מימשל/מימשל זמין, נגישות/הנגשה

רשות התקשוב הממשלתי פירסמה הנחייה בדבר ביצוע הנגשת מאגרי מידע לציבור

23.02.2018 13:30

“בהחלטת הממשלה מספר 1933 מיום 30 אוגוסט 2016 הוגדרו היעדים, התפקידים והסמכויות של רשות התקשוב הממשלתי בנושא הנגשת מאגרי מידע לציבור”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, נגישות/הנגשה

טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

נציבות שירות המדינה הכריזה על שירות מסרונים ממערכת המכרזים המקוונת

17.02.2018 19:21

נציבות שירות המדינה מדגישה כי מועמדים/ות יקבלו הודעות טקסט, רק במידה והגדרות המכשיר הנייד שלו/ה תומכות בשירות זה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי: מכרז לאספקת מערכת הפצת מסרוני SMS ודיוור, התקנתה, שירותי תמיכה, תחזוקה, שדרוגים וכן שירותים מקצועיים נלווים

09.02.2018 09:32

תקופת התקשרות במכרז תהיה לתקופה של שלוש שנים בהתאם לחוזה המצורף למכרז. המשרד רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות לשלוש שנים נוספות בהתאם להוראות החוזה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בקשה לפטור ממכרז: רשות התקשוב הממשלתי/ נס טכנולוגיות

09.02.2018 09:29

בשל מעבר יחידת מימשל זמין ממשרד האוצר לסמכות משרד ראש הממשלה בשנת 2015, אין ביכולתה להמשיך ולהישען על המכרז של משרד האוצר.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

הודו (BRIC), מכרזים/פטורים/דרושים

וואלה? מה ש”נודע” עתה ל- וואלה! NEWS התפרסם כבר 25 ימים קודם לכן ב- Read IT Now

24.01.2018 21:21

ב- 24 בנובמבר 2017 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה “ביקור גומלין של נתניהו בהודו: ישראל תעניק מתנה להודו מכשור התפלת מים זהה לזה ששני ראשי הממשלה צפו בהדגמה שלו במהלך ביקור מודי בארץ”. 25 ימים לאחר מכן הדבר ‘נודע’ לוואלה חדשות.

להמשך הידיעה
הודו (BRIC), מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין

יחידת ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי, הוסמכה לתקן PCI לאבטחת נתונים בתעשיית כרטיסי האשראי

23.01.2018 20:23

“יחידת מימשל זמין — המפעילה את שירות התשלומים הממשלתי הגדול בישראל, באמצעותו מתבצעים תשלומים בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים בשנה — מחוייבת לעמוד בתקנים קפדניים של אבטחת מידע.”

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין

אבטחת מידע/סייבר

מערך הסייבר הלאומי מפרסם מאמר חדש בנושא חשיבות אבטחת מידע במערכות ICS

23.01.2018 20:18

“הפוטנציאל הגלום בחדירה זדונית למערכת ICS הוא מגוון, משום שמערכות אלו הן היחידות שבהן לתקיפת סייבר עלולה להיות השפעה ישירה בעולם הפיזי. תוקף עלול לגרום לנזק קצר מועד או ממושך לתהליך, המתבטא בהשלכות כלכליות למפעיל המערכת. במקרים מסוימים עלול להיגרם נזק סביבתי, ולעיתים הנזק עלול להתבטא אף בפגיעה ישירה או עקיפה בחיי אדם”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר, מחקר ופיתוח (מו"פ)

החשכ”ל אישר הארכה בשנתיים של התקשרויות משרד רוה”מ עם העברית ובר אילן במיזמים משותפים של מרכזי מחקר סייבר; היקף ההתקשרויות 32 מיליון ₪

06.01.2018 20:33

‘ההתקשרות היא חלק ממהלך כולל של מטה הסייבר שהחל ב- 2013 להקים מרכזי מחקר סייבר באוני’ המחקר במטרה ליצור מסגרת מאגדת לקבוצה משמעותית של חוקרים אשר יעסקו בתחום הגנת הסייבר באופן רציף ומתמשך’.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מחקר ופיתוח (מו"פ)

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: רשות התקשוב הממשלתי מצוייה במצוקת דיור והיא צפוייה לגייס עוד כ- 40 עובדים

26.12.2017 08:27

השיפוץ נועד לספק “שיפור כללי של סביבת העבודה במטרה לספק תנאי עבודה סבירים והולמים לעובדים ולנותני השירותים” וכן ביצוע של “התאמות ביטחוניות כנדרש לפי הוראות קב”ט משרד ראש הממשלה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד ראש הממשלה מפרסם מכרז בינמשרדי לתפקיד מנהל/ת תחום בכיר (הנחייה) ביחידה להגנת הסייבר בממשלה (יה”ב([ניהול תחום הנחיית הגנת סייבר ממשלתית ברשות התקשוב הממשלתי]

22.12.2017 13:24

ניהול תחום הנחיית הגנת סייבר ממשלתית ברשות התקשוב הממשלתי לרבות הנחייה וניהול צוות עובדי היחידה ■ שותפות בקביעת מדיניות ממשלתית בתחום הנחיית הגנת סייבר בהתאם להנחיית הממונה בשיתוף פעולה עם הגורמים המנחים המדינתיים הרלבנטיים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר

הממשלה תצביע ביום ראשון: הצעת החלטה בדבר איחוד יחידות מערך הסייבר הלאומי [מטה הסייבר הלאומי והרשות הלאומית להגנת הסייבר]

15.12.2017 14:25

תהליך האיחוד – “לצורך המשך ריכוז המאמץ להגנת מרחב הסייבר האזרחי של ישראל במסגרת מערך מאוחד — צפוי להסתיים עד 1.7.2018.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

מחשוב ענן, ניהול קשרי לקוחות CRM

פורסם מסמך המתאר את פרויקט “שחקים” – הקמת תשתית ופיתוח CRM בענן במשרד האוצר

15.12.2017 14:11

“הפרוייקט והמכרז הוצגו, טרום יציאה למכרז, בפני וועדת התקשוב העליונה בראשות יאיר פראנק ראש רשות התקשוב הממשלתי, וכן בפני יה”ב – יחידת הסייבר של התקשוב”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, ניהול קשרי לקוחות CRM

מימשל/מימשל זמין

רשות התקשוב הממשלתי: עקרונות לניהול סיכוני תקשוב במשרדי הממשלה

15.12.2017 14:08

מחבר המסמך יהודה אופיר מנהל אגף בכיר משילות בקרה ושקיפות (ITG) ברשות התקשוב הממשלתי מציין כי “מסמך זה מהווה מסמך מדיניות ותקן ממשלתי, ועל כן תוכנו מחייב את קהל היעד”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין

רשות התקשוב הממשלתי: מסמך ניהול עלויות פעילויות תקשוב

15.12.2017 14:04

“מידי שנה, יעביר המנמ”ר לרשות התקשוב הממשלתי דיווח של סיכום עלות כלל פעילויות המשרד, ברמת פירוט שתוגדר, לצורך מעקב, בקרה ובניית אמות מידה ברמת הממשלה”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד ראש הממשלה/מיקרוסופט [4 מיליון ₪ לשנה]

12.12.2017 20:42

האגף למימשל וחברה במשרד רוה”מ מבקש להקים מערכת דיגיטלית המשלבת יכולות שיתוף מידע בין משרדי הממשלה השונים בנושא החלטות הממשלה וביצוען; מנגנון דיווח ותזכורות בין המשרדים לבין מטה המעקב במשרד רוה”מ; כלים לכימות וניתוח רמת הביצוע של החלטות הממשלה; הנגשת תוצרי המעקב במרוכז, בשקיפות ובזמן אמת לציבור. תאריך היעד להשלמת הפתרון הממוחשב ותחילת העבודה בו נקבע כבר למחצית הראשונה של 2018, בשל העומס הרב שמטילה על האגף שיטת המעקב הידנית ומתוך כוונה להפיק את סיכום המעקב בכלים ממוחשבים כבר בדיווח השנתי של 2018.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

בקשה של ארכיון המדינה (במשרד ראש הממשלה) להארכת ההתקשרות בפטור ממכרז עם מיקרוסופט ישראל

12.12.2017 20:39

משרד ראש הממשלה באמצעות ארכיון המדינה מבקש להתקשר עם חברת מיקרוסופט עבור רכישת הרחבה של פיתוחים במערכת שירות לקוחות CRM הקיימת על בסיס מוצר Microsoft Dynamics CRM .

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד ראש הממשלה/מיקרוסופט [בתכנון והקמת מערכת לניהול תיקי ותהליכי גיור]

12.12.2017 20:38

בדצמבר 2016 הותנע פרוייקט להחלפת מערכת המידע הקיימת (ישנה, לא מתאימה וקורסת) שמשמשת את אגף הגיור, כדי לתת מענה ממוחשב מהימן ומבוקר לתהליך הגיור הממלכתי בישראל. הפרוייקט מיועד להשיג קיצור של זמני הטיפול בבקשות גיור, להעניק שירות איכותי לציבור המתגיירים ולאפשר לעובדי אגף הגיור ניהול יעיל ומבוקר של תהליכי העבודה שלהם.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד ראש הממשלה/רשות התקשוב הממשלתי: דרוש/ה: מנהל/ת פרוייקטי IT

05.12.2017 20:36

מנהל/ת הפרויקטים אחראי/ת על הקשר בין הלקוחות והצוותים השונים של מימשל זמין לבין מערך ה- IT ומתכלל/ת את המשימות של לקוחות מימשל זמין בתוך מערך ה- IT.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

חדשות