מכרזים/פטורים/דרושים

משרד האוצר/מינהל הרכש הממשלתי פירסם RFI לצורך מכרז מרכזי לרכש שירותי דיגיטל

25.04.2018 20:52

‘מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי ורשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה נערכים לכתיבת מכרז מרכזי שיאפשר למשרדי הממשלה לרכוש שירותים שיסייעו להם בביצוע טרנספורמציה דיגיטלית, כל אחד בתחומו. לצורך הכנת ואיפיון המכרז נבקש לקבל מידע בנוגע לשירותים שחברות המתמחות בטרנספורמציה דיגיטלית מציעות במספר תחומים’.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: התקשרות המשך מכוח מכרז מרכזי של מינהל הרכש הממשלתי (במשרד האוצר) עם מגלקום בע”מ ובינת יישום מערכות בע”מ לרכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי [בהיקף 25 מיליון ₪ עד 31.12].

30.03.2018 13:35

“עקב מעבר למודל כלכלי מעודכן ומורכבות המכרז החדש, המכיל מספר פריטים רב וכן עבודות תשתית, נדרש עדכון מורכב ומהותי במסמכי המכרז. כמו כן חל עיכוב בפרסום מסמכי המכרז עקב הצורך במתן מענה לחשש ניגוד עניינים של אחד מיועצי המכרז. על כן מתעכב פרסומו של המכרז החדש. הצפי לפרסום המכרז החדש הינו הרבע השני של שנת 2018”. לפי נתונים שסופקו הרי שהיקף ההתקשרות הכולל עם שני הספקים הללו לתקופת המכרז וכלל התקשרויות ההמשך שאושרו עומד על כ- 232 מיליון ₪ כולל מע”מ.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: התקשרות המשך מכוח מכרז מרכזי של מינהל הרכש הממשלתי (במשרד האוצר) עם בינת תקשורת מחשבים בע”מ להתקנה, תחזוקה ואינטגרציה למערכות תקשורת נתונים עבור משרדי הממשלה [בהיקף 7 מיליון ₪ עד 31.12]

30.03.2018 13:34

“ביום 14.3.2018, לאחר שלב התיחור וקיום הליך בירור נוסף לבחינת סבירות ההצעה הן ביחס למציע והן ביחס לנציגי היצרן בחו”ל, הוכרה חברת מטריקס אי. טי. אינטגרציה לתשתיות בע”מ כמועמדת לזכייה. הצפי לתחילת ההתקשרות עם המועמדת לזכייה הינו במהלך השבועות הקרובים, ומייד לאחר מכן ייכתב מכרז תחזוקה חדש … אין למשרד חלופה אחרת עד לכתיבת מכרז חדש”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

וועדת הכספים בכנסת אישרה העברה תקציבית של 840 מיליון ₪ לצרכי פיתוח והקמת מערכת מחשוב חדשה לרשות האוכלוסין וההגירה

27.03.2018 20:51

“המערכת החדשה תחליף את מערכת מרשם האוכלוסין הקיימת ותאפשר יצירת ממשקים עם מערכות מתקדמות”.

להמשך הידיעה
כללי

מכרזים/פטורים/דרושים, פרסום/שיווק/מדיה

מכרז חדש של החשכ”ל במשרד האוצר המתפרסם היום (26.3): מכרז פומבי לבחירת גורם מפעיל למערך הפצת השידורים בטכנולוגיה ספרתית [ידיעה מעודכנת]

26.03.2018 10:52

ב- 11 לאוגוסט 2016 התקבלה החלטת הממשלה בדבר העברת ההפעלה של המערך לידי מפעיל פרטי מתוך מטרה לשפר פרישת שידורי המערך ואת טכנולוגיית השידור, להרחיב מגוון ערוצי הטלוויזיה שיכללו במערך ולהגביר התחרות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית. בעקבות כך הוקמה ועדת מכרזים בין משרדית אשר מפרסמת את המכרז לבחירת גורם מפעיל למערך הפצת השידורים בטכנולוגיה ספרתית.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, פרסום/שיווק/מדיה

בריאות/רפואה, מימשל/מימשל זמין, ניהול ידע

הממשלה תצביע בראשון (25.3) על “התוכנית הלאומית לקידום תחום הבריאות הדיגיטלית כאמצעי לשיפור הבריאות וכמנוע צמיחה”

23.03.2018 08:28

“ישראל מצוייה בעמדת פתיחה מצויינת להיות בין המדינות המובילות בעולם בתחום הבריאות הדיגיטלית, משתי סיבות עיקריות: א. ייחודה כאומת סטרט-אפ, המתאפיינת בסביבה יזמית, הון אנושי איכותי ומחקר אקדמי מוביל. ב. מערכת בריאות מתקדמת והיקף ועומק מידע רפואי ממוחשב הקיים במערכת הבריאות”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מימשל/מימשל זמין, ניהול ידע

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: המשך התקשרות (בפטור ממכרז) של מינהל הרכש הממשלתי עם בזק בהיקף 15 מיליון ₪ לשלושה חודשים

09.03.2018 13:58

וועדת הפטור המרכזית: “מכרז 9-2017 לאספקת שירותי קווי IPVPN עבור רשת התקשורת הממשלתית פורסם ב- 16.2.2017 וביום 18.6.2017 הוחלט לפסול אותו ולצאת למכרז חדש. המכרז החדש פורסם ביום 21.8.2017 וכבר הוגשו בו הצעות אשר עדיין נמצאות בבדיקה. עניינה של הארכת ההתקשרות שבנדון הינה רק בגין שירותי קווי IPVPN”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

פרסום/שיווק/מדיה

משרד האוצר פירסם את טיוטת תקנות השידור הציבורי הישראלי (כללים למתן גמול או החזר הוצאות לחברי המועצה)

06.03.2018 15:58

“בשל כך שבתקופה של תחילת פעילות התאגיד צפוי יושב ראש המועצה להקדיש משאבי זמן רבים למשימות הקשורות בהקמת התאגיד ולמגוון התחומים שבסמכותו הנוגעים להסדרת פעילותה, מוצע, לפרק זמן מוגבל שמסתיים ביום 14 במאי 2018, שהגמול שישולם לו יעמוד על סך כולל של 25,000 שקלים בחודש, וזאת במקום 16,500 שקלים בחודש להם יהיה זכאי יושב ראש המועצה דרך קבע”.

להמשך הידיעה
פרסום/שיווק/מדיה

מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי: מכרז לאספקת ציוד נלווה למחשב, סוללות וקלטות גיבוי וניקוי עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך

06.03.2018 15:50

המכרז הוא מכרז מסגרת שייערך בהתאם לתקנה 17ו לתקנות חובת המכרזים. מטרת המכרז: יצירת רשימה של ספקים אשר יספקו ציוד למזמינים בהתאם לצורכיהם. מידי פעם יתפרסמו בקניון הדיגיטלי הממשלתי לביצוע תהליכים תחרותיים בקשות לקבלת הצעות מחיר.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון: מכרז לקבלת הצעות בנושא שירותי ייעוץ בתחום הסייבר ואבטחת מידע

28.02.2018 20:31

רשות שוק ההון אחראית להסדרה ולפיקוח בתחומי שירותים פיננסיים בישראל ובפרט בשוק הביטוח, הפנסיה, החיסכון וקופות הגמל. בין היתר, רשות שוק ההון אחראית להנחות את הגופים המוסדיים בהיבטי חירום הנוגעים לתחום הסייבר ואבטחת המידע. לאור זאת מבקשת רשות שוק ההון לרכוש שירותי ייעוץ בנושאי התמודדות עם איומי הסייבר.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משאבי אנוש

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון – תקופת צינון של עובדי אגף התקציבים במשרד האוצר במעבר למגזר הפרטי)

27.02.2018 20:37

“בשנים האחרונות אנו עדים למעברים רבים של משרתי ציבור מהמגזר הציבורי למגזר הפרטי. מטרת הצעת חוק זו היא למנוע מצבים שהתרחשו בשנים האחרונות שלפיהם גורמים מן השירות הציבורי, ובעיקר אנשי אגף התקציבים במשרד האוצר, עברו לעבוד במגזר הפרטי תוך ניצול הקשרים והידע שלהם לטובת מושא הביקורת לשעבר. לפיכך מוצע לקבוע תקופת צינון בת שלוש שנים לעובדי אגף התקציבים במשרד האוצר, על-מנת למנוע ניגוד עניינים בנושא שעוד לא תם הדיון בעניינו ובנושא שבו עסק פקיד אגף התקציבים במשרד האוצר במסגרת שירותו הציבורי”.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בזק הגישה תביעה נגד אגף החשב הכללי; לא השיבה על שאילתות בנושא זה

23.02.2018 14:08

במערכת “נט המשפט” לא פורט טיב התביעה. שלוש פניות בנושא זה שנשלחו לדוברות חברת בזק במהלך השבוע שעבר, לא נענו, משום מה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משאבי אנוש, משפט

בית-המשפט אישר למשפטנית לשעבר במשרד האוצר קיצור תקופת הצינון; תוכל לכהן כסמנכ”לית רגולציה בחברת הלוויין DBS החל מיום 8.3.2018

23.02.2018 14:05

מותב בית-המשפט מציין כי מדובר בהפרש של חודש ימים בלבד בין פרק הזמן שציינה המבקשת לבין מה שמוכנה נציבות המדינה לאשר. “אנו סבורים כי לא היה מקום שהמשיבה תנקוט עמדה שונה מזו שהמבקשת עותרת לה”.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש, משפט

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרז חדש: מכרז לאספקת תוכנת השתלטות לפרוייקט מרכב”ה, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

17.02.2018 19:04

המטרה: הקמת מערכת השתלטות מרחוק לתמיכה במשתמשי משרדי הממשלה השונים/לקוחותיו וכן למערכותיו הפנימיות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בנקאות/פינטק/ביטוח, נגישות/הנגשה

מנכ”ל המרכז לעיוור נתי ביאלסטוק כהן ביקש בכנסת שכבר בשלב ההכנה של הרפורמה החדשה במע’ הבנקאית יידרשו הבנקים להציג מע’ תואמות לנגישות גם למוגבלים

13.02.2018 20:37

“פעמים רבות אנו בשלב הביצוע ואז נאמר שזה כבר מורכב לשלב התאמות למוגבלים. חייבים שכבר בתחילת התהליך תיבנה מערכת עם כלים של נגישות משני הצדדים הן למקבל השירות והן למי שמתפעל אותו, כדי שלא נמצא את עצמנו במצב שיאמרו ‘אנו רוצים להעסיק בעלי מוגבלויות אבל אין לנו איך כי המערכות לא תומכות בכך’ – חייבים שנושא הנגישות יודגש גם לצד התפעולי”.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, נגישות/הנגשה

בנקאות/פינטק/ביטוח

וועדת המדע והטכנולוגיה תדון בשלישי בהצעה ל’דיון מהיר’ בנושא “תוכנית משרד האוצר לרפורמה טכנולוגית במערכת הבנקאית”

10.02.2018 18:47

“לאור חשיבות קידום הטכנולוגיות הקיימות במערכת הבנקאית והשלכתה על ציבור הלקוחות מן הראוי שועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת תקיים דיון מקיף ומעמיק בנושא חשוב זה עם כלל הגורמים הרלבנטיים”.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח

מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

וועדת הכספים תדון ברביעי בנושא “התקשרות חברת הנסיעות הממשלתית ‘ענבל’ בהסכם לאספקת מע’ טכ’ של שירותי תיירות בשווי מאות אלפי שקלים (ובמחזור של מיליוני שקלים) בפטור ממכרז מזה למעלה מעשר שנים”

10.02.2018 18:46

“בשוק בישראל יש מספר חברות אשר יכולות לספק שירותים זהים, המבוססים על תשתית דומה מבחינה טכנולוגית, אולם התנהלותה של חברת ‘ענבל’ הפכה את חברת ‘אמדאוס’ לספקית הבלעדית של שירותי תעופה ותיירות לרשויות המדינה, זאת ללא תחרות הוגנת אשר תאפשר לחברות הנוספות בשוק להציע שירות זהה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

רשת המיסים: מכרז לאספקת שירותי ייעוץ, תכנון, תיאום והפעלת מוקד תקלות בתחום תקשורת טלפוניה

09.02.2018 09:33

משך ההתקשרות במסגרת מכרז זה היא שנתיים עם אופציה של המזמין להארכה ב”שלוש שנים נוספות, עד שנה אחת (או חלק ממנה) בכל פעם”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בקשה לפטור ממכרז: רשות התקשוב הממשלתי/ נס טכנולוגיות

09.02.2018 09:29

בשל מעבר יחידת מימשל זמין ממשרד האוצר לסמכות משרד ראש הממשלה בשנת 2015, אין ביכולתה להמשיך ולהישען על המכרז של משרד האוצר.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

חדשות