אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות האכיפה והגבייה: מכרז למתן סקרי סיכונים ומבדקי חדירות עבור הרשות

17.07.2018 13:25

המציע, ו/או חברה מטעמו, ו/או חברה מסונפת ו/או חברה קשורה שלו, אינם עוסקים באופן ישיר ו/או עקיף בשיווק או במכירה של מוצרי אבטחת מידע למעט מסוג PT אוטומטי. על המציע לצרף תצהיר חתום ע”י עו”ד כי אינו עוסק בשיווק או במכירת מוצרי אבטחת מידע וסייבר.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר

המוסד לביטוח לאומי: מכרז למערכת תוכנה למיסוך נתונים

17.07.2018 13:22

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לאספקה, התקנה, הטמעה ואחזקת מערכת תוכנה למיסוך נתונים (Static and Dynamic Data Masking) ושירותים מקצועיים נלווים ובהם תכנון והתקנה, הטמעה, שירותי אחריות ותחזוקת תוכנה, הדרכה, תיעוד, תמיכה טכנית ואופציות שונות.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: מכרז לאספקת שירותי הדרכה והטמעה

17.07.2018 13:20

משרד המשפטים מפתח ומתחזק מערכות מידע רבות לאגפי המשרד השונים העוברות עדכוני גרסאות שוטפים בתדירות של אחת לרבעון עד אחת לשנה בהתאם לגיל המערכת. במשרד קיימת יחידת הדרכה המספקת שירותי הדרכה והטמעה למערכות אלו באופן שוטף. לאור היקף המערכות הגדול וכוח האדם המוגבל ביחידת ההדרכה הפנימית של המשרד, נדרש המשרד לתגבור נקודתי עבור הדרכות והטמעות בפריסה ארצית בהתאם לתוכנית העבודה של המשרד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 13 ביולי 2018)

13.07.2018 15:54

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

משרד הכלכלה: הקמת מערכת מבוססת CRM לניהול איזורי תעשייה

13.07.2018 15:49

מינהל איזורי תעשייה במשרד אחראי על פיתוח איזורי תעשייה באיזור פיתוח א’, וזאת במטרה לעודד תעסוקה וצמיחה בפריפריה. במסגרת מדיניות המשרד, המינהל אחראי על קידום ניהול מקצועי של איזורי תעשייה ברמה המקומית, וזאת בין היתר על ידי חיזוק יכולות הניהול של מנהלי איזורי תעשייה ברחבי הארץ. תפקיד מנהל איזור תעשייה הוא לקשר בין המפעלים לרשות המקומית, לשווק את הקרקע המפותחת ליזמים, לנהל את תחזוקת איזור התעשייה ולקדם את פיתוחו.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות האוכלוסין: מכרז לאספקת שירותי העברת הודעות טלפוניות לאזרחי מדינת ישראל ותושביה

13.07.2018 15:47

“מטרת הרשות להרחיב את השימוש במסרוני כתב וקול על-מנת לשפר את השירות הניתן לתושב ועל-מנת לייעל את השירות לטובת הציבור”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז אתגר למציאת פיתרונות דיגיטליים לשיפור איכות הטיפול בבתי-החולים הגריאטריים הסיעודיים

09.07.2018 20:53

מכרז זה הינו “מכרז אתגר”. מכרזי אתגר הם מכרזים המבקשים למצוא פתרונות מבוססי כלים דיגיטליים להתמודדות עם אתגרי מערכת הבריאות. המכרזים מתמקדים בהצגת הבעיה תוך הימנעות מהגדרה מוקדמת של הפתרון הנדרש ומאפייניו, וזאת במטרה לאפשר לרעיונות רבים, חדשניים, גם כאלה שמקורם בעולמות תוכן שונים, להשתלב במערכת הבריאות.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: בקשה לקבלת מידע (RFI) עבור מוצרים וכלים לניהול בקשות של גורמים (מחוץ למשרד הבריאות) – למשרד הבריאות

09.07.2018 20:51

משרד הבריאות בתוקף בהיותו רשות רגולטורית מפעיל סוגים שונים של תהליכי אישור ומתן רישיון למוצרים הכפופים לתקנות וחוקים כגון: תרופות, תכשירים, אביזרי רפואיים וכיוצ”ב.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז לאספקת נתונים בתחום שירותי בריאות

09.07.2018 20:50

משרד הבריאות מבקש לקבל הצעות לאספקת נתונים בתחום שירותי הבריאות בישראל ושירותים משלימים נלווים. הנתונים שיסופקו יכללו מידע על שירותי הבריאות המוצעים ע”י ארגוני בריאות. המידע שיועבר למשרד יהיה מידע איכותי ומדויק, אשר ישתלב במאגרי מידע נוספים במשרד ויאפשר לו לעשות בו שימוש מיטבי.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 6 ביולי 2018)

06.07.2018 16:33

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מערך הסייבר הלאומי: פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) מערכת למידול וניתוח של תרחישי תקיפת סייבר ברשתות בקרה תעשייתיות

03.07.2018 07:46

המערך מבקש לקבל מידע על מערכת ניידת למיפוי מערכות הבקרה בארגון, איסוף נתונים, איתור פגיעויות ונקודות תורפה, עיבוד וניתוח של נתונים רלבנטיים ויצירת תרחישי תקיפה סבירים [כחלק מתהליך ההנחיה השוטף ולצורך ביקורות יזומות].

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד מבקר המדינה: מכרז לשירותי הכנת תכנית אסטרטגית למחשוב

03.07.2018 07:44

מערך המחשוב של המשרד מנוהל על ידי אגף מערכות מידע בראשו עומד שרון סולומון.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 29 ביוני 2018)

29.06.2018 15:49

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

מכרזים/פטורים/דרושים

מכרז להספקת שירותי תפעול ותחזוקה של מערכות מידע עבור משרד המשפטים

25.06.2018 20:42

מטרת מכרז זה היא בחירה של עד 2 ספקים שיספקו למשרד שירותי תפעול ותחזוקה טכניים מזדמנים על בסיס קריאת שירות ושירותים מקצה לקצה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 22 ביוני 2018)

22.06.2018 15:27

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים/הפטורים ממכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

המרכז הרפואי בני ציון: מכרז למערכת התמצאות אינטראקטיבית נייחת וניווט

22.06.2018 15:22

המרכז הרפואי בני ציון ממוקם ברח’ אליהו גולומב 47, הדר עליון, חיפה. בית-החולים מורכב מ- 5 בניינים שחלקם מחוברים זה לזה. הניווט וההתמצאות בבית-החולים קשה למרות השילוט שמוצב במקומות המרכזיים. לשיפור ההתמצאות והשירות למטופלים ולמבקרים בית-החולים מעוניין ליישם שתי שיטות התמצאות בשמונה שפות שונות.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 15 ביוני 2018)

15.06.2018 15:01

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים/הפטורים ממכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

איכילוב: מכרז להקמה ותחזוקה של אתר אינטרנט למניעת זיהומים

15.06.2018 14:56

לצורך מתן השירותים מרת”א ייבחר כשיר ראשון (מבצע/זוכה) כאשר ועדת המכרזים, רשאית להכריז בסיום הליך הבדיקה על המדורג שני ככשיר שני. הצעתו של הכשיר השני תעמוד בתוקפה למשך שנה לפחות מיום הגשת ההצעות.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

שיבא: מכרז דו-שלבי לפיתוח ותחזוקה של “יישומון שיבא” לבית-החולים

15.06.2018 14:54

תמונת המצב יוצרת דילמה: מצד אחד נרצה לִפנות לאוכלוסייה גדולה ככל האפשר ולנצל יכולות אפליקטיביות סטנדרטיות ומוכחות; מצד שני נרצה להשיג תועלות של ממש. יישומון עשיר בכלים סטנדרטיים, שיופנה אל העולם הגדול עלול להישאר ללא שימוש; מנגד, יישומון מתוחכם, הממוקד במטופלים רב-פעמיים מסוג מסוים, עלול לגזול זמן רב ומשאבים רבים, ולהישאר נחלתם של מעטים. נראה שהצלחתו של הפרויקט תלויה במציאת נקודת האופטימום המתחשבת בכל הנ”ל.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 8 ביוני 2018)

08.06.2018 14:27

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים/הפטורים ממכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

חדשות