כללי

שש שעות לאחר שידיעה פורסמה ב- Read IT Now, ידיעה באותו נושא בדיוק פורסמה ב”אנשים ומחשבים” תחת הכותרת ‘פרסום ראשון’ [ידיעה מעודכנת]

28.07.2017 15:38

עדכון: היום (1.8.2017) פורסמה ב”אנשים ומחשבים” ידיעה בלעדית בדבר מכרז של משרד הבריאות [קבלת שירותי פיתוח ווב בקוד פתוח]; הידיעה על המכרז פורסמה ב- Read IT Now כבר ב- 18.7.2017.

להמשך הידיעה
כללי

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז לשירותי פיתוח בקוד פתוח Webi

18.07.2017 18:21

משרד הבריאות מעוניין לרכוש שירותי ייעוץ ופיתוח למערכות Web עבור הפרויקטים המבוצעים ע”י המשרד. לצורך כך, מעוניין המזמין להקים במסגרת מכרז זה רשימה של ספקים העומדים בדרישות הסף והאיכות של המזמין ומסוגלים לספק את השירותים נשוא מכרז זה.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

משרד הבריאות: מכרז לבינה עסקית BI

28.06.2017 17:49

המשרד מעוניין לרכוש שירותי איפיון ופיתוח רכיבים במחסן הנתונים של המשרד ובמאגרי מידע נוספים שלו, כולל איפיון מפורט, טעינת נתונים, טיוב נתונים, מידול קוביות והצגת המידע לתחקור ודו”חות מנהלים, לפי צרכי המשרד. במסגרת מכרז זה, יוקמו שלושה אשכולות: אשכול ספקי Microsoft BI. אשכול לספקים המתמחים בכלים של TALEND. אשכול לספקים המתמחים בכלים של SAS.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

בריאות/רפואה, מימשל/מימשל זמין

האצלת סמכות רשות התקשוב למשרד הבריאות מול בתי-החולים הממשלתיים

21.05.2017 08:41

“הדימיון הרב בין צורכי התקשוב בבתי-החולים והסתמכות על מערכות המידע המרכזיות המפותחות באגף בריאות דיגיטלית ומחשוב במשרד הבריאות … מבדילים משמעותית את יחידות המחשוב של בתי-החולים הממשלתיים משאר יחידות מחשוב ביחידות הסמך במשרדי הממשלה האחרים. על כן, רשות התקשוב הממשלתי בתיאום עם משרד הבריאות החליטה להאציל את סמכויותיה על האגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב/מב”ר בנוגע לבתי-החולים הממשלתיים בנושאים הנ”ל.”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מימשל/מימשל זמין

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז PROMs – פלטפורמה לניהול מדדי תוצאה המדווחים על ידי המטופל למשרד הבריאות בישראל

14.05.2017 11:30

משרד הבריאות מבקש לייצר תשתית דיגיטלית שבה ניתן לאסוף את המידע מהמטופל ברמת היענות גבוהה, להשתמש במידע שנאסף לבקרת מדדי איכות ארגוניים והצגתם לציבור, לשפר את הטיפול למטופל ולשפר מעקב המטופל אחרי התקדמות הטיפול.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז לשירותי ייעוץ ויישום בנושאי SAP עבור הפרויקטים המבוצעים ע”י האגף למחשוב במשרד

09.04.2017 15:16

שירותי היישום והייעוץ יירכשו במידת הצורך הן עבור משרד הבריאות, הן עבור בתי-החולים הממשלתיים והן עבור מערכת הבריאות בכללותה; משרדי ממשלה אחרים יוכלו אף הם לעשות שימוש במכרז בכפוף לקבלת אישור המזמין בכתב ומראש.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה

שירה לב-עמי: מע’ הבריאות נמצאת בעיצומה של מהפיכה של ממש. היא משנה את הדרך בה ניתנים שירותי רפואה וגם את הדרך בה המערכת עובדת בתוך עצמה ומול המטופלים

14.01.2017 18:19

“בריאות דיגיטלית עוסקת בקידום מערכת הבריאות על ידי מינוף מיטבי של טכנולוגיות המידע והתקשורת, למען שיפור הבריאות לכלל אוכלוסיית ישראל, תוך הבנת חשיבותה בהגברת האפקטיביות במערכת הבריאות והצורך לייצר מענה אסטרטגי, מערכתי וכולל. פעילות בריאות דיגיטלית נעשית בהובלת משרד הבריאות ובשיתוף מטה ישראל דיגיטלית”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה

כללי

במסגרת העברות סוף שנה, ועדת הכספים אישרה בראשון (25.12) העברת 6.6 מיליארד ₪ ו- 182.8 מיליון ₪ בשני (26.12) ביניהם לפרוייקטי מחשוב שונים [ידיעה מעודכנת]

26.12.2016 21:44

בין היתר אושר סכום של 352.9 מיליון ₪ להוצאות שונות ובהן למימון התקדמות באבני הדרך למעבר מחנות צה”ל, אמ”ן ותקשוב לנגב, והרשאה להתחייב בסך 96.14 מיליון ₪ לצורך התקשרות בהסכם תחזוקה חדש של מרכב”ה עם חברת SAP שנפרס על-פני 10 שנים.

להמשך הידיעה
כללי

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות/אגף מחשוב: בקשה לקבלת מידע (RFI) עבור מוצרים וכלים לאנליזה וויזואליזציה של מידע התנהגותי, קליני וגנומי, במסגרת המיזם לרפואה מותאמת אישית

20.12.2016 20:25

המיזם הישראלי לרפואה מותאמת אישית הוא פרויקט מחקר ראשון מסוגו, המבוסס על קהילת מתנדבים שותפים, שיסייעו יחד לפתח טיפולים רפואיים חדשים המותאמים למגוון הקהילות המרכיבות את החברה הישראלית.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד הבריאות/dbMOTION [רשת לשיתוף מידע רפואי בין בתי-החולים וקופות החולים במדינת ישראל]

03.12.2016 18:22

שידרוג מערכת שיתוף המידע מ”אופק” ל”איתן” (שיתחיל בשנת 2017 וייערך בהדרגה בכל האתרים), יפחית במקביל את עלות התחזוקה של “אופק” עד להחלפתה במערכת “איתן” בשנת 2019.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

בקשה לפטור ממכרז בהיקף 2.9 מיליון ש”ח: משרד הבריאות/ MDClone [רשומות רפואיות סינטטיות לפרוייקט Big Data]

08.11.2016 13:58

משרד הבריאות מעוניין להתקשר במסגרת פלטפורמת Big Data שלו לפתרון שיאפשר המחשה לחוקרים של סוג הנתונים העומדים לרשותם בטרם קבלת האישורים הרגולטוריים, האתיים וההערכות הטכנית הנדרשת.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרז חדש של משרד הבריאות/האגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב: מכרז למתן הצעות לפתרונות תומכים לרפואה מותאמת אישית בישראל

28.09.2016 07:31

“המיזם לרפואה מותאמת אישית, המתוכנן בימים אלה במשרד הבריאות, הוא מיזם לאומי שמבקש לגרום לחזון הרפואה המדויקת [Precision Medicine] לקרום עור וגידים בישראל. משרד הבריאות מעוניין ברכישת פיתרונות תומכים אשר יאפשרו למשרד ולשותפיו במערכת הבריאות לממש את המיזם”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז להטמעה ושדרוג מערכת מידע גיאוגרפי (GIS)

28.09.2016 07:29

“היכולת להציג, לנתח ולשתף מידע רפואי בהקשר מרחבי, היא הכרחית לניהול יעיל של מערכת הבריאות בשגרה ובחירום (…) מטרת הפרויקט היא ליצור ממשקים גיאוגרפיים למגוון משתמשים לצורך צפייה, תשאול, יצירה ועדכון נתונים על גבי מפות, בעיקר בסביבת פורטל של ESRI ודרך אפליקציות ייעודיות.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

דרוש/ה: מנהל/ת תחום הגנת המרחב הקיברנטי למשרד הבריאות [מכרז פנימי]

23.09.2016 15:29

בין תחומי האחריות: אחריות לניהול נושא התמודדות משרד הבריאות עם הגנת המרחב הקיברנטי ואחריות לגיבוש מענה ובניית תוכנית העבודה למתן פתרונות טכנולוגיים להתמודדות עם איומי הטרור הקיברנטי.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז פומבי בנושא ציוד מחשוב עבור משרד הבריאות ובתי-החולים הממשלתיים

19.09.2016 05:53

על הפיתרון המבוקש לתת מענה לצורכי המזמין כמפורט בדרישות מכרז זה, באמצעות ספק ישראלי או ספק מחו”ל שיש לו נציגות בארץ ושיש לו יכולות טכניות לתמיכה וייעוץ לפיתרון.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז פומבי בנושא כלי לניהול חקירות אפידמיולוגיות עבור משרד הבריאות

19.09.2016 05:51

על הפיתרון המבוקש לתת מענה לצורכי המזמין כמפורט בדרישות מכרז זה, באמצעות ספק ישראלי או ספק מחו”ל שיש לו נציגות בארץ ושיש לו יכולות טכניות לתמיכה וייעוץ לפיתרון.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: “מכרז בעייה” – פיתרונות דיגיטליים להתמודדות עם העומס במחלקות הפנימיות ובמחלקות לרפואה דחופה

09.08.2016 07:39

קיימת קשת רחבה של פתרונות דיגיטליים אשר יכולים לסייע למטופלים, לבני משפחותיהם, ולצוות בית-החולים בהקטנת העומס, ושיפור ההתמודדות עמו. פיתרונות שכאלה עשויים להיות פתרונות שייתרו את הצורך בחלק מהאשפוזים, יאפשרו את קיצורם של חלק מהאשפוזים, או יקלו על המטופלים ובני משפחותיהם ועל הצוות הרפואי להתמודד עם תהליך האשפוז.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: “מכרז בעייה” – פיתרונות דיגיטליים להתמודדות עם טעויות רפואיות הנובעות מטעויות בזיהוי המטופל

09.08.2016 07:38

על המוצרים המוצעים לתת מענה לבעיה המתוארת במכרז זה, על פי הדרישות המפורטות, באמצעות ספק ישראלי או ספק מחו”ל שיש לו יכולת תמיכה וייעוץ למוצר בישראל.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים