מכרזים/פטורים/דרושים, רשתות חברתיות

אושרה העסקתו של יועץ חיצוני עבור השר לביטחון הפנים ארדן גלעד לנושא רשתות חברתיות

18.08.2017 13:54

לאחר שנה ו- 7 חודשים החליט השר גלעד ארדן להחליף את היועץ החיצוני שלו המטפל בנוכחותו ברשתות החברתיות; אושרה התקשרות עם שכירה במשרד יחסי ציבור, אך “לאחר בחינה נוספת של הדברים” היא החליטה כי “העסקה במגבלות שהוצעו אינה משתלמת לה מבחינה כלכלית, ועל כן העסקתה כיועצת תקשורת לשר לא מומשה”. חזרו להעסיק את היועץ המקורי ועכשיו האריכו בשנה העסקתו.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, רשתות חברתיות

טלקום/וויירלס/מובייל

אגף הכלכלה במשרד התקשורת מפרסם את נתוני הכנסות ענף התקשורת בשנת 2016

14.08.2017 21:31

הכנסות ענף התקשורת בשנת 2016 קטנו בכ- 5% ביחס להכנסות הענף בשנת 2015: מסך הכנסות של כ- 21,350 מיליון ₪ לכ- 20,300 מיליון ₪. ירידה זו נובעת בעיקרה כתוצאה מהירידה המדווחת בהכנסות במגזר התקשורת הניידת ובמגזר המפעילים הבינלאומיים.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 11 באוגוסט 2017)

11.08.2017 09:26

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים/הפטורים ממכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מהו “הניצחון הנוסף” של עורך ‘טלקום ניוז’ בבית-המשפט?; הבטיח “לחשוף” את “הניצחון” ב”הזדמנות אחרת” והוסיף: “אל תאמינו לשטויות המופצות כספין בעניין זה”

08.08.2017 07:29

מקרה ראשון של תביעה על לשון הרע נגד אבי וייס שהוגשה לבית-המשפט ע”י עובד משרד התקשורת בגין דברים שנכתבו עליו באתר “טלקום ניוז”. התיק הסתיים בפשרה. לתשומת-לב עובדים במשרד התקשורת.

להמשך הידיעה
אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל

למרות פניית שר התקשורת נתניהו לוועדת הכלכלה בינואר היא לא דנה בתיקון לצו התקשורת; שר התקשורת קרא העביר עתה לוועדה פנייה מחודשת

31.07.2017 18:34

“… מבקש כעת המשרד לתקן את האסדרה הקיימת כך שיוקל הנטל הבירוקרטי המוטל על יבואנים וסוחרים בציוד קצה רט”ן, ולהרחיב את היקף הפטור, באופן שיקדם את האינטרנט הציבורי”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת: דרוש/ה: ממונה (בדיקות ציוד קצה)

31.07.2017 18:20

מישרה זו מיועדת לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצ’רקסים. עובד/ת שייבחרו יידרשו לעמוד ברמת סיווג “סודי ביותר” בטרם איוש המשרה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל

משרד התקשורת מבקש לרכוש מחקר בנושא טכנולוגיות עתידיות

25.07.2017 11:09

מדובר ב”הזמנת מחקר/סקר בנושא טכ’ עתידיות ואופן הטמעתן בחברות תקשורת ובמדינות שונות בעולם. המחקר כולל ניתוח מקרים שונים ולקחים שנלמדו מניתוח המקרים במספר חברות תקשורת ומדינות”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בג”ץ חייב את משרד התקשורת בתשלום 8,000 ₪ הוצאות לחברת קאיה מולטימדיה

24.07.2017 09:21

“בנסיבות אלה, שבהן קיבל המשיב את טענותיה העקרוניות של העותרת באשר למדיניות הראויה, העתירה – שכוונה כלפי שינוי המדיניות – מיצתה את עצמה, ודינה להימחק. בכך אין לחוות דעה, לכאן או לכאן, ביחס לטענות הפרטניות של העותרת נגד המדיניות החדשה. טענות הצדדים בעניינים אלה שמורות להם”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

פורסם מכרז בינמשרדי לתפקיד סמנכ”ל/ית בכיר/ה ומנהל/ת מינהל (כלכלה) במשרד התקשורת

23.07.2017 14:36

בהתאם להחלטת הממשלה וכמפורט בהנחיית נציב שירות המדינה (נש”מ), המינוי למישרה הוא לתקופת כהונה של שש שנים שניתן יהיה להאריכה לתקופה של שנתיים נוספות. עובד שייבחר יידרש לעמוד ברמת סיווג “סודי ביותר” בטרם איוש המישרה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד סלקום: תביעה נוספת בנושא החזרת כרטיסי סים

21.07.2017 09:43

“למרבה התדהמה, ובניגוד גמור להוראות חוק התקשורת והוראות כל דין, הנתבעת גובה מלקוח אשר התנייד לחברה אחרת בסכום ככל הידוע בסך של 99 ₪ … הנתבעת יצרה מצגי שווא בפני המבקשים והטעתה אותם בדבר החובה לשלם סכום זה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 14 ביולי 2017)

14.07.2017 08:33

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף כאן, ב”ריד איט נאו”.

להמשך הידיעה
כללי

טלקום/וויירלס/מובייל

נשיאות הכנסת אישרה הצע”ח של 23 חברי כנסת: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – קליטה בטלפון נייד בכל חלקי הארץ)

14.07.2017 08:13

“הצעת החוק מסמיכה את שר התקשורת לקבוע כללים לעניין חובתו של בעל רישיון למתן שירותי טלפון נייד לפעול לקליטה נאותה המאפשרת קיום שיחה תקינה בכל רחבי הארץ. כמו כן, מוצע לקבוע כי השר יקיים פיקוח ומעקב של קליטה נאותה המאפשרת קיום שיחה תקינה בכל רחבי הארץ וידווח על כך באופן שנתי לוועדת הכלכלה של הכנסת”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הגיעו אשתקד 35 תיקי תלונה ב- 37 נושאים נגד משרד התקשורת

10.07.2017 20:51

מתוך התיקים שנוהלו וטופלו במשרד הנציב בשנה שעברה נגד משרד התקשורת, הרי ש- 11 נושאים נמצאו מוצדקים, ו- 12 שאינם מוצדקים.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

פורסם הדו”ח הממשלתי על הפחתת הנטל הרגולטורי ל- 2016; פורסם “דו”ח מסכם 2016: דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה” לרבות בנושאי טלקום ו’ישראל דיגיטלית’

10.07.2017 20:47

הדו”ח הממשלתי על הפחתת הנטל הרגולטורי ל- 2016: “הוראות הדיווח למפעילי תקשורת” בדו”ח מצביעות על מגמה של צמצום משמעותי של הוראות הדיווח. ההוראות יצומצמו מ- 105 הוראות דיווח החלות כיום על בעלי הרישיונות השונים ל- 30 הוראות בלבד.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

משרד התקשורת פירסם הבהרה לגבי יישום תיק שירות שימוש בתשתיות פיזיות

10.07.2017 20:44

ההבהרה מתייחסת לנספח לתיק השירות הסיטונאי “שימוש בתשתיות פיזיות” שפרסם משרד התקשורת ב- 6.7.2016 בעניין “יישום הוראות ביטחוניות עדכניות לעניין רשת חברת בזק – נספח 1א לתיק שירות סיטונאי ‘שימוש בתשתיות פיזיות’.” נספח זה נקבע בהתאם לדרישות גורמי הביטחון.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

דואר/שירותי דואר, משפט

בחודש יוני הוגשו שתי תביעות נפרדות (ובקשות להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) נגד דואר ישראל ובנק הדואר; עתה הוגשה תביעה שלישית, נפרדת

10.07.2017 20:24

בתוך שבוע הוגשו [בבתי-המשפט המחוזיים בחיפה ובמרכז-לוד] 2 תביעות נפרדות (ובקשה להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) נגד חברת דואר ישראל בע”מ ונגד חברת בנק הדואר בע”מ. בתחילת יולי הוגשה תובענה נוספת נגד הדואר, בנושא שונה.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, משפט

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 8 ביולי 2017)

09.07.2017 14:19

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים/הפטורים ממכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

טלקום/וויירלס/מובייל

בזק בדיון בוועדת הכלכלה בכנסת: ביישובים הערביים במדינת ישראל יש תקלות ייחודיות מעבר לתקלות הרגילות בקרב לקוחות החברה; יש מקרים של חבלות בתשתיות של בזק

05.07.2017 14:48

שרון פליישר בן-יהודה סמנכ”לית הרגולציה של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ: קשה להתמודד עם התחושות של חברי הכנסת, אך הבדיקה העובדתית מראה שיישובי המגזר מקבלים שירות זהה לישובים אחרים.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל