כללי

קידום התעשייה הישראלית באמצעות חדשנות מבוססת מידע: וועדת המדע קיימה דיון בנושא תעשייה מבוססת נתונים – העלאת הפריון בתעשייה המסורתית על ידי שימוש במאגרי מידע (Big Data)

27.06.2018 07:34

במרכז הדיון הוצגה תוכנית הערך הכלכלי של חדשנות מבוססת מידע – Data Driven Innovation של משרד האוצר, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, התאחדות התעשיינים וחברת Google ישראל. התוכנית מקנה לעסקים קטנים ובינוניים כלים טכנולוגיים מתקדמים לשיפור הפיריון וייעול תהליכי הייצור וכוללת סדנה להנהלה הבכירה של החברה וקורס דאטה אנליסט לעובדים שייבחרו וכן ליווי מקצועי לתהליך יישום מסקנות מחקר הנתונים.

להמשך הידיעה
כללי

כללי

רשות המסים נעזרת ביועץ לענייני ביטקוין

24.06.2018 09:48

רשות המיסים לא פירסמה את פרוטוקול וועדה המכרזים לגבי התקשרות המשך זו בפטור ממכרז. באתר מינהל הרכש לא מתפרסמים פרטים כלשהם לגבי ההתקשרות המקורית של רשות המיסים עם רועי עמק בנושא זה [כלומר, ההתקשרות הקודמת שהסתיימה ב- 21 ביוני 2018, או בסמוך למועד זה].

להמשך הידיעה
כללי

כללי

וועדת השרים לחקיקה תדון בראשון (24.6) בהצעת חוק הטלביזיה החינוכית שהגיש ח”כ מכלוף מיקי זוהר; וועדת החינוך דנה בנושא הטלביזיה הלימודית השבוע

22.06.2018 15:34

“וועדת החינוך רואה בחומרה שהחוק החדש של התאגיד הציבורי חוקק, תוך התעלמות מוחלטת מצרכי התכנים החינוכיים של הטלביזיה החינוכית, ומגורלם של 185 העובדים האיכותיים והמסורים. הוועדה רואה בחומרה את העובדה שתאריך היעד הוא אמצע חודש אוגוסט ועדיין לא נעשה שום צעד מול הנהלת ועובדי הטלביזיה החינוכית”.

להמשך הידיעה
כללי

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אגף המכס ומע”מ: התקשרויות (בפטור ממכרזים) עם חברות תקשורת סלולריות וחברות טלפוניה שונות, כספקיות יחידות, לצורך קבלת מידע על לקוחותיהן

08.06.2018 14:41

מטרת ההתקשרות היא “קבלת שירותי מידע על פעילות מכשיר סלולר הנחוץ ליחידות החקירות והיס”מ. הפנייה נעשית לכל החברות בעלות אישור הפעלת שירותי טלפוניה סלולרית, עפ”י צו של בית-המשפט. החברה הסלולרית בה מנוהל הקו הנבדק, מספקת מידע בהתאם לסוג המידע המבוקש”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

היחידה לניהול סיכונים בחשכ”ל נערכת לכתיבת 2 מכרזים חדשים: ניהול סיכונים תפעוליים וניהול סיכוני IT וסייבר

08.06.2018 14:16

הוועדה קבעה כי יש לפרסם את שני המכרזים עד ליום 30 בספטמבר 2018. בחירת הזוכים במכרזים תיעשה עד ליום 1 באפריל 2019.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך ביקש הארכת התקשרות עם טלדור בפטור ממכרז ל- 7 חודשים בהיקף 7.2 מיליון ₪; אושרה לו התקשרות ל- 3.5 חודשים בהיקף 3.6 מיליון ש”ח

08.06.2018 14:15

הגורם המקצועי במשרד החינוך ביקש הארכת ההתקשרות עד לסיום הליכי המכרז החדש מכמה סיבות: “הפסקת הפעילות תמנע מן המשרד לעמוד בהתחייבויותיו לבג”ץ בכל הנוגע לביצוע בדיקות הנוגעות לקרינה ובטיחות; הפסקת הפעילות תמנע בקרה על תקציבים בהיקפים משמעותיים – שאושרו כבר; כל הפעולות של איסוף מידע מופסק כך שהמשרד ינותק מיידית מכל מקורות המידע אשר עומדים לרשותו מול מה שקורה בשטח; ייעצרו תהליכי אישור תקציבי ל- 14 קולות קוראים, שהוקצו כבר, בהיקף של כ- 130 מיליון ₪”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: התקשרות המשך של משרד ראש הממשלה עם חברת בזק לצורך רכישת שירותי תקשורת קווית

30.05.2018 13:51

“לבקשה זו צורפה חוות דעת ספק יחיד עדכנית. בחוות הדעת מצויין כי הוט אינה מסוגלת לספק את הקווים המבוקשים מלבד קווים אנלוגיים. כמו כן נכתב כי פיצול השירות מסכן את איכותו, דורש התקנת תשתיות נוספות ומקשה על ניהול השירותים”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

חופש המידע, מימשל/מימשל זמין

הערות ראש הממשלה לדו”ח מבקר המדינה 68ג’: שקיפות הממשל פעולות לקידום הממשל הפתוח

18.05.2018 17:17

החל מחודש מאי 2018 עתידה להיות זמינה לעבודת המשרדים מערכת ייעודית לטיפול וניהול של בקשות חופש מידע, מערכת רוחבית כלל ממשלתית, שפותחה על-ידי היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים. המערכת תאפשר טיפול ופרסום של בקשות חופש מידע באופן ממוחשב, ישירות מתוך המערכת, תוך צמצום דרסטי במשאבי זמן וכוח אדם הדרושים לכך. עם כניסת המערכת לשימוש המשרדים, בכוונתם לפעול לפרסום שוטף ורציף של תשובות חופש מידע, התאם להנחיות בנושא.

להמשך הידיעה
חופש המידע, מימשל/מימשל זמין

אבטחת מידע/סייבר

משרד האוצר: לא מבוצעת בקרה או בדיקה (אנושית או ממוכנת) של דפוסי השימוש במערכת מרכב”ה כדי לזהות דפוסי שימוש חריגים או חשודים ובתוכנית העבודה לשנת 2018 לא מתוכנן יישום בקרה

15.05.2018 20:52

הממ”מ בכנסת: “כלל המשרדים אליהם פנינו ציינו כי הם לא נתקלו או אינם מכירים מקרים של גניבת מידע או שימוש לרעה במידע ממערכת מרכב”ה. נציג רשות הגנת הפרטיות (המפעילה יחידת אכיפה בנושאי הגנה על מידע אישי) ציין בתשובתו כי הרשות לא ניהלה אי פעם הליך אכיפה פלילי או מינהלי בנושא מערכת מרכב”ה ולא הגיעו אליה פניות בנושא … מכל האמור עולה כי לא ברור האם העדר עדויות לשימוש לרעה או גניבת מידע מעיד על אי קיומה של התופעה או על כלי פיקוח ובקרה מוגבלים לשם חשיפתה”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

משרד האוצר: מכרז פומבי לניהול פרוייקטים והטמעת מערכות מידע לתמיכה בתהליכי עבודה בתחום השכר והגמלאות במשרדי הממשלה

09.05.2018 20:46

הזוכה יספק שירותים לניהול פרוייקטים ליישום והטמעת מערכות מידע לתמיכה בתהליכי עבודה בתחום השכר והגמלאות במשרדי הממשלה בנושאים הבאים: א. ניהול נתונים קובעי שכר של הממשלה במרכב”ה. ב. ניהול חוקת השכר של הממשלה במרכב”ה. ג. הטמעת מערכות לניהול הגמלאות ומערכת להפקת תשלומי הגמלאות לכלל גמלאי המדינה בפנסיה תקציבית, בהתאם לחוק הגמלאות. ד. איפיון, יישום והטמעה של מערכות מידע ותהליכי עבודה נלווים ככל שיידרש על ידי המזמין.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד האוצר: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ביקורת בתחום טכנולוגיית מידע בגופים מוסדיים

09.05.2018 20:43

המזמין אינו מתחייב להזמנת שירותים בהיקף מינימלי כלשהו, בין היתר לאור העדר שליטה מצדו על כלל הנסיבות הנוגעות לקידום הנושא לשמו נשכר היועץ.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אינטרנט

וועדת הכספים בכנסת תדון בנושא מיסוי רכישות באינטרנט ובנושא מרכב”ה

27.04.2018 13:45

וועדת הכספים בכנסת תדון ביום שני (30 באפריל 2018) בנושא מרכב”ה [מחשוב רחבי כולל במשרדי הממשלה] וזאת לבקשתה של ח”כ סתיו שפיר, אשר תקופה ארוכה מבקשת גישה למערכת של משרד האוצר במטרה לבדוק בעצמה נתונים הנמסרים ע”י המשרד.

להמשך הידיעה
אינטרנט

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד האוצר/מינהל הרכש הממשלתי פירסם RFI לצורך מכרז מרכזי לרכש שירותי דיגיטל

25.04.2018 20:52

‘מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי ורשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה נערכים לכתיבת מכרז מרכזי שיאפשר למשרדי הממשלה לרכוש שירותים שיסייעו להם בביצוע טרנספורמציה דיגיטלית, כל אחד בתחומו. לצורך הכנת ואיפיון המכרז נבקש לקבל מידע בנוגע לשירותים שחברות המתמחות בטרנספורמציה דיגיטלית מציעות במספר תחומים’.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: התקשרות המשך מכוח מכרז מרכזי של מינהל הרכש הממשלתי (במשרד האוצר) עם מגלקום בע”מ ובינת יישום מערכות בע”מ לרכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי [בהיקף 25 מיליון ₪ עד 31.12].

30.03.2018 13:35

“עקב מעבר למודל כלכלי מעודכן ומורכבות המכרז החדש, המכיל מספר פריטים רב וכן עבודות תשתית, נדרש עדכון מורכב ומהותי במסמכי המכרז. כמו כן חל עיכוב בפרסום מסמכי המכרז עקב הצורך במתן מענה לחשש ניגוד עניינים של אחד מיועצי המכרז. על כן מתעכב פרסומו של המכרז החדש. הצפי לפרסום המכרז החדש הינו הרבע השני של שנת 2018”. לפי נתונים שסופקו הרי שהיקף ההתקשרות הכולל עם שני הספקים הללו לתקופת המכרז וכלל התקשרויות ההמשך שאושרו עומד על כ- 232 מיליון ₪ כולל מע”מ.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: התקשרות המשך מכוח מכרז מרכזי של מינהל הרכש הממשלתי (במשרד האוצר) עם בינת תקשורת מחשבים בע”מ להתקנה, תחזוקה ואינטגרציה למערכות תקשורת נתונים עבור משרדי הממשלה [בהיקף 7 מיליון ₪ עד 31.12]

30.03.2018 13:34

“ביום 14.3.2018, לאחר שלב התיחור וקיום הליך בירור נוסף לבחינת סבירות ההצעה הן ביחס למציע והן ביחס לנציגי היצרן בחו”ל, הוכרה חברת מטריקס אי. טי. אינטגרציה לתשתיות בע”מ כמועמדת לזכייה. הצפי לתחילת ההתקשרות עם המועמדת לזכייה הינו במהלך השבועות הקרובים, ומייד לאחר מכן ייכתב מכרז תחזוקה חדש … אין למשרד חלופה אחרת עד לכתיבת מכרז חדש”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

וועדת הכספים בכנסת אישרה העברה תקציבית של 840 מיליון ₪ לצרכי פיתוח והקמת מערכת מחשוב חדשה לרשות האוכלוסין וההגירה

27.03.2018 20:51

“המערכת החדשה תחליף את מערכת מרשם האוכלוסין הקיימת ותאפשר יצירת ממשקים עם מערכות מתקדמות”.

להמשך הידיעה
כללי

מכרזים/פטורים/דרושים, פרסום/שיווק/מדיה

מכרז חדש של החשכ”ל במשרד האוצר המתפרסם היום (26.3): מכרז פומבי לבחירת גורם מפעיל למערך הפצת השידורים בטכנולוגיה ספרתית [ידיעה מעודכנת]

26.03.2018 10:52

ב- 11 לאוגוסט 2016 התקבלה החלטת הממשלה בדבר העברת ההפעלה של המערך לידי מפעיל פרטי מתוך מטרה לשפר פרישת שידורי המערך ואת טכנולוגיית השידור, להרחיב מגוון ערוצי הטלוויזיה שיכללו במערך ולהגביר התחרות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית. בעקבות כך הוקמה ועדת מכרזים בין משרדית אשר מפרסמת את המכרז לבחירת גורם מפעיל למערך הפצת השידורים בטכנולוגיה ספרתית.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, פרסום/שיווק/מדיה

חדשות