טלקום/וויירלס/מובייל, ירוק/תשתיות/אנרגיה, מכרזים/פטורים/דרושים

בנתניה מבקשים ליישם אפליקציה (יישומון) לשימוש הציבור בנושא סימון ערכי טבע

14.10.2017 20:34

מטרת האפליקציה, בין היתר, היא לשמש את העירייה במסגרת פרוייקט שיתוף הציבור בסימון ערכי הטבע בעיר. האפליקציה תאפשר סימון ממוקד של ערכי הטבע ברחבי העיר על-גבי מפה דיגיטלית.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, ירוק/תשתיות/אנרגיה, מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

ריכוז ידיעות שבועי (לתקופה שמ- 17 בספטמבר 2017 ועד 1 באוקטובר 2017)

02.10.2017 20:38

לאחר תקיעת השופר: רק יצא יום כיפור, ואבי וייס עורך “טלקום ניוז” יוצא (שוב) בידיעה “בלעדית”: הפעם על מכרז חדש של משרד התקשורת בנושא תדרים; אלא שדבר המכרז פורסם בחלון המבזקים כאן באתר ביום חמישי האחרון בשעה 15:00 ובצורה מורחבת יותר כאן באתר למחרת בשישי בשעה 04:25 לפנות בוקר.

להמשך הידיעה
כללי

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז לאספקת שירותי ייעוץ בתחום SharePoint

02.10.2017 20:27

אספקת השירותים תחל בחודש ינואר 2018. למרות האמור מובהר כי הבנק רשאי לדחות או להקדים את מועד תחילת אספקת השירותים, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. תקופת ההתקשרות עם החברה שתזכה במכרז תהיה שלוש שנים כאשר הבנק שומר לעצמו את הזכות לקצר את ההתקשרות או להאריכה בתקופות נוספות עד מקסימום של שש שנים בסך הכל. השירותים יינתנו בסניפי הבנק בירושלים ובתל-אביב או, במקום אחר כפי שיידרש ידי על הבנק ובתיאום עם הזוכה.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

רשות מקרקעי ישראל (רמ”י) מפרסמת שני מכרזים חדשים

02.10.2017 20:26

שני המכרזים הם: מכרז לשדרוג מערכת ג’וניפר, שקיימת בארגון, למערכת Secure Pulse המחליפה מערכת זו ומכרז לשדרוג חומרה ורישיונות למערכות איזון עומסים של F5.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: מכרז למתן שירותי שינוע, אחסון ואבטחת מצעי גיבוי נתונים ספרתיים

02.10.2017 20:21

משיקולי אבטחת מידע, מצעי הגיבוי משונעים באמצעים מתאימים לאתר ייעודי מרוחק ומאוחסנים שם לפרקי זמן מוגדרים ובתנאים המתאימים לאחסון מצעי גיבוי נתונים ספרתיים. ההתקשרות עם הספק הנוכחי של המשרד לנושא שינוע ואחסון מצעי גיבוי נתונים ספרתיים עומדת להסתיים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז להעברת הכשרות ביישומי Office לעובדי משרד הבריאות

02.10.2017 20:19

המשרד מעוניין כי הספק הזוכה יעביר באמצעות מרצים מטעמו, הכשרות ביישומי האופיס השונים, כדוגמת Access, Word, Excel, PowerPoint וכדומה, כאשר המשרד צופה כי עיקר ההכשרות יהיו ביישום האקסל.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

ב’אנשים ומחשבים’ דווחו “בלעדית” על פרסום מכרז חדש של משרד הבריאות; ידיעה על אותו המכרז בדיוק פורסמה יומיים קודם לכן ב- Read IT Now

20.09.2017 15:55

“משרד הבריאות רואה פוטנציאל משמעותי בשילוב טכ’ מידע ותקשורת ובקידומן במערכת הבריאות מתוך הבנה כי הן משפיעות על תחומי החיים ויכולות לייצר תשתיות לקידום מהלכים פורצי דרך בתחום הבריאות הדיגיטלית (E-health), באופן שיכול להשפיע על האופן בו ניתנים שירותי הרפואה.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 15 בספטמבר 2017)

16.09.2017 20:04

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים/הפטורים ממכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל התכנון: מכרז לשירותי כתיבה, ייעוץ וליווי עריכת מכרזים בתחום המחשוב עבור אגף מערכות מידע במינהל

13.09.2017 18:28

הזוכה לא יהיה רשאי להשתתף במכרזים אותם כתב או להם ייעץ במסגרת התקשרות זו, ואף לא יהיה רשאי לתת שירותים לאורך כל תקופת ההתקשרות לזוכה/ים במכרזים אתם כתב או להם ייעץ במסגרת התקשרות זו.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 8 בספטמבר 2017)

08.09.2017 16:16

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now.

להמשך הידיעה
כללי

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז לפתרונות דיגיטליים להתמודדות עם נפילות בגיל המבוגר

08.09.2017 15:54

“משרד הבריאות רואה פוטנציאל משמעותי בשילובן של טכנולוגיות המידע והתקשורת ובקידומן במערכת הבריאות מתוך הבנה כי הן משפיעות על תחומי החיים ויכולות לייצר תשתיות לקידום מהלכים פורצי דרך בתחום הבריאות הדיגיטלית (E-health), באופן שיכול להשפיע על האופן בו ניתנים שירותי הרפואה. “המשרד סבור כי יש ערך רב לרתימת טכנולוגיות המידע בצמצום תופעת הנפילות בגיל המבוגר”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

חח”י: מכרז לשכירות קו לצורך חיבור ישיר לענן

04.09.2017 17:14

הספק שיזכה במכרז יחבר את תשתית ה- ExpressRoute בשרידות לשני אתרי חברת החשמל הנמצאים בחיפה ובתל אביב.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, פרסום/שיווק/מדיה, רשתות חברתיות

לפ”ם: מכרז למתן שירותי ניהול קמפיינים ב- Google וב- Facebook לקהל יעד בחו”ל

04.09.2017 17:12

השירותים הנדרשים במכרז כוללים ניהול כל הקמפיינים המופנים לקהל יעד בחו”ל, בגוגל ובפייסבוק, עבור כלל לקוחות לפ”מ. ניהול הקמפיינים יתבצע בשפות זרות, בהתאם לקהל היעד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, פרסום/שיווק/מדיה, רשתות חברתיות

מכרזים/פטורים/דרושים, שירותי IT

רשות האוכלוסין: מכרז למתן שירותי תפעול, תמיכה, תחזוקה ופיתוחי המשך של המערכת לביקורת גבולות “רותם- רעות”

04.09.2017 17:11

לצורך המשך רציף של תמיכה ותחזוקה במערכת, הגיעה הרשות להסדר עסקי מוקדם עם חברת סאפיינס, שהינה אחראית לפיתוח ולתחזוקת היישום המרכזי של מערכת “רותם-רעות”, לפיו תמשיך סאפיינס לשמש קבלן משנה של הספק הזוכה במכרז, בתנאים שנקבעו מראש ע”י הרשות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, שירותי IT

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 1 בספטמבר 2017)

01.09.2017 15:27

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד רוה”מ/רשות התקשוב הממשלתי: מכרז ל”שדרת המידע” – מערכת תשתיתית רוחבית מאובטחת לשיתוף והעברת מידע

01.09.2017 14:57

תושבי המדינה מקבלים שירותים שונים ממשרדי הממשלה ומגופים ציבוריים (ובהם רשויות מקומיות, המוסד לביטוח לאומי ורשויות ממשלתיות נוספות) ובאמצעות גופים מסחריים ופרטיים שונים. מתן השירותים כרוך בהנגשה והעברת המידע המצוי אצל הגופים השונים, ובפרט במשרדי הממשלה. העברת המידע כוללת שליפת מידע קיים הנדרש לצורך השירות וביצוע עדכונים במידע הקיים. מתן מענה מיטבי לצורך זה, מחייב הגדרת מדיניות ברורה אשר על בסיסה יוקמו התשתיות הנדרשות.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

חח”י: מכרז ליישום תוכנית מצוינות תפעולית עבור אגף מערכות מידע ותקשוב

01.09.2017 14:56

“לאור השינויים העוברים על חברת החשמל לישראל בכל ההיבטים, נדרשת בחינה כוללת של מבנה הקצאת המשאבים והעלויות באגף המחשוב והתקשוב. במהלך שנת 2016 אמ”ת הגדיר את הבסיס ל- 13 נושאים אשר בהם מעוניינת החברה לבצע שיפור ביצועים והשגת חיסכון. החברה הקימה מספר צוותים שיטפלו בכל אחד מהנושאים”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים