מימשל/מימשל זמין

הערות ראש הממשלה לדו”ח מבקר המדינה (67ב): ‘תמונת המצב כפי שמתקבלת מקריאת הדו”ח אינה עולה בקנה אחד עם פעילות התקשוב הממשלתי’

21.05.2017 09:12

“אופן הצגת הדברים בתקציר הדו”ח, ללא התייחסות לתגובה שנמסרה מטעם רשות התקשוב על הפעילות שבוצעה ומבוצעת יוצרת תמונת מציאות לא מאוזנת”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

אבטחת מידע/סייבר

הערות ראש הממשלה לדו”ח מבקר המדינה (67ב): התמודדות משטרת ישראל עם פשיעת סייבר מתוחכמת

21.05.2017 09:09

“התייחסות המבקר בסוגיית אי ההלימה בכוח האדם לצרכים הנדרשים אינה מתיישבת עם תפיסת ההפעלה הקיימת במשטרת ישראל למימוש אחריותה, שכן אין לראות בכמות כוח האדם הקיימת בפועל ביחידות הסייבר כמענה הבלעדי והייחודי לאיומי הסייבר”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר, טלקום/וויירלס/מובייל

וועדת הפנים בכנסת אישרה החלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים על חברת הטלקום נט 4 פי. אייץ’. איי.

21.05.2017 08:52

“צירוף חברת נט 4 פי. אייץ’. איי. לחוק מתבקש ע”י שירות הביטחון הכללי, הרשות הלאומית להגנה על הסייבר, וראש הממשלה ושר התקשורת, וזאת לאור פוטנציאל האיום המיוחס לפגיעה אפשרית במערכות התקשורת הקיימות בחברה”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, טלקום/וויירלס/מובייל

מימשל/מימשל זמין, תוכנה

רשות התקשוב הממשלתי מפרסמת הנחיות לגבי מעבר/שדרוג מערכות ההפעלה בתחנות הקצה לגרסת Windows 10

21.05.2017 08:45

ההנחייה קובעת כי “על המשרדים לתכנן תהליך הגירה למעבר ל- Windows 10 בכל תחנות העבודה (Desktop/Laptop) “וכי יש “להשלים את תהליך ההגירה עד לדצמבר 2018”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, תוכנה

מימשל/מימשל זמין

הנחיית רשות התקשוב הממשלתי בנושא “התקשרות עם ספק לפי חבילות עבודה”

21.05.2017 08:43

“הנחייה זו מציעה שיטת ביניים נוספת, המשמשת במספר משרדים – התקשרות עם ספק לפי חבילות עבודה – אשר אינה מחליפה את שתי השיטות האחרות, אלא מציעה אפשרות נוספת שבמצבים מסוימים מנטרלת חלק גדול מהחסרונות שלהן ומביאה יתרונות”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

בריאות/רפואה, מימשל/מימשל זמין

האצלת סמכות רשות התקשוב למשרד הבריאות מול בתי-החולים הממשלתיים

21.05.2017 08:41

“הדימיון הרב בין צורכי התקשוב בבתי-החולים והסתמכות על מערכות המידע המרכזיות המפותחות באגף בריאות דיגיטלית ומחשוב במשרד הבריאות … מבדילים משמעותית את יחידות המחשוב של בתי-החולים הממשלתיים משאר יחידות מחשוב ביחידות הסמך במשרדי הממשלה האחרים. על כן, רשות התקשוב הממשלתי בתיאום עם משרד הבריאות החליטה להאציל את סמכויותיה על האגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב/מב”ר בנוגע לבתי-החולים הממשלתיים בנושאים הנ”ל.”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מימשל/מימשל זמין

אבטחת מידע/סייבר, טלקום/וויירלס/מובייל

וועדת הפנים בכנסת תדון בהחלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים על חברת הטלקום נט 4 פי. אייץ’. איי.

21.04.2017 14:46

“צירוף חברת נט 4 פי. אייץ’. איי. לחוק מתבקש ע”י שירות הביטחון הכללי, הרשות הלאומית להגנה על הסייבר, וראש הממשלה ושר התקשורת, וזאת לאור פוטנציאל האיום המיוחס לפגיעה אפשרית במערכות התקשורת הקיימות בחברה”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, טלקום/וויירלס/מובייל

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי: צבר של קרוב ל- 30 מכרזים; נקבע סדר עדיפויות למועדי פרסום המכרזים לאורך השנה הנוכחית

17.04.2017 21:17

כאן באתר דיווחתי בחודשים האחרונים על שמונה מכרזים של רשות התקשוב הממשלתי — מקצתם פורסמו במהלך ארבעה החודשים הראשונים של 2017 ומקצתם פורסמו בחודשים נובמבר/דצמבר 2016 והטיפול בהם החל בשנת 2017.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי: מכרז לאספקת מערכות מתוצרת Blue Coat ושירותי תחזוקה, אחריות ושירותים מקצועיים

31.03.2017 15:27

רשות התקשוב הממשלתי מבקשת לקבל הצעות לאספקת מערכות ומוצרים מתוצרת Blue Coat וכן שירותים מקצועיים למערכות תוך השתלבות במערך הקיים של מערכות מתוצרת זו הכוללות מרכיבי חומרה, תוכנה וניהול, עם יכולת התאמה למימוש מדיניות האבטחה של מימשל זמין.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח

מרכז סייבר בנקאי הוקם והחל לפעול בינואר ביוזמה משותפת של רשות הסייבר הלאומית, משרד האוצר, הפיקוח על הבנקים, התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי

20.03.2017 14:46

למרכז הסייבר הבנקאי מספר מטרות: לצמצם את מספר אירועי הסייבר; לאפשר לבנקים תגובה מהירה לאירועים שיתרחשו; ולסייע בעת ניהול אירוע לאומי גדול של זליגת מידע, תוך סנכרון בין כל הגורמים המומחים ברמת המדינה.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח

מימשל/מימשל זמין

יוגב שמני (לשעבר מנמ”ר רשות האוכלוסין) נכנס לתפקידו כמנהל “מימשל זמין” במשרד ראש הממשלה

18.03.2017 19:02

בדצמבר 2016 דיווחתי כאן באתר כי משרד ראש הממשלה פירסם ב- 8.12.2016 מכרז בינמשרדי לתפקיד מנהל/ת אגף בכיר (מימשל זמין). תאריך הגשת מועמדות אחרון היה 18.12.2016.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

אבטחת מידע/סייבר

ליחידה להגנת הסייבר בממשלה (יה”ב) הוקצו 7 תקנים: 3 תקנים אוישו עד כה ו- 4 מכרזים לגבי היתר נכשלו וייערכו מחדש

11.03.2017 19:19

מרכז שליטה ובקרה ממשלתי מול איומי סייבר (SOC) מוקם בב”ש במתקן ה- CERT הלאומי (המרכז לסיוע בהתמודדות עם איומי הסייבר); שני משרדים הוגדרו כפיילוט לפעילות ה- SOC: המשפטים והאוצר; עד סוף 2018 מתוכנן שיהיו מחוברים 16 גופים ל- SOC.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר

תוכנית העבודה של מערך הסייבר הלאומי ל- 2017-2018 “ממשיכה במימוש חזון המערך: מיצובה של מדינת ישראל כמעצמת סייבר”

11.03.2017 19:17

בין המשימות ל- 2017: קידום חקיקת חוק הגנת הסייבר בכנסת “אשר יקנה את התשתית החוקית-רגולטורית לפעילות הגנת הסייבר”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

עד 31.3.2017 צפוי משרד החינוך לפרסם מכרז חדש בתחום מעקב ובקרה על תכניות פעולות ההצטיידות והטמעת המחשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות חינוך

11.03.2017 18:45

“הגורם המקצועי במשרד מציין כי הכרחי לשמור על הרציפות של כלל הפעולות המבוצעות מכוח התקשרות זו. הפסקת הפעילות תמנע בקרה על תקציבים בהיקפים משמעותיים – שאושרו כבר”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר

חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון פיתחו אלגוריתם להתמודד נגד התקפות סייבר בשידורי ווידיאו

09.03.2017 14:37

המחקר קרוי ‘פרויקט קוקו’ (The Coucou Project) והוא ממומן על-ידי המרכז לחקר הגנת הסייבר של אוניברסיטת בן-גוריון ורשות הסייבר הלאומית. בנוסף, מרכז החדשנות BaseCamp הנמצא בפארק ההיי-טק הצמוד לאוניברסיטה, מעוניין להשקיע בפלטפורמה זו ולהפוך אותה לחברה עסקית.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי: בקשה להצעות לאספקת מערכת זהות בטוחה (זה”ב) – ניהול זהויות וגישה לשירותים

27.02.2017 22:16

המטרה המרכזית: לאפשר אספקת שירותים שמחייבים הזדהות, מרחוק ובאופן מאובטח, לרבות פעולות שכיום ניתן לבצען רק על-ידי הגעה פיזית למשרד ממשלתי, בהתאם לרגישות המידע והשירות. תפישת המכרז: ‘התושב במרכז’. המערכת תיבנה כך שתשרת את התושב באופן המיטבי.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל

הלמ”ס: נמשכת רכישת מידע על מנויי חברות התקשורת בארץ; הפעם – פטור ממכרז עם גולן טלקום

25.02.2017 19:05

מדובר ב”התקשרות עם חברת גולן טלקום בע”מ, לרכישת נתוני מספרי טלפון של מינויי הספק המשויכים למספרי תעודות הזהות אותם תעביר הלמ”ס לספק”; נושא זה נדון בעבר מספר פעמים כאן באתר: כבר בנובמבר 2012 פירסמתי ידיעה על כך שהלמ”ס רוכשת נתונים מחברת רמי לוי תקשורת. לאחר מכן התפרסמו הודעות של הלמ”ס על התקשרויות עם חברות טלקום נוספות. בנובמבר 2015, שלוש שנים לאחר מכן, פורסמה ידיעה בנושא התקשרויות הלמ”ס בעיתון “כלכליסט” שהוכתרה כ’בלעדית’ ובעקבותיה התנהל בנושא דיון בוועדה לביקורת ענייני המדינה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

אבטחת מידע/סייבר, ביומטריה

ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת תקיים מחר (20.2.2017) דיון בנושא אבטחת מאגרי מידע ביומטריים המצויים ברשויות המדינה

19.02.2017 15:08

“התחזית היא כי עד לשנת 2020 מרבית היישומים הממוחשבים יאפשרו שילוב של טכנולוגיה ביומטרית כחלק בלתי נפרד מהיישום, וכי יישומים ביומטריים יהוו נדבך עיקרי ומוביל לבקרת הגישה למשאבים ומערכות במאה ה- 21. השאלה איננה האם יישומים ביומטריים יתפתחו אלא מהי הדרך הנכונה והמושכלת ליצירת סביבה שעושה שימוש מאוזן ביישומים ביומטריים”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, ביומטריה