אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות האכיפה והגבייה: מכרז לרכישת והתקנת NAC מערכת בקרת גישה לרשת

19.06.2017 21:12

המטרה היא שיפור רמת האבטחה בתחנות הקצה של הרשת המקומית במשרד, באמצעות הטמעת מערכת בקרת גישה לרשת ותחנות הקצה בכלל אתרי רשות האכיפה והגבייה.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 16 ביוני 2017)

16.06.2017 12:51

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד ראש הממשלה/רשות התקשוב הממשלתי: מכרז לאספקה, הקמה, הטמעה ותחזוקה של פיתרון ITGAAS

12.06.2017 21:22

“אחת המטרות המרכזיות של המוצר היא מתן תמונת מצב ברורה וסדורה בדבר משילות התקשוב להנהלת הרשות ולהנהלות של יחידות התקשוב הממשלתיות. בכוונת הרשות לספק גישה לפתרון זה לכל משרד שירצה בכך וכן להקים באמצעותו כלים לתמיכה בפעילויות ותהליכי הרשות. הפתרון יספק מענה גם למטרות מקומיות ברמת המשרד וגם למטרות רוחביות כלל ממשלתיות”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

נ.ת.ע: מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום התקשוב

12.06.2017 21:20

בין תנאי הסף: במהלך התקופה שבין השנים 2006 עד מועד ההגשה, העניק המציע שירותי ייעוץ פרוייקט לפחות לשלושה פרוייקטים בתחום התקשוב, במשך תקופה מינימלית של 12 חודשים בכל פרוייקט.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

המשרד לשירותי דת: מכרז לאספקת שירותי הדרכה והטמעה של מערכת “שירת הים” במועצות הדתיות

08.06.2017 15:05

מדובר באספקת שירותי הדרכה והטמעה בכל המועצות הדתיות ברחבי הארץ (132 מועצות; כ- 720 משתמשים בשלב הראשון) של “שירת הים” — מערכת דוט נט אינטגרטיבית לניהול ותפעול המועצות הדתיות וכן בביצוע ההדרכה ביחידות המשרד הרלבנטיות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד ראש הממשלה/רשות התקשוב הממשלתי/יחידת ממשל זמין: מכרז לאספקת מוצרי VEEAM ושירותי תחזוקה

30.05.2017 14:04

ההתקשרות היא לשלוש שנים; למשרד שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות של עד שנה כל אחת ובסה”כ עד שלוש שנים נוספות, כך שסך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על שש שנים מתחילת ההתקשרות.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי: מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום נגישות השירות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך [מכרזי הקניון הדיגיטלי הממשלתי]

30.05.2017 14:02

המכרז מיועד לשם הטמעת תקנות נגישות השירות, בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג – 2013 ולמתן שירותים נוספים בתחום.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התרבות: מכרז לניהול אירועי שנת ה-70 למדינת ישראל

30.05.2017 14:01

“חגיגות השבעים, יתמקדו בנושא המורשת והחדשנות ובכך יאפשרו להציג את פניה הרבות והמגוונות של ישראל, על המורשת האנושית העשירה המאפיינת אותה, והחידושים וההמצאות הישראליות המשנים את פניו של העולם ומסייעים למיליונים ברחבי הגלובוס”.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 26 במאי 2017)

26.05.2017 15:29

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מפעל הפיס: מכרז לאספקה, הקמה ותחזוקה של מערכת מרכזית לניטור ותפעול אבטחת מידע SIEM

26.05.2017 15:20

המכרז הינו מכרז עם בחינה חד-שלבית. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות זהות כאמור בתנאי המכרז.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז מכרז פומבי ממוכן לתחזוקת מערכת SIEM ומוצרים נוספים מתוצרת HP

26.05.2017 15:19

המכרז ינוהל כמכרז ממוכן לפי תקנה 19 ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ”ג – 1991. ההצעות למכרז יוגשו למערכת המכרזים האלקטרונית עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז לאספקת שירותי ייעוץ בנושא הגנת סייבר לחטיבה לפיקוח על הבנקים

26.05.2017 15:18

בכוונת הבנק לגייס יועץ אחד או יותר שיוצעו ע”י מציע אחד או יותר. חלוקת העבודה ביניהם תהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק. מרבית השירותים יינתנו במשרדי הבנק בתל אביב.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: פנייה מוקדמת לקבלת מידע [RFI] בנושא פיתרון Session Replay עבור המשרד

26.05.2017 15:14

כיום, האתרים מנוטרים באמצעות בדיקות זמינות לגלישה ובקרה על שגיאות בצד שרת בלבד. אירועי צד לקוח (כמו שגיאות, קושי בתפעול מסכי האתר, תצוגת רכיבים או ביצועים בצד לקוח וכו’) לא זמינים לגופי הפיתוח ולא קיימת יכולת ניתוח ולמידה על בעיות בשכבה זו.

להמשך הידיעה
אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

עיריית נתניה: מכרז לאספקת שירותים ומוצרים בתחום התקשורת והטלפוניה הסלולרית לעירייה

26.05.2017 15:12

העירייה מבקשת להתקשר עם ספק תקשורת סלולרית ניידת לצורך קבלת שירותים בתחום הסלולר. לעיריית נתניה 280 מנויים. העירייה מבקשת לקבל לכל המנויים הללו חבילות מסוג “הכל כלול”, שיחות נכנסות ויוצאות, הודעות (MMS/SMS), גלישה ללא הגבלה, והכל לכל הרשתות בארץ לטלפונים נייחים וניידים.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול ידע

החשכ”ל: מכרז פומבי לבחירת נותני שירותים לניהול הידע בחטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה במשרד האוצר

26.05.2017 15:10

הצעות מגורמים בעלי התמחות בניהול ידע ותהליכים ובעלי ניסיון בתחומי טכנולוגיית המידע הכולל תחום או”ש ואשר להם עובדים בעלי רקע וניסיון בנושא ניהול ושימור הידע בארגונים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול ידע

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 19 במאי 2017)

21.05.2017 09:04

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

המוסד לביטוח לאומי: מכרז פומבי דו-שלבי עם שלב מיון מוקדם לשירותי השגחה טכנולוגית מרחוק בביתו של זקן-זכאי

21.05.2017 08:59

אגף הסיעוד במוסד לביטוח לאומי מבקש ליישם עבור זקנים הזכאים לגמלת סיעוד לפי חוק הסיעוד, שירות השגחה טכנולוגית מרחוק בבתי הזכאים: נועד לאפשר לזכאים הבוחרים לקבלו, השגחה מרחוק על הזכאי בסביבתו הביתית, על-ידי ניטור תנועתיות הזכאי וסביבתו בביתו על פני כל שעות היממה, והוא נחלק לסלים שונים, לבחירת הזקן.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל

משרד התקשורת: מכרז לסקירת השפעת רעידות אדמה על תשתיות התקשורת

15.05.2017 14:09

המשרד מעוניין בסקר לגבי השפעת רעידות אדמה על תשתיות תקשורת כדי לגבש דרכים לצמצום ומניעת נזקים אפשריים של רעידות אדמה ולהתאוששות תשתיות ומערכות תקשורת במקרה של רעידות אדמה. כ”כ תציג העבודה המלצות למניעה וצמצום נזקים והשפעות של רעידות אדמה ופעילות רגולטורית נדרשת בתחום. היקף התקשרות זו מוגבל ל- 100,000 ₪ כולל מע”מ.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל