כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 18 באוגוסט 2017)

18.08.2017 14:03

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

משרד העבודה: מכרז להשמת האוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת ידע

18.08.2017 13:45

המטה לשילוב מיעוטים בלשכת המשנה למנכ”ל והממונה על התעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, באמצעות ועדת המכרזים המשרדית, מזמינים הצעות למתן שירותי הכשרה, השמה וליווי סטודנטים ואקדמאים מהחברה הערבית בתעשייה עתירת הידע בישראל.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הכלכלה: פנייה לקבלת מידע לגבי קידום הייצוא הישראלי עבור מינהל סחר חוץ במשרד

18.08.2017 13:44

פנייה זו נועדה לאפשר למשרד לקבל מידע מתוך מטרה ללמוד על הגופים הקיימים היום בשוק ואשר רואים עצמם מתאימים לאספקת כלל השירותים המבוקשים. זאת כדי לבחון את היכולות הקיימות בשוק כיום.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הכלכלה: פנייה לקבלת מידע להקמה, הפעלה ותחזוקה של מרכז לתעשייה בת קיימא

18.08.2017 13:43

המרכז יתוקצב ע”י המשרדים בסכום כולל של כ-50 מיליוני ש”ח לחמש שנים וינוהל על ידי צוות משותף של המשרדים, בראשות משרד הכלכלה. המדינה אינה מתחייבת בהמשך תקצוב המרכז לאחר תום תקופה זו, וכן כי המשרד רשאי לערוך הליך תחרותי חדש לאחר תום תקופת ההתקשרות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

שני מכרזים חדשים של משרד החוץ: מכרז לשילוב מערכות (אינטגרציה) בתחומי אלחוט מתקדמים ומכרז לשילוב מערכות (אינטגרציה) בתחומי אלחוט ובקרה

14.08.2017 21:23

בשני המכרזים הללו על היועץ להציג ניסיון של 5 שנים לפחות באפיון וכתיבת מפרטים טכניים, לרבות היכרות עם טכנולוגיות חדשות, תכנון והטמעת פרוייקטים טכנולוגיים בארץ ובעולם וכן בבקרה על ספקים מקצועיים בתחומים הנ”ל.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

הרשות לפיתוח הגליל: מכרז להקמה, תפעול ותחזוקה של מערכת רכש ממוחשבת ולהקמה, תפעול ותחזוקה של אתר אינטרנט תומך מערכת (פורטל עסקים אינטרנטי)

14.08.2017 21:22

הרשות לפיתוח הגליל היא תאגיד סטטוטורי שהוקם על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, ותפקידיה, בין היתר, קידום פעולות לפיתוחו הכלכלי, החברתי והמדעי טכנולוגי של הגליל. משנת 2005 משמשת הרשות לפיתוח הגליל כזרוע ביצועית של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

עיריית נתניה: מכרז למתן שירותי אחזקה ואינטגרציה

14.08.2017 21:20

המכרז הוא מכרז מסגרת והעירייה אינה מתחייבת להזמין את כל הפריטים לגביהם נדרשת ההצעה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 11 באוגוסט 2017)

11.08.2017 09:26

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים/הפטורים ממכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הרווחה והשירותים החברתיים: מכרז מסגרת לאספקת שירותים בתחום אבטחת מידע וסייבר

09.08.2017 20:40

המשרד מיישם כיום מערכות ושירותים שונים בתחום אבטחת המידע והסייבר ונדרש להתמודד עם איומים שונים על המידע, התשתיות ומערכות המידע השונות שלו.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 4 באוגוסט 2017)

04.08.2017 08:35

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מפעל הפיס: מכרז לביצוע מבדקי חדירה-סייבר למערכות המיחשוב של מפעל הפיס

04.08.2017 08:13

תקופת ההתקשרות תחל במועד הודעת הזכייה לספק הזוכה ותימשך 12 חודשים. המפעל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות הבסיסית בתקופות נוספות שמשכן המצטבר לא יעלה על 48 חודשים נוספים.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מכרז לרישוי ולתחזוקה למוצר UFT מתוצרת חברת HP במשרד המשפטים

31.07.2017 18:19

בדיקות התוכנה המפותחות באגף מערכות מידע של משרד המשפטים מבוצעות היום באמצעות כלי תוכנה ייעודי Unified Functional Testing, UFT מתוצרת חברת HPE. המשרד מבקש לרכוש 10 רישיונות מסוג Concurrent של מוצר בדיקות התוכנה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

החברה לפיתוח פתח תקוה: מכרז לאספקת מערכות מחשוב (תוכנות) וערכות פקח לשמירה על חוקי העזר העירוניים ולפיקוח העירוני (ובכללם בנושא החנייה) ולמתן שירותי תמיכה ותחזוקה לציוד ולתוכנה

31.07.2017 18:16

אספקת מערכות המחשוב תכלול בין היתר אספקת תוכנות, הסבת נתונים הנמצאים בתוכנות “מטרופארק”, “אוטומציה” ו- לולה טק” ו/או הקלדתם באופן ידני בתוכנות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 28 ביולי 2017)

28.07.2017 15:20

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי: תיחור — קצין ניהול פרוייקטים למטה רשות התקשוב הממשלתי

28.07.2017 15:13

תיחור להובלת גוף ניהול הפרויקטים למטה רשות התקשוב הממשלתי, לצורך בקרת ביצוע פרוייקטים, ניצול משאבים ויישום תוכניות העבודה של רשות התקשוב.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד העלייה והקליטה: מכרז לאספקת חבילות סלולר עבור עולים חדשים עם הגיעם לישראל

28.07.2017 15:09

משרד העלייה והקליטה מבקש לקבל הצעות לאספקת כרטיסי סים הכוללים חבילה סלולרית, כמתנה מטעם המשרד עבור עולים חדשים מייד עם הגיעם ארצה במסגרת הליך הקליטה הראשונית בנמל התעופה בן גוריון. בכוונת המשרד לבחור ספק אחד, אשר יספק למשרד חבילות סלולר. המשרד מעריך כי יידרשו כ- 12,000 חבילות סלולר בשנה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מחשוב ענן, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי: מכרז לרכש שירותי ענן ציבורי

24.07.2017 10:34

מטרת המעבר לתשתיות ענן ממשלתי, בין היתר, היא לייצר סביבת עבודה מודרנית ומתקדמת לתשתיות המחשוב הממשלתיות. תקופת התקשרות לתקופה של שנתיים. המשרד יהיה רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות עד שלוש שנים נוספות בסך הכל.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 21 ביולי 2017)

21.07.2017 09:34

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי