כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 23 בפברואר 2018)

23.02.2018 13:48

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים/הפטורים ממכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: מכרז הספקת שירות תחזוקה לציוד גיבוי מתוצרת חברת HPE

23.02.2018 13:11

מטרת המכרז לאפשר למשרד התקשרות עם ספק/ים המורשה/ים על-ידי חברת HPE בישראל, לספק שירות תחזוקה לציוד האמור וזאת כנדרש במכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

תאגיד אמריקני מבצע בדיקת היתכנות לשדה התעופה הצבאי רמת דוד “במסגרתה תיבדק השאלה האם יוכל לשמש בעתיד כשדה תעופה מעורב – צבאי ואזרחי”

23.02.2018 13:10

בדיקת ההיתכנות כאמור נדרשת לשם יישומה של החלטת ממשלה מספר 2050 מיום 7 באוקטובר 2014 הקובעת כי על משרד התחבורה לבדוק היתכנותו של שדה התעופה הצבאי ברמת דוד כשדה מעורב, צבאי ואזרחי יחד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

מפעל הפיס: מכרז למתן שירותי ISP וקישוריות לאינטרנט

23.02.2018 13:08

בין תנאי הסף: המציע בעל רישיון מיוחד תקף למתן שירותי גישה לאינטרנט (ISP) מאת משרד התקשורת; המציע בעל ניסיון באספקת שירותי אינטרנט לארגונים עסקיים ו/או ציבוריים בהיקף של לפחות 20,000 גולשים במצטבר בשנים 2016 ו/או 2017; המציע מספק שירותי ISP באמצעות לפחות שני אתרי שדרה ראשיים, עצמאיים, המרוחקים זה מזה, המהווים חלק משדרת האינטרנט של המציע, הפועלים בגיבוי מלא וחם האחד לשני.

להמשך הידיעה
אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מפעל הפיס: מכרז לאספקה, הקמה ותחזוקה של מערכת ניהול תהליכים Workload Automation

23.02.2018 13:07

בין תנאי הסף: המציע בעצמו מורשה על-ידי היצרן למכור ולתחזק את מערכת Workload Automation המוצעת על ידו.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, רשתות חברתיות

המשרד לביטחון הפנים: בקשה לקבלת מידע (RFI) בדבר שיתוף פעולה עם רשתות חברתיות מבוססות מידע גיאוגרפי

17.02.2018 19:06

בכוונת המשרד לביטחון הפנים לקיים שיתוף פעולה עם רשת חברתית המבוססת נתונים גיאוגרפיים בתחום התנועה. מטרות שיתוף הפעולה: טיוב ואיכות השירות לציבור משתמשי הדרך. חישובי זמן הגעה ואפשרויות ניווט. הגברת שקיפות המידע לציבור. ניווט לשירותי מיקום תת-קרקעיים (למנהרות ולמעברים). ניתוח מחקרים – להגברת היעילות במלחמה בתאונות הדרכים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, רשתות חברתיות

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרז חדש: מכרז לאספקת תוכנת השתלטות לפרוייקט מרכב”ה, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

17.02.2018 19:04

המטרה: הקמת מערכת השתלטות מרחוק לתמיכה במשתמשי משרדי הממשלה השונים/לקוחותיו וכן למערכותיו הפנימיות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

רשת המיסים: מכרז לאספקת שירותי ייעוץ, תכנון, תיאום והפעלת מוקד תקלות בתחום תקשורת טלפוניה

09.02.2018 09:33

משך ההתקשרות במסגרת מכרז זה היא שנתיים עם אופציה של המזמין להארכה ב”שלוש שנים נוספות, עד שנה אחת (או חלק ממנה) בכל פעם”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי: מכרז לאספקת מערכת הפצת מסרוני SMS ודיוור, התקנתה, שירותי תמיכה, תחזוקה, שדרוגים וכן שירותים מקצועיים נלווים

09.02.2018 09:32

תקופת התקשרות במכרז תהיה לתקופה של שלוש שנים בהתאם לחוזה המצורף למכרז. המשרד רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות לשלוש שנים נוספות בהתאם להוראות החוזה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 2 בפברואר 2018)

03.02.2018 18:39

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 26 בינואר 2018)

26.01.2018 08:31

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד האנרגיה: מכרז לשירותי ייעוץ בתחום אבטחת המידע והגנה בסייבר

24.01.2018 21:15

משרד האנרגיה מחזיק בסודות ביטחוניים ובהתאם לכך מונחה ע”י רשות ההגנה בסייבר אשר בשב”כ בהתאם לחוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ”ח – 1998. בהתאם להחלטת הממשלה משרד האנרגיה הינו גוף המונחה ע”י היחידה לסיכול איומי סייבר בשב”כ במשרדי הממשלה.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מכרז חדש של משרד הכלכלה שמתפרסם היום (15.1): מכרז למתן שירותי העברה של חדרי מחשב עבור המשרד

15.01.2018 20:14

ב- 16 בנובמבר 2016 פירסמתי ידיעה כאן באתר שעסקה במכרז 44/16 של משרד הכלכלה — באותו הנושא.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע הראשון של חודש ינואר 2018)

04.01.2018 20:46

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו השבוע ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים/הפטור ממכרז שפורסמו השבוע באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים

חב’ דואר ישראל מפרסמת בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא פעילויות מכירה להגדלת ההכנסות בסניפי הדואר

02.01.2018 11:14

חברת דואר ישראל מעוניינת לנצל את הפריסה הרחבה של סניפי הדואר ואת הטראפיק העצום של לקוחות הפוקדים אותם להגדלת הכנסותיה. החברה מעוניינת לקבל מידע שיאפשר לה לבחון את האפשרויות להגדלת המכירות בסניפים וזאת באמצעות גורמים בעלי ידע מקצועי וניסיון הפועלים בתחום השיווק והריטייל.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 29 בדצמבר 2017)

30.12.2017 18:29

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

מכרזים/פטורים/דרושים

עיריית בני ברק: מכרז לניהול ואחזקה של מערכת המידע העירונית

27.12.2017 10:41

ההתקשרות במסגרת מכרז זה היא לשלוש שנים (36 חודשים). העירייה תוכל להאריך עד שנתיים נוספות (24 חודשים) כך שכלל ההתקשרות לא תהיה יותר מחמש שנים (60 חודשים).

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לקבלת הצעות (RFP) לאספקת שירותי תקשורת סלולרית לעובדי המרכז הרפואי ע”ש חיים שיבא, תל השומר

26.12.2017 13:13

במרכז הרפואי “יש אלפי עובדים ורובם נזקקים לשירותי סלולר. המרכז הרפואי מעניק לעובדיו (לרבות עובדי קרן המחקרים וחוג הידידות) שירות סלולר הנדרש להם – באמצעות זכיין. חברת סלקום היא הזכיינית בשנים האחרונות. נכון להיום נהנים מהשירות כ- 2,200 עובדים. המרכז הרפואי החליט לפרסם מכרז לבחירת הזכיין בשנים הבאות”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

חדשות