כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 8 בדצמבר 2017)

09.12.2017 18:16

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

דואר/שירותי דואר

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק הדואר (תיקון – תקופה מרבית למשלוח דבר דואר)

09.12.2017 18:04

“במציאות הקיימת, העומס על סניפי הדואר פוחת, מכיוון שאנשים רבים בוחרים לשלוח דבר דואר באמצעות הודעת דואר אלקטרוני במקום שליחת דבר דואר באמצעות הדואר. על כן, על פניו, נראה שמשך הזמן משליחת דבר הדואר ועד למסירתו אמור להתקצר. למרות זאת, בפועל שירותי הדואר בישראל אינם עומדים במשך זמן מסירת הדואר שנקבע עבורם ברישיון הכללי”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר

מכרזים/פטורים/דרושים, פרסום/שיווק/מדיה

משרד התקשורת: מכרז לשירותי ייעוץ כלכלי למועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ולמינהלת הסדרת השידורים לציבור לצורך ביצוע מחקר ומתן ייעוץ כלכלי בנושאים שונים שבהם נדרשת המועצה להחליט

06.12.2017 21:22

“על שולחנה של המועצה מונחים בימים אלה מספר נושאים שבהם צריכה המועצה לקבל החלטות בעלות השלכות כלכליות נרחבות על שוק השידורים הרב ערוציים, ואשר ביחס אליהם מבקשת המועצה לקבל ייעוץ כלכלי”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, פרסום/שיווק/מדיה

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת: דרוש/ה: מנהל/ת תחום רישוי אלחוטי

05.12.2017 20:38

פרסום מכרז פומבי זה הינו לאחר שפורסם מכרז פנימי לאותו התפקיד כפי שדווח לאחרונה בחלון המבזקים של אתר זה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משרדי התקשורת והפנים הגישו (בנפרד) בקשות לפטור ממכרז לרכישת מערכות הלבנת קבצים

05.12.2017 20:31

מדובר במערכת שמטרתה סריקת תוכן וסינון תכנים מתקדמים לצורך איתור קוד זדוני ופוגענים (“הלבנה”) של חברת ווטירו סייברסק בע”מ.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל

משרד התקשורת/הועדה המייעצת לפרישה אוניברסלית: שימוע בעניין רשימת יישובים נעדרי תשתית הוט טלקום ש.מ לפרישה מידית

05.12.2017 18:39

המסמך חתום ע”י המנכ”ל בפועל של משרד התקשורת מימון שמילה. המועד האחרון להגשת התייחסויות בכתב הוא 19.12.2017.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

פורסמה החלטת בית-הדין הארצי לעבודה בנושא בקשת רשות ערעור לגבי עובדי בזק שהגישו ההסתדרות והנציגות המשותפת של עובדי החברה נגד בזק ומדינת ישראל

01.12.2017 14:51

נשיא בית-הדין הארצי לעבודה היה בדעת מיעוט מול ארבעה חברי הרכב אחרים; סבר שיש להחזיר התיק לדיון מהיר בבית-הדין האיזורי לעבודה בת”א.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, פרסום/שיווק/מדיה

הממשלה אישרה צירופו של נתן שוברט לחבר במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

01.12.2017 14:31

מינויו של שוברט, לפי המלצת שר התקשורת איוב קרא, הוא כ”נציג הממשלה שהוא עובד מדינה”; הוא משמש כיום כסגן מנהל מינהל הנדסה (ספקטרום) במשרד התקשורת.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, פרסום/שיווק/מדיה

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 1 בדצמבר 2017)

01.12.2017 14:23

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

דואר/שירותי דואר, טלקום/וויירלס/מובייל

שר התקשורת: שתי נסיעות עבודה לחו”ל בתוך שבועיים

24.11.2017 13:54

שר התקשורת איוב קרא נסע החודש לשתי נסיעות עבודה בחו”ל בתוך פרק זמן של שבועיים במהלך חודש נובמבר: קפריסין ב- 8 בחודש ופולין ב- 23 בו.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, טלקום/וויירלס/מובייל

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 24 בנובמבר 2017)

24.11.2017 13:44

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now.

להמשך הידיעה
כללי

טלקום/וויירלס/מובייל

שימוע ציבורי חדש של רשות ההגבלים העסקיים: ייבוא אישי ככלי לקידום תחרות; “צרכן המייבא [מוצר תקשורת] יידרש בכל מקרה להמציא היתר ממשרד התקשורת חרף הוראות ההחרגה השונות”

24.11.2017 13:29

“האישורים שאותם נדרש הצרכן להמציא, ניתנים על ידי אגף ספקטרום וניהול תדרים במשרד התקשורת, האמון על ניהול ספקטרום התדרים במדינת ישראל. נהוג להתייחס אל ספקטרום התדרים במדינת ישראל כאל משאב המצוי במחסור שיש לנהלו בהתאם. ההגדרה הרחבה בפקודת הטלגרף האלחוטי ואופן יישומה על ידי משרד התקשורת (המחייבת כאמור את כל היבואנים, אישיים כמסחריים, להמציא אישור מהאגף, בין אם המוצר פטור מחוקיות ייבוא ובין אם לאו) מרכזים עומס פניות רב באגף הספקטרום ונשמעו טענות לפיהן האגף אינו מספק מענה סביר לצרכנים המעוניינים לייבא מוצרים בייבוא אישי. … הרגולציה שמטיל משרד התקשורת … ושאותה מיישם מינהל המכס (לעתים בחוסר אחידות כאמור), מוציאה את הכדאיות ובמידה מסוימת גם את היכולת של הצרכן לייבא את הציוד האלחוטי בייבוא אישי”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 17 בנובמבר 2017)

17.11.2017 07:31

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים/הפטורים ממכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

דחייה נוספת של הדיון בעתירה המינהלית של סלקום נגד משרד התקשורת

17.11.2017 07:24

מבדיקה של Read IT Now עולה כי בתיק זה היו כבר שלוש דחיות בהסכמה של שני הצדדים ושתי בקשות לביטול מועדי דיונים שנקבעו.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל

שר התקשורת מבקש לצרף את נתן שוברט לחבר במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

16.11.2017 12:49

להצעת ההחלטה צורפה חוות דעתה של דנה נויפלד היועצת המשפטית של משרד התקשורת בנושא זה ובה היא כותבת בין היתר כי “ההצעה אינה מעוררת קשיים משפטיים”; נתן שוברט משמש כיום כסגן מנהל מינהל הנדסה (ספקטרום) במשרד התקשורת.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

דבר הגשת עתירה של בזק לבג”ץ — עליה החברה דיווחה במוצ”ש – פורסם כאן באתר Read IT Now כבר בחמישי בערב

12.11.2017 10:51

העתירה היא לביטול החלטת משרד התקשורת מיום 19.10.2017 של בעניין “יישום תיק שירות תשתיות פיזיות באמצעות קבלן” לפיה העבודות לאספקת שירות שימוש בתשתיות פיזיות יכול שיבוצעו גם על ידי קבלנים חיצוניים ללא כל הגבלה על סוג העבודות אותן ניתן לבצע באמצעותם.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט

נדחתה בקשה של בזק לסילוק על הסף של תובענה שהוגשה נגדה ע”י 7 חברות; תשלם 18,500 ש”ח הוצאות

10.11.2017 13:07

“… דומה שאין להגביל את זכותם של המתחרים לפנות לערכאות אך משום שעניינם מוסדר בידי הרגולטורים וכי הרגולטור הוא הפורום הנאות … יש לאפשר בשוק הישראלי על מאפייניו הייחודיים לגורמים מתחרים לנהל את התחרות ביניהם בכל הזירות הלגיטימיות ובכלל גם באמצעות פנייה לערכאות”.

להמשך הידיעה
משפט