מכרזים/פטורים/דרושים

משרד האוצר/מינהל הרכש הממשלתי פירסם RFI לצורך מכרז מרכזי לרכש שירותי דיגיטל

25.04.2018 20:52

‘מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי ורשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה נערכים לכתיבת מכרז מרכזי שיאפשר למשרדי הממשלה לרכוש שירותים שיסייעו להם בביצוע טרנספורמציה דיגיטלית, כל אחד בתחומו. לצורך הכנת ואיפיון המכרז נבקש לקבל מידע בנוגע לשירותים שחברות המתמחות בטרנספורמציה דיגיטלית מציעות במספר תחומים’.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: התקשרות בהמשך של משרד רוה”מ עם התעשייה האווירית [9.2 מיליון ₪ לשנה] להמשך פיתוח מערכת “סייברנט”; השנה יפורסם מכרז להקמת “סייברנט 2”

25.04.2018 10:47

בימים אלו הרשות מבצעת תכנון רב שנתי למערכת, לאחריו מתוכננת יציאה למכרז לטובת הקמת ‘סייברנט 2’ עוד בשנת 2018. לפי וועדת המכרזים, ההתקשרות לתקופה המבוקשת מאזנת בין הצורך המבצעי בהמשך הפיתוח לבין עבודת המטה לבחינת המשך פיתוח המערכת בהיבט הטכנולוגי והמכרזי … המערכת תישאר בשימוש עד להחלפתה ע”י מערכת ‘סייברנט 2’, כדי לשמור על רציפות מבצעית”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

ביומטריה, מכרזים/פטורים/דרושים

מערך הסייבר הלאומי מבקש להתקשר עם מחצ”ב רפאל (מרכז מחקרים צבאיים של רפאל) לצורך ביצוע עבודת חקר בנושא ביצועי אלגוריתמים לזיהוי פנים

13.04.2018 08:55

‘עבודת החקר – עניינה מיפוי, סקירה וניתוח של ספרות מחקרית בנושא דיוק מערכות זיהוי פנים והשפעת תופעת ה- Aging (או, הזדקנות הפנים לאורך שנים) על ביצועי המערכות”.

להמשך הידיעה
ביומטריה, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר

מערך הסייבר הלאומי פירסם מסמך המלצות: “צמצום סיכוני סייבר ממצלמות אבטחה”

13.04.2018 08:53

“מסמך ההמלצות נכתב כחלק ממטרה לשפר את החוסן הלאומי, הארגוני אך גם את מרחב הפרטיות והביטחון האישי”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי: מכרז מסגרת לבחירת ספקים לאספקת ותחזוקת מוצרי תקשורת ואבטחת מידע

13.04.2018 08:23

המבקש לקבל את מסמכי המכרז יעבור תדרוך ביטחוני, לרבות חתימה על מסמכים כפי שיידרש, לשם קבלת אישור מטעם גורמי הביטחון המוסמכים. מובהר כי אישור גורמי הביטחון המוסמכים מהווה תנאי לקבלת מסמכי המכרז.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

ביומטריה, משפט

ביקורת של שופט העליון על ב”כ העותרים בנושא המאגר הביומטרי

30.03.2018 13:51

“ראוי היה כי ב”כ העותרים תעדכן על התפתחות זו בזמן אמת, ותבהיר כי תלונתה במסגרת ה’הודעה המעדכנת’ אינה רלוונטית עוד”.

להמשך הידיעה
ביומטריה, משפט

בריאות/רפואה, מימשל/מימשל זמין, ניהול ידע

הממשלה תצביע בראשון (25.3) על “התוכנית הלאומית לקידום תחום הבריאות הדיגיטלית כאמצעי לשיפור הבריאות וכמנוע צמיחה”

23.03.2018 08:28

“ישראל מצוייה בעמדת פתיחה מצויינת להיות בין המדינות המובילות בעולם בתחום הבריאות הדיגיטלית, משתי סיבות עיקריות: א. ייחודה כאומת סטרט-אפ, המתאפיינת בסביבה יזמית, הון אנושי איכותי ומחקר אקדמי מוביל. ב. מערכת בריאות מתקדמת והיקף ועומק מידע רפואי ממוחשב הקיים במערכת הבריאות”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מימשל/מימשל זמין, ניהול ידע

משפט

נדחתה עתירה נגד משרד ראש הממשלה, שב”כ ומערך הסייבר הלאומי

16.03.2018 15:26

בעתירה ביקש העותר כי העליון יורה לשלושה הגופים לחדול מהפעלת מערכת סייבר לוויינית באמצעות גלי קול וגלי אור וקרן לייזר הגורמים לחבלות בגופו ולהחמרה במצבו הנפשי ולבטל את מערכת הסייבר ללא לוויין המתחקה אחריו בעת גלישה ברשת האינטרנט וצפייה בטלביזיה.

להמשך הידיעה
משפט

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד ראש הממשלה: פנייה מוקדמת לקבלת מידע למערכת מבוססת סנסורים מבוזרים להגנה לאומית מפני איומי סייבר – עבור מערך הסייבר הלאומי

13.03.2018 20:33

“מערך הסייבר הלאומי מופקד על מכלול הפעולות למניעה, לניטרול, לחקירה ולהתמודדות עם אירועי סייבר. על-מנת לספק מענה הגנתי פרואקטיבי נדרשת פלטפורמת הגנה לאומית, המבוססת על טכנולוגיות מתקדמות לזיהוי ולסילוק איומי סייבר בראיה מדינתית, בדגש על גופים שהינם תשתיות קריטיות”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין

הצעה לגבי “תוכנית הפעולה בנושא מימשל פתוח לשנים 2018-2019” הוצגה בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו לאישור וועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (הקבינט החברתי-כלכלי)

06.03.2018 16:01

בתוכנית הפעולה הנוכחית לוקחים חלק רשות התקשוב הממשלתי באמצעות מטה התקשוב הממשלתי, יחידת מימשל זמין והיחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור, היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, אגף מימשל וחברה במשרד ראש הממשלה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים. בנוסף, התוכנית כוללת התייחסות למאגר החקיקה הלאומי, שמובילה הכנסת.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין, נגישות/הנגשה

רשות התקשוב הממשלתי פירסמה הנחייה בדבר ביצוע הנגשת מאגרי מידע לציבור

23.02.2018 13:30

“בהחלטת הממשלה מספר 1933 מיום 30 אוגוסט 2016 הוגדרו היעדים, התפקידים והסמכויות של רשות התקשוב הממשלתי בנושא הנגשת מאגרי מידע לציבור”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, נגישות/הנגשה

טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

נציבות שירות המדינה הכריזה על שירות מסרונים ממערכת המכרזים המקוונת

17.02.2018 19:21

נציבות שירות המדינה מדגישה כי מועמדים/ות יקבלו הודעות טקסט, רק במידה והגדרות המכשיר הנייד שלו/ה תומכות בשירות זה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי: מכרז לאספקת מערכת הפצת מסרוני SMS ודיוור, התקנתה, שירותי תמיכה, תחזוקה, שדרוגים וכן שירותים מקצועיים נלווים

09.02.2018 09:32

תקופת התקשרות במכרז תהיה לתקופה של שלוש שנים בהתאם לחוזה המצורף למכרז. המשרד רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות לשלוש שנים נוספות בהתאם להוראות החוזה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בקשה לפטור ממכרז: רשות התקשוב הממשלתי/ נס טכנולוגיות

09.02.2018 09:29

בשל מעבר יחידת מימשל זמין ממשרד האוצר לסמכות משרד ראש הממשלה בשנת 2015, אין ביכולתה להמשיך ולהישען על המכרז של משרד האוצר.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

הודו (BRIC), מכרזים/פטורים/דרושים

וואלה? מה ש”נודע” עתה ל- וואלה! NEWS התפרסם כבר 25 ימים קודם לכן ב- Read IT Now

24.01.2018 21:21

ב- 24 בנובמבר 2017 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה “ביקור גומלין של נתניהו בהודו: ישראל תעניק מתנה להודו מכשור התפלת מים זהה לזה ששני ראשי הממשלה צפו בהדגמה שלו במהלך ביקור מודי בארץ”. 25 ימים לאחר מכן הדבר ‘נודע’ לוואלה חדשות.

להמשך הידיעה
הודו (BRIC), מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין

יחידת ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי, הוסמכה לתקן PCI לאבטחת נתונים בתעשיית כרטיסי האשראי

23.01.2018 20:23

“יחידת מימשל זמין — המפעילה את שירות התשלומים הממשלתי הגדול בישראל, באמצעותו מתבצעים תשלומים בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים בשנה — מחוייבת לעמוד בתקנים קפדניים של אבטחת מידע.”

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין

אבטחת מידע/סייבר

מערך הסייבר הלאומי מפרסם מאמר חדש בנושא חשיבות אבטחת מידע במערכות ICS

23.01.2018 20:18

“הפוטנציאל הגלום בחדירה זדונית למערכת ICS הוא מגוון, משום שמערכות אלו הן היחידות שבהן לתקיפת סייבר עלולה להיות השפעה ישירה בעולם הפיזי. תוקף עלול לגרום לנזק קצר מועד או ממושך לתהליך, המתבטא בהשלכות כלכליות למפעיל המערכת. במקרים מסוימים עלול להיגרם נזק סביבתי, ולעיתים הנזק עלול להתבטא אף בפגיעה ישירה או עקיפה בחיי אדם”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

חדשות