כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 8 בדצמבר 2017)

09.12.2017 18:16

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

מכרזים/פטורים/דרושים, פרסום/שיווק/מדיה

משרד התקשורת: מכרז לשירותי ייעוץ כלכלי למועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ולמינהלת הסדרת השידורים לציבור לצורך ביצוע מחקר ומתן ייעוץ כלכלי בנושאים שונים שבהם נדרשת המועצה להחליט

06.12.2017 21:22

“על שולחנה של המועצה מונחים בימים אלה מספר נושאים שבהם צריכה המועצה לקבל החלטות בעלות השלכות כלכליות נרחבות על שוק השידורים הרב ערוציים, ואשר ביחס אליהם מבקשת המועצה לקבל ייעוץ כלכלי”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, פרסום/שיווק/מדיה

מכרזים/פטורים/דרושים

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים: דרוש/ה: מנהל/ת תחום נכסים דיגיטליים

05.12.2017 20:35

טיפול בנושא הנכסים הדיגיטליים של הרשות: ניהול אתרי האינטרנט של הרשות, רשתות חברתיות וקמפיינים דיגיטליים; שותף/ה לגיבוש האסטרטגיה בנושא הנכסים הדיגיטליים של הרשות לקהלי יעד ומגזרים שונים; גיבוש תכניות עבודה להעלאת מודעות הציבור לבטיחות בדרכים באמצעות הנכסים הדיגיטליים; ועוד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משטרת ישראל פירסמה RFI למערכת Video Motion Detection, VMD – גילוי אוטומטי ותיעוד עבירות בווידאו דיגיטלי לשורה של עבירות ובהן נסיעה נגד הכיוון ושימוש בסלולר במהלך נסיעה

05.12.2017 20:34

מטרות הבקשה: לאפשר למ”י לקבל מידע על פתרונות אפשריים בנושא שבנדון הניתנים ליישום במערך אכיפת עבירות תנועה של אגף התנועה במ”י ולבחון את מידת התאמתן של המערכות שלגביהן יועבר המידע כמענה לצורך מבצעי של את”ן.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז היקפים משתנים — מעקב ובקרה על תוכניות ופעולות המינהל בתחומי התקשוב, המדעים והטכנולוגיה

05.12.2017 20:32

המינהל למדע וטכנולוגיה מעוניין בקבלן שיבצע מעקב ובקרה על פעולות ההצטיידות והטמעת התקשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות החינוך בהתאם להנחיות משרד החינוך.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

הטלביזיה החינוכית הישראלית: מכרז להפקת פודקסטים לילדים ובוגרים

05.12.2017 20:27

החינוכית תיתן העדפה להצעות של תוכניות בעלות חיי מדף ארוכים המחנכות לערכים של מדע, סובלנות, כבוד הדדי, מצויינות, יצירתיות, הומור והומור עצמי.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד האנרגיה בשיתוף מערך הסייבר הלאומי: מכרז להקמה ותפעול מעבדת סייבר לאומית לבדיקות, מחקר וחדשנות בתחומי הבקרה התעשייתית

03.12.2017 20:48

המשרד מבקש לקבל באמצעות מכרז זה את השירותים הבאים: הקמת מעבדת סייבר לאומית, שירותי תפעול ותחזוקה ושירותי ניהול המעבדה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: קול קורא לעדכון מאגר ספקים לאספקת ציוד ושירותים בנושאי מחשוב ותקשוב עבור משרד החינוך

01.12.2017 14:29

מטרת הרשימה היא לאפשר למשרד לפנות לספקים במכרזים סגורים לקבלת הצעות במקרים בהם לא קיים מכרז מרכזי (שנערך ע”י החשב הכללי – או שעומד להיערך בקרוב), וכאשר היקף הרכישה כולל מע”מ הוא בטווח של עד 300,000 ש”ח, אלא אם יוחלט אחרת ע”י ועדת המכרזים.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 1 בדצמבר 2017)

01.12.2017 14:23

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

מרכז רפואי ברה”נ באר יעקב- נס ציונה: מכרז לפיתוח אספקה, יישום והטמעה של אפליקציות (יישומונים) במסגרת פרויקט “בית-חולים דיגיטלי”

24.11.2017 13:11

בית-החולים הפסיכיאטרי באר יעקב הוא מרכז רפואי לבריאות הנפש הכולל שלושה קמפוסים: בית-החולים בבאר יעקב, בית-החולים בנס ציונה ומתקן רפואי בבית הסוהר של שירות בתי-הסוהר (שב”ס) ברמלה.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 17 בנובמבר 2017)

17.11.2017 07:31

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים/הפטורים ממכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

מכרזים/פטורים/דרושים, רשתות חברתיות

חח”י פירסמה בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא שירותי ניהול רשתות חברתיות למגזר הערבי

17.11.2017 07:18

המידע נדרש לצורך בחינה כללית של הנושא ע”י החברה, קבלת החלטה וגיבוש דרך פעולה בתחום, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, רשתות חברתיות

בנקאות/פינטק/ביטוח, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן דו-שלבי לאספקת שירותי מענה קולי לציבור הרחב

17.11.2017 07:13

בנק ישראל מספק כיום לאזרחי המדינה, באמצעות ספק חיצוני, שירותי מידע ללא תשלום (השירות בעלות של שיחה מקומית בלבד): מענה קולי לשערי מט”ח [כ- 50,000 שיחות בחודש]; מענה קולי למושכי שיקים ללא כיסוי (מושל”כ)/חשבונות ולקוחות מוגבלים [כ- 1,500 שיחות בחודש] ומענה קולי בנושא השטרות החדשים [כ- 40 שיחות בחודש].

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 10 בנובמבר 2017)

10.11.2017 13:05

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הנגב והגליל מבקש לקבל הצעות לאספקת שירותי תוכן מקצועיים בכ- 60 מתחמי עבודה משותפים ליזמים ולבעלי עסקים (HUB)

10.11.2017 12:47

המשרד מדגיש כי מספר ה”האבים” בהם תופעל התוכנית ומיקומם ייקבע על-ידו בלבד. פריסתם תהיה פריסה ארצית בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל וכי הוא מעריך שמספרם יהיה בסביבות ה- 60.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז היקפים משתנים למתן שירותי למידה ואמצעים לקיום למידה באמצעות הרשת

10.11.2017 12:46

במסגרת המכרז, משרד החינוך על יחידותיו השונות מעוניין לאפשר למידה בסביבת עבודה מקוונת ותכנים דיגיטליים בתהליכי ההוראה, הלמידה והערכה כחלק אינטגרטיבי מסביבת ההוראה והלמידה של המורים והלומדים במערכת החינוך. סביבת העבודה המקוונת והכלים הטכנולוגיים שבה, ישולבו במודלים שונים של הפעלה שיאפשרו גמישות למשרד בהזמנה, ביישום ובהפעלה מתוך מערכות טכנולוגיות של משרד החינוך.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב-3 בנובמבר 2017)

04.11.2017 20:22

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים/הפטורים ממכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת: בקשה לקבלת מידע (RFI) למערכת לניהול תדרים [Spectrum Management System, SMS]

30.10.2017 20:40

הכוונה היא לקבל מידע לגבי “מוצר off the shelf והיכולות של הספק להתאימו כך שיענה בצורה הטובה ביותר על צרכי משרד התקשורת הישראלי, לתחזק ולשדרג אותו לשימוש ארוך טווח”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים