אבטחת מידע/סייבר

חברה הצהירה בפני הרשות להגנת הפרטיות כי ביערה מאגר מידע; בדיקה העלתה: לא ביערה + החזיקה ועשתה שימוש במידע בלתי חוקי + מחזיקה במידע שמקורו בעותק לא חוקי של מרשם האוכלוסין ונגזרות של פנקס הבוחרים

13.04.2018 08:57

במע’ המידע של החברה נתגלו מאגרים הכוללים מיליוני רשומות של אזרחי המדינה ובהן מידע רגיש (מספר ת.ז., תאריך לידה, שמות משפחה ופרטי, שמות הורים, כתובת מדויקת ועוד).

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: מכרז להספקת שירותי תחזוקה ושירותי מומחה למוצרים מתוצרת חברת Check Point Software Technologies

13.04.2018 08:24

למציע ניסיון באספקת שירותי תחזוקה ושירותי מומחה למוצר/ים מתוצרת חברת Check Point Software Technologies במשך 24 חודשים רצופים, בין השנים 2013-2017, אצל לפחות 3 ארגונים שלהם לפחות 1,000 משתמשים.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה

בעקבות חקירה פלילית של הרשות להגנת הפרטיות הגישה מחלקת הסייבר בפרקליטות כתב אישום בגין העברת מידע חסוי ממחשב מרפאה המבצעת הפלות לארגון חרדי המתנגד לביצוע הפלות

27.03.2018 20:55

מח’ הסייבר בפרקליטות: “ההחלטה על הגשת כתב האישום מבטאת את מדיניות משרד המשפטים, הרואה בחומרה עבירות של שימוש ומסירת מידע רפואי, אישי וחסוי, ללא הסכמת המטופלים ובניגוד למטרה לשמה נמסר המידע, בוודאי כשהדבר נעשה תוך ניצול מצבן השברירי ומצוקתן של נשים הצפויות לבצע הליך של הפלה”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה

אבטחת מידע/סייבר

משרד המשפטים מפרסם את טיוטת צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים)(תיקון)

25.03.2018 13:41

במצב המשפטי הקיים, מקבלות קרנות הפנסיה מידע ממרשם האוכלוסין לגבי מקבלי קצבאות שנפטרו בישראל, על מנת להפסיק את תשלומי הקצבה לחשבונותיהם של אותם עמיתים לאחר פטירתם. לצד זאת, קרנות הפנסיה אינן מקבלות מידע דומה לגבי מקבלי קצבאות שעזבו את ישראל ונפטרו מחוצה לה. קרנות הפנסיה אינן מיודעות ביחס למספר לא מבוטל של מקרי פטירה מחוץ לישראל של עמיתי הקרנות, וממשיכות את תשלום הקצבה לחשבונותיהם של אותם עמיתים שנפטרו, לאורך זמן, באופן הפוגע בזכויותיהם של יתר העמיתים. מוצע לעגן בצו הגנת הפרטיות את קרנות הפנסיה, על מנת ליישם ביחס אליהן מנגנון זהה בעיקרו למנגנון הנזכר לעיל אותו מפעילים גופים ציבוריים המשלמים קצבאות באופן קבוע.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

בריאות/רפואה, מימשל/מימשל זמין, ניהול ידע

הממשלה תצביע בראשון (25.3) על “התוכנית הלאומית לקידום תחום הבריאות הדיגיטלית כאמצעי לשיפור הבריאות וכמנוע צמיחה”

23.03.2018 08:28

“ישראל מצוייה בעמדת פתיחה מצויינת להיות בין המדינות המובילות בעולם בתחום הבריאות הדיגיטלית, משתי סיבות עיקריות: א. ייחודה כאומת סטרט-אפ, המתאפיינת בסביבה יזמית, הון אנושי איכותי ומחקר אקדמי מוביל. ב. מערכת בריאות מתקדמת והיקף ועומק מידע רפואי ממוחשב הקיים במערכת הבריאות”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מימשל/מימשל זמין, ניהול ידע

אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין

‘ממצאי הפיקוח העלו כי רמת המודעות של הנהלת בתי-הדין הרבניים לסוגיית ההגנה על המידע האישי ואבטחת המידע נמוכה, ואינה עולה בקנה אחד עם הסטנדרט המצופה מגוף ממשלתי. חשיבות אבט”מ מקבלת משנה תוקף לאור רגישות המידע האישי המצוי ומנוהל על-ידה’

23.03.2018 08:27

הליך הפיקוח כלל דרישת ידיעות ומסמכים וכן פיקוח במשרדי המפוקחת. הפיקוח כלל תשאול של נציגי המפוקחת במשרדיה בנוגע לסוגי המידע האישי המוחזקים על-ידה, וסקירת מערכות המידע ומאגרי המידע בהן עושה המפוקחת שימוש, תוך מתן דגש על אמצעי אבטחת מידע ורמת המודעות של המפוקחת לנושא.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות האכיפה והגבייה: מכרז למתן שירותי SOC מנוהל ולמתן שירותי תפעול SIEM

21.03.2018 07:29

שירות ה- SOC המנוהל הנדרש הנו מוקד אבטחת מידע זמין המושתת על אנליסטים מומחים בזמינות 7X24 לזיהוי, התראות ותחקור אירועי אבטחת מידע וסייבר.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: מכרז להספקת שירותי מרשתת (ISP)

16.03.2018 15:28

“משרד המשפטים נדרש לשירותי מרשתת שונים ובהתאם לכך מבקש להתקשר עם ספק שירותי מרשתת (ISP – Internet Service Provider) שעומד בדרישות המפורטות במסמכי המכרז”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: מכרז למתן שירותי ייעוץ, ריכוז וניהול הטיפול בתקלות בתחום הטלפוניה ליחידות המשרד ברחבי הארץ

13.03.2018 20:28

להערכת המשרד יידרשו כ- 5,000 הכוללות שעות ייעוץ ושעות טכנאי (לטיפול בתקלות). מודגש כי מדובר בהערכה בלבד. המשרד אינו מתחייב להזמנת שירותים בהיקף כלשהו וכן שומר לעצמו את הזכות להגדיל/להקטין את הכמויות.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר

במסגרת חקירה של הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים (לשעבר, רמו”ט) התגלתה במחשבי חברת “אובליגור” תוכנה לאיתור מידע רגיש הפוגעת בחוק הגנת הפרטיות. הרשות הטילה על החברה קנס מינהלי בסך 100,000 ₪

11.03.2018 13:11

הרשות להגנת הפרטיות פתחה בחקירה אשר במסגרתה נערך חיפוש במשרדי החברה. במסגרת החיפוש נמצאה תוכנה במחשבי החברה לאיתור מידע רגיש אשר נבנתה על בסיס מידע אשר נגנב ו/או נאסף שלא כדין ממאגר מרשם האוכלוסין ו/או ממאגר פנקס הבוחרים ו/או ממאגרים של מתפקדים במפלגות. המידע הלא חוקי כולל מאות אלפי רשומות של אזרחי המדינה ובהן מידע רגיש כגון מספר תעודת זהות, תאריך לידה, שם משפחה ופרטי, שמות הורים, כתובת מדוייקת, מספרי טלפונים נייחים וניידים ועוד.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

מימשל/מימשל זמין

הצעה לגבי “תוכנית הפעולה בנושא מימשל פתוח לשנים 2018-2019” הוצגה בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו לאישור וועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (הקבינט החברתי-כלכלי)

06.03.2018 16:01

בתוכנית הפעולה הנוכחית לוקחים חלק רשות התקשוב הממשלתי באמצעות מטה התקשוב הממשלתי, יחידת מימשל זמין והיחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור, היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, אגף מימשל וחברה במשרד ראש הממשלה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים. בנוסף, התוכנית כוללת התייחסות למאגר החקיקה הלאומי, שמובילה הכנסת.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד מכון כושר בגין צילום של המשתמשים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם; מצטרפת אל מספר תביעות דומות שהוגשו אשתקד בנושא דומה [הפרת חוק הגנת הפרטיות]

27.02.2018 20:27

לדברי כתב התביעה, “בהתנהלותן כאמור הפרו המשיבות את הוראות חוק הגנת הפרטיות ואת הוראות הרגולטור כפי שהובאו בהנחייה 4/2012 שפירסם רמו”ט (כיום, הרשות להגנת הפרטיות) בחודש נובמבר 2012 (שימוש במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן)”.

להמשך הידיעה
משפט

אבטחת מידע/סייבר

הרשות להגנת הפרטיות (לשעבר, רמו”ט) מפרסמת את רשימת פעילויות האכיפה שלה במהלך העשור האחרון

23.02.2018 13:18

יחידת האכיפה ברשות להגנת הפרטיות אמונה על טיפול בהפרות של חוק הגנת הפרטיות. באיזור זה תמצאו מידע על פעילויות אכיפה שנקטה הרשות בגין הפרת חוק הגנת הפרטיות לאורך השנים.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: מכרז הספקת שירות תחזוקה לציוד גיבוי מתוצרת חברת HPE

23.02.2018 13:11

מטרת המכרז לאפשר למשרד התקשרות עם ספק/ים המורשה/ים על-ידי חברת HPE בישראל, לספק שירות תחזוקה לציוד האמור וזאת כנדרש במכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה

חקירה פלילית של הרשות להגנת הפרטיות: מידע רפואי רגיש אודות נשים שהתכוונו לבצע הפלה הועבר לידי עמותה המתנגדת לכך

20.02.2018 09:51

העובדות בעמותה מצידן התקשרו לאותן נשים וניסו לשכנען שלא לבצע את ההפלה. כל זאת, מבלי שהנשים מבינות או מקבלות הסבר כיצד פרטיהן הגיעו לידי העמותה.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה

משפט

בג”ץ: נציגי 3 גופים שהגישו 3 עתירות [נפרדות] ייפגשו עם גורמי המקצוע במשטרה ובמשרד המשפטים לדיון בנושא נוהל לגבי הפגנות

04.02.2018 16:31

“על דעת ב”כ הצדדים הוסכם למצות מהלך שהוחל בו, לקידום נוהל או פקודה להסדרת התנהלות גורמי המשטרה מול גורמי תקשורת בשטח, בשים לב לאיזון המתחייב בין שמירה על חופש הביטוי, ובכללו חופש העיתונאות וזכות הציבור לדעת, לבין חובת משטרת ישראל בשמירה על ביטחון הציבור והסדר הציבורי”.

להמשך הידיעה
משפט

אבטחת מידע/סייבר

הרשות להגנת הפרטיות: קביעת הפרה לחברת קומסיטק מחשוב ומערכות מידע 2003 בע”מ בעקבות אירוע דליפת מידע ממאגר מידע שהיה בהחזקתה

31.01.2018 13:13

בהתאם לממצאי ומסקנות הפיקוח נקבע כי קומסיטק כמחזיקה (כהגדרתה בחוק) הפרה את הוראות סעיף 17 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 ותקנה 3 לתקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ”ו – 1986, נוכח קיומם של ליקויי אבטחת מידע במועד האירוע.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

חדשות