כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 19 במאי 2017)

21.05.2017 09:04

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

המוסד לביטוח לאומי: מכרז פומבי דו-שלבי עם שלב מיון מוקדם לשירותי השגחה טכנולוגית מרחוק בביתו של זקן-זכאי

21.05.2017 08:59

אגף הסיעוד במוסד לביטוח לאומי מבקש ליישם עבור זקנים הזכאים לגמלת סיעוד לפי חוק הסיעוד, שירות השגחה טכנולוגית מרחוק בבתי הזכאים: נועד לאפשר לזכאים הבוחרים לקבלו, השגחה מרחוק על הזכאי בסביבתו הביתית, על-ידי ניטור תנועתיות הזכאי וסביבתו בביתו על פני כל שעות היממה, והוא נחלק לסלים שונים, לבחירת הזקן.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל

משרד התקשורת: מכרז לסקירת השפעת רעידות אדמה על תשתיות התקשורת

15.05.2017 14:09

המשרד מעוניין בסקר לגבי השפעת רעידות אדמה על תשתיות תקשורת כדי לגבש דרכים לצמצום ומניעת נזקים אפשריים של רעידות אדמה ולהתאוששות תשתיות ומערכות תקשורת במקרה של רעידות אדמה. כ”כ תציג העבודה המלצות למניעה וצמצום נזקים והשפעות של רעידות אדמה ופעילות רגולטורית נדרשת בתחום. היקף התקשרות זו מוגבל ל- 100,000 ₪ כולל מע”מ.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 12 במאי 2017)

14.05.2017 11:46

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

משרד התחבורה פירסם מכרז לבחינת היתכנות להקמת אי מלאכותי לשדה תעופה ולשימושים נוספים (שלב מיון מוקדם)

14.05.2017 11:36

השירותים כוללים בחינת היתכנות להקמת אי מלאכותי לחופי הים התיכון של ישראל ועליו שדה תעופה ושימושים נוספים והצעה של עד שלוש חלופות, בהתאם למיקום גיאוגרפי, לשיטות בניה ולרמות שונות של ביקוש והיצע.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

מכרזים/פטורים/דרושים

שב”ס: מכרז לרכש, הקמה ותחזוקה של תשתית אינטגרציה ארגונית

14.05.2017 11:34

הספק הנבחר יציע פתרון שיאפשר לשב”ס קונסולידציה בין שתי פלטפורמות אינטגרציה הקיימות בארגון.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

ירוק/תשתיות/אנרגיה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התשתיות הלאומיות: מכרז להגשת הצעות להשקעת משרד התשתיות במו”פ בנושאי אנרגיה דלקים, מים ואנרגיה, והתייעלות אנרגטית

14.05.2017 11:33

“משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים הציב לעצמו כמטרה להפוך את ישראל למרכז מצוינות בתחומי האנרגיה החלופית, המתחדשת, תחליפי הנפט וההתייעלות האנרגטית. כאחד האמצעים להשגת מטרה זו ייחד המשרד משאבים לצורך ‘תוכנית הזנק’ אשר ממומנת מכספי המשרד ותכליתה לעודד יזמים להשתלב בתחומים אלה”.

להמשך הידיעה
ירוק/תשתיות/אנרגיה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מפעל הפיס: מכרז לאספקת רישוי לתוכנות מיקרוסופט

14.05.2017 11:32

רשאי להגיש הצעה למכרז רק מציע שהוא Large Account Reseller, LAR מורשה של חברת מיקרוסופט ישראל.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז PROMs – פלטפורמה לניהול מדדי תוצאה המדווחים על ידי המטופל למשרד הבריאות בישראל

14.05.2017 11:30

משרד הבריאות מבקש לייצר תשתית דיגיטלית שבה ניתן לאסוף את המידע מהמטופל ברמת היענות גבוהה, להשתמש במידע שנאסף לבקרת מדדי איכות ארגוניים והצגתם לציבור, לשפר את הטיפול למטופל ולשפר מעקב המטופל אחרי התקדמות הטיפול.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד האוצר: מכרז למתן שרותי ניהול משימות אבטחה פיסית, חירום אבטחת מידע וסייבר עבור מערך סייבר, חירום וביטחון במשרד

14.05.2017 11:29

החברה הזוכה במכרז זה תהיה חברה אחת אשר תיתן את כלל השירותים המפורטים מכרז זה. החברה רשאית לתת את כלל השירותים בעצמה או באמצעות ספק משנה אשר יספק את השירותים בתחום הסייבר.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

פיראטיות וקניין רוחני

משרד האוצר/החשכ”ל: בקשה לקבלת מידע (RFI) – מיצוי קניין רוחני ממשלתי

08.05.2017 07:45

בעקבות הפניה תשקול הפונה את המשך פעולותיה. אין בהליך זה כדי למנוע מהממשלה להקים גוף מסחור מכל סוג בכל דרך אחרת.

להמשך הידיעה
פיראטיות וקניין רוחני

מכרזים/פטורים/דרושים, נשים, פער מגדרי

משרד המדע: מכרז פומבי לקבלת שירותי ייעוץ בתחום קידום נשים במדע ובטכנולוגיה

08.05.2017 07:44

המועצה הלאומית הישראלית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה הוקמה ליד משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל (ע”פ החלטת ממשלה 2660 מיום 7.12.2000) ונועדה בין היתר, להוות גורם ממלכתי מתכלל ומתאם לעניין קידום נשים במדע ובטכנולוגיה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, נשים, פער מגדרי

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 5 במאי 2017)

07.05.2017 10:06

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: מכרז פומבי לאספקה, הטמעה ותחזוקה של מכונות ורישוי למכונות SSL-VPN מתוצרת חברת Pulse Secure במשרד

07.05.2017 09:39

הגישה אל מערכות משרד המשפטים על גבי המרשתת, מאובטחת באמצעות תשתית שמספקות מכונות SSL-VPN מתוצרת חברת Pulse Secure. במשרד פועלות 3 מכונות ששתיים מהן בתצורת Cluster פועלות באתר הראשי של המשרד ומכונה נוספת מותקנת כגיבוי באתר ההתאוששות מאסון (DR) שמשמש את המשרד.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז למעקב ובקרה על תוכניות פעולות הצטיידות והטמעה בתחומי התקשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות החינוך

07.05.2017 09:38

המינהל למדע וטכנולוגיה מעוניין בקבלן שיבצע מעקב ובקרה על פעולות ההצטיידות והטמעת התקשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות החינוך, בהן, כל זאת בהתאם להנחיות משרד החינוך.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

תוכנית אב לתחבורה בירושלים: מכרז למתן שירותי ייעוץ בנושאי אבטחת מידע וסייבר

02.05.2017 16:46

צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים הפועל במסגרת “העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני ירושלים”, מקדם מטעם עיריית ירושלים ומשרד התחבורה פרויקטים תחבורתיים במטרופולין ירושלים.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 28 באפריל 2017)

29.04.2017 20:21

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now והמכרז שפורסם בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרז חדש של מינהל הרכש הממשלתי – מכרז לשירותי PTT בסלולר למשרדי הממשלה

26.04.2017 20:43

מספר המנויים הממשלתיים המשתמשים בשירות מוערך בכ- 5,000 מנויים, לא כולל לקוחות ביטחוניים כגון שב”ס, משטרת ישראל, כיבוי אש וצה”ל.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מ”י: מכרז לדיגום אמצעי תקשוב ברכבי משטרת ישראל

25.04.2017 08:31

מערכת מחשוב נייד כוללת בין היתר קורא ביומטרי המותקן באזור הקדמי.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים