טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

הוועדה הממשלתית למכרזים מרכזיים למחשוב וטכנולוגיה אישרה התקשרות המשך בפטור ממכרז של מינהל הרכש הממשלתי עם הראל טכנולוגיות מידע בהיקף 10 מיליון ₪ לחצי שנה נוספת

17.11.2017 07:16

הציוד מושא המכרז חיוני לעבודה רציפה ותקינה של מערכות המחשוב והתקשורת של משרדי הממשלה. כדי להבטיח המשכיות החליטה הוועדה על הארכת ההתקשרות בפטור ממכרז עם חברת הראל לתקופה שעד 30.6.2018 או עד להתקשרות עם הזוכה במכרז החדש וסיום היערכותו – לפי המוקדם ביניהם.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי מבקש לקבל “תעריפי שירותי מחשוב בכלל העיסוקים הפעילים במשק המקומי בתחומי הפיתוח, תחזוקה והטמעה של מערכות מחשוב וטכנולוגיה, מעת לעת”

27.10.2017 10:33

“חברות אלו לא רק שאינן יכולות לספק את הנתונים במתכונת הנדרשת אלא יש חשש סביר כי הן מצויות במצב של ניגוד עניינים מול השירותים שהן מעניקות לחברות שירותי המחשוב המספקות למשרדי הממשלה שירותים בתחום”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

רשות המסים: מכרז למתן שירותי ייעוץ, ליווי ואיפיון בתחום המחשוב עבור רשות המיסים

27.10.2017 10:24

משך ההתקשרות עם המציע הזוכה הוא לתקופה של שנה אחת מיום חתימת הסכם ההתקשרות וכי המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית והחד צדדית להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה, בשנה אחת נוספת או בחלק ממנה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

המחוזי בי”ם דחה 2 עתירות מינהליות (נפרדות) של הראל ושל HP לגבי מכרז מינהל הרכש הממשלתי לאספקת ציוד תקשורת אקטיבי

20.10.2017 16:05

“הדיון בעתירות אלה התקיים בנפרד. עם זאת, בשל נגיעתן של החלטות אלה לאותו מכרז ובשל זהות מלאה של המתדיינים בשתי העתירות האמורות, יינתן פסק הדין במאוחד כלהלן”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: התקשרות המשך של משרד הבינוי בפטור ממכרז עם יבמ גלובל סרוויסס בהיקף של יותר מ- 13 מיליון ₪ לשנה: שירותי ניהול, תפעול, אחזקת תשתיות ותמיכה במשתמשים בגישת מיקור-חוץ

20.10.2017 15:25

המכרז החדש מתוכנן כך שלא יכיל את תחזוקת המחשב המרכזי, המתוכנן להפסיק את הפעילות לאחר סיום הפיתוח של השלב השלישי של מערכת הסיוע החדשה. “הערכת המשרד כי ניתן יהיה לפרסם את המכרז החדש ברבעון האחרון של 2017, כך שעד ספטמבר 2018 ניתן יהיה לבחור ספק חדש ועד סוף 2018 תסתיים תקופת החפיפה בין הספקים”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: התקשרות המשך של מינהל הרכש הממשלתי בפטור ממכרז עם בזק בהיקף 30 מיליון ₪ [המשך התקשרות מכוח מכרז מרכזי להקמת רשת תקשורת ממשלתית]

16.09.2017 20:00

“בתאריך 16.2.2017 פורסם מכרז שבמסגרתו התקבלו 3 הצעות שנפסלו על-ידי וועדת המכרזים ומשכך נוצר מצב בו אין זוכה למכרז. עפ”י הצהרת מינהל הרכש, מכרז בנושא עתיד להיות מפורסם עד ליום 14.9.2017. עד לסוף חודש נובמבר 2017, על מינהל הרכש לדווח ליו”ר וועדת הפטור בחשב הכללי על התקדמות הליך המכרז”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל התכנון: מכרז לשירותי כתיבה, ייעוץ וליווי עריכת מכרזים בתחום המחשוב עבור אגף מערכות מידע במינהל

13.09.2017 18:28

הזוכה לא יהיה רשאי להשתתף במכרזים אותם כתב או להם ייעץ במסגרת התקשרות זו, ואף לא יהיה רשאי לתת שירותים לאורך כל תקופת ההתקשרות לזוכה/ים במכרזים אתם כתב או להם ייעץ במסגרת התקשרות זו.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

25 מיליון ₪ יושקעו ע”י הרשות החדשנות והאוצר עד לשנת 2020 בחיזוק מעמדה של העיר התחתית בחיפה כמוקד תעשייה עתירת ידע

10.09.2017 09:19

ראש עיריית חיפה יונה יהב אמר כי “כבר כיום משקיעים מגיעים לחיפה ומגלים התעניינות בסצנת ההיי-טק בעיר. התוכנית אותה השקנו היום עתידה להוסיף לעיר כ- 150 חברות הזנק (סטרט-אפים) ומאות עובדים הודות לשיתוף הפעולה בין המוסדות האקדמיים, תעשיית ההיי-טק, השקעות העירייה והשקעות האוצר”.

להמשך הידיעה
כללי

טלקום/וויירלס/מובייל

היועצת המשפטית הודיעה שמשרד התקשורת מתנגד “בהיעדר תקציב”; שר התקשורת תומך בהצעה ממשלתית חדשה במסגרתה משהת”ק אמור להקצות 600,000 ₪ מתקציבו לנושא

08.09.2017 16:21

שנת 2018, שנת ה- 70 להקמת המדינה, הוכרזה כשנת השותפות ישראל-צרפת; עשרה משרדי ממשלה נדרשים כל אחד להעביר סכום 600,000 ₪ מתקציביהם [עשירית מכלל הסכום שיוקצה למטרה זו] לטובת הנושא.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד האוצר/החשכ”ל/מינהל הרכש הממשלתי: “מכרז מרכזי חדש לרכישת מחשבים צפוי להתפרסם בחודש הקרוב”

04.09.2017 17:16

“נושא הפנייה זהה לנושא מכרז מרכזי 1-2004 לאספקת מחשבים נייחים וניידים למשרדי הממשלה, במסגרת המכרז קיימות תצורות למחשבי לוח אך הן אינן עונות לצרכי המשרד. מכרז מרכזי חדש לרכישת מחשבים צפוי להתפרסם בחודש הקרוב”.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אושרה בקשה לצו ביניים במסגרת עתירה מינהלית של הראל טכ’ מידע נגד מינהל הרכש אחרים בנושא תיחור דינמי במסגרת מכרז לאספקת תקשורת נתונים למשרדי הממשלה; הורה על עצירת הליכי המכרז והתיחור הדינמי עד לדיון בתחילת אוקטובר

01.09.2017 15:14

“בדיון שהתקיים בבקשה לצו ביניים … הוכח כי הליך של תיחור דינמי האמור להתקיים במסגרת המכרז נשוא העתירה, עלול לגרום לנזק בלתי הפיך להליך ולחלק מהמשתתפים בו, ולפיכך מאזן הנוחות הוטה בבירור לזכותם של העותרים. אשר על כן, עד להכרעה בעתירה, המשיבה 1 לא תקדם את הליכי המכרז נשוא עתירה זו ובתוך כך לא תקיים את הליך התיחור הדינמי שבמסגרת המכרז”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי: מכרז לאספקה, תחזוקה והתקנה של מחשבים למשרדי הממשלה

01.09.2017 14:53

תקופת הרכש בה יספקו הזוכים את השירותים למשרדי הממשלה, יחידות הסמך וגופים נלווים שאושרו על ידי עורך המכרז תקבע על-ידי עורך המכרז לפני כל תיחור, ובמסגרתה יהיו רשאים המזמינים לרכוש את המוצרים והשירותים, לרבות הרחבות ושירותי אחריות ותחזוקה, מהזוכה.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

נדחתה בקשה לצו ביניים וצו ארעי במסגרת עתירה מינהלית של HP נגד מינהל הרכש הממשלתי בנושא הליכי מכרז

18.08.2017 14:08

העתירה המינהלית (עת”מ) של היולט-פקרד (ישראל) בע”מ הוגשה נגד מדינת ישראל [באמצעות מינהל הרכש הממשלתי וועדת מכרזים מרכזיים למחשוב] (משיבה מס’ 1), בינת תקשורת מחשבים בע”מ, הראל טכנולוגיות מידע בע”מ, בזק בינלאומי בע”מ, תים-נטקום בע”מ, מטריקס אי. טי. אינטגרציה ותשתיות בע”מ, טלדור תקשורת בע”מ.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

בנקאות/פינטק/ביטוח

משרד האוצר פירסם קול קורא לגבי האפשרות להקמת Regulatory Sandbox בישראל

14.08.2017 21:28

“נבחנת האפשרות להקמת Regulatory Sandbox בישראל, אשר מטרתו היא לאפשר סביבה רגולטורית מקלה ומותאמת לחברות פינטק, על-מנת ליהנות מהתועלות שעולם ההיי-טק מציע, תוך כדי מיתון רמת הסיכון שהציבור נחשף אליה”.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

למרות פסילת הצעת הראל טכ’ מידע במכרז חדש, מינהל הרכש הממשלתי יתקשר בפטור ממכרז עם החברה לארבעה חודשים נוספים ב- 7 מיליון ש”ח

04.08.2017 08:24

“במהלך בדיקת הצעות המציעים במכרז החדש התגלה כי היצרן אשר הוגש בהצעת בזק בינלאומי הגיש בקשה לפשיטת רגל בהתאם לחוק פשיטת הרגל האמריקני. עקב הגילוי הנ”ל החל הצוות המקצועי בתהליך בירור מול בזק בינלאומי והיצרן Avaya ובסופו נודע כי חטיבת התקשורת של Avaya, שהיא היצרנית של ציוד מושא המכרז החדש, נמכרה לחברה אחרת – Extreme Networks. כמו כן, חברת Brocade אשר הוגשה בהצעת הראל הודיעה על פיצולה ומכירתה לשתי חברות שונות”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: מינהל הרכש הממשלתי/מגלקום + בינת יישום מערכות [רכישה,אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי ל- 8 חודשים בהיקף 28 מיליון ₪]

04.08.2017 08:20

“מכרז חדש שמספרו 6-2017 אשר יחליף את המכרז שבנדון נמצא בתהליכי הכנה לאחר אישור עקרונות המכרז בוועדת המכרזים. עפ”י לוח הזמנים המתוכנן, פרסום הוראת התכ”ם וכניסת המכרז החדש לתוקף צפויים להיות במהלך החודשים נובמבר-דצמבר 2017. בנוסף, נדרשת תקופה של כחודש לצורך היערכותו של הספק, באם יהיה שונה מהזוכים הנוכחיים, ובהתאם לדרישות המכרז ולהטמעת הציוד במשרדי הממשלה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים