ארכיון המדינה מבקש להתקשר עם חברת נטגו לצורך בדיקת התכנות להפקת פרסומים דיגיטליים חווייתיים (אפלקציות) חוצי פלטפורמות התומכות בשפה העברית.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מפעל הפיס: שתי הודעות על התקשרויות בפטור ממכרז לגבי העברת מערך המחשוב

27.06.2013 21:20

מפעל הפיס פירסם ב- 27 ביוני 2013 שתי הודעות שונות על התקשרויות בפטור ממכרז הקשורות להעברת מערך המחשוב של הארגון.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: מפעל הפיס/אופיסקור.קום

27.06.2013 21:19

בקשה של מפעל הפיס לפטור ממכרז: תחזוקת מערכת למשלוח ולקבלת הודעות טקסט SMS Conter (שאופיסקור.קום היא היצרן, המשווק ונותן השירות הבלעדי שלה).

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מפעל הפיס: הודעות על התקשרויות בפטור ממכרז

24.06.2013 15:08

מפעל הפיס פירסם ב- 24 ביוני 2013 מספר הודעות על התקשרויות בפטור ממכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד הבריאות/תמיר מחשבים

21.06.2013 14:13

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם חברת תמיר מחשבים כ”ספק יחיד” עבור ביצוע התאמות במערכת הייעוץ הטרטולוגיה. חברת תמיר פיתחה עבור משרד הבריאות מערכת לייעוץ טרטולוגי הנותן מענה לפניות הציבור (טלפוני בעיקרו) בנושאים הקשורים למהלך ההיריון.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז שהגיש משרד התחבורה

21.06.2013 14:12

לאחרונה הגיש משרד התחבורה מספר בקשות להתקשרות בפטור ממכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: הכנסת/שוורצקוף אינטגרציית ידע בע”מ (STKI)

21.06.2013 14:10

בקשה של הכנסת לפטור ממכרז בהתקשרות עם חברת שוורצקוף אינטגרציית ידע בע”מ (STKI) בראשותו של ד”ר ג’ימי שוורצקוף.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

הודעות על פטור ממכרזים: מפעל הפיס

17.06.2013 19:21

מפעל הפיס פירסם ב- 17.6.2013 מספר הודעות בדבר התקשרות עם ספק יחיד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

חומרה והיקפי, חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: פטור ממכרז: שירותי מיחשוב (תחזוקת מחשבים ומדפסות) עבור משרד החינוך בהיקף של יותר מ- 16 מיליון ₪

17.06.2013 18:54

פטור ממכרז בהיקף של יותר מ- 16 מיליון ₪: שירותי מיחשוב (תחזוקת מחשבים ומדפסות) עבור משרד החינוך: הפעלת מוקדים לוגיסטיים לתחזוקת מחשבים במוסדות חינוך במסגרת תוכנית התקשוב הלאומית: “התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21”.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד רוה”מ/אוניברסיטת ת”א (כנס הסייבר הבינ”ל השנתי, 12.6.2013)

09.06.2013 08:54

בקשה של משרד ראש הממשלה לפטור ממכרז עם אוניברסיטת תל אביב לגבי קיום מושב בנושא הגנת המגזר הפיננסי מפני מתקפות סייבר במסגרת כנס הסייבר הבינלאומי השנתי השלישי ב- 12 ביוני 2013.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

רכבת ישראל: התקשרויות בפטור ממכרז

01.06.2013 20:56

הודעות של רכבת ישראל בדבר התקשרות עם ספק יחיד והתקשרות בפטור ממכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

חדשות