טלקום/וויירלס/מובייל

מ. התקשורת: יש במדינה 99% כיסוי סלולרי בקרב ריכוזי אוכלוסייה. אין מדינה בעולם שיש בה 100% כיסוי. תשתית סלולרית אינה של המדינה, והיא לא זו שבונה את האנטנות”

20.06.2017 21:11

הכנסת דורשת משר התקשורת להתערב באופן אישי בסוגיית הכיסוי הסלולרי בכל מדינת ישראל ובפרט באיזורים מרוחקים, ולערוך בחינה מחודשת של אופן ורמת הכיסוי תוך שימת דגש על כיסוי חירום במקומות הנדרשים לכך בהתאם לרמת הסיכון.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

מליאת הכנסת אישרה ביום רביעי בקריאה טרומית הצעת חוק לאיחוד קווי החירום הטלפוניים

19.06.2017 21:23

“איחוד מוקדי החירום יקל על האזרחים, שכן בעת מצוקה הם לא יצטרכו לזכור יותר ממספר טלפון אחד ויוכלו לקבל סיוע מהיר משירותי ההצלה העיקריים. הוא אף יקל על שירותי ההצלה במקרים שבהם כמה גורמים נדרשים לתת סיוע במקביל”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

מימשל/מימשל זמין

וועדת המדע בכנסת דנה בנושא “ליקויים בטיפול הממשלתי במתן שירותים מקוונים לאזרחים” בעקבות ממצאי דו”ח מבקר המדינה; רשות התקשוב הממשלתי חולקת על היבטים בדו”ח

13.06.2017 20:42

“האזרח רוצה שהממשלה תתאים עצמה אליו ולא להיפך. האזרח לא רוצה לבחור בין שירות דיגיטלי לפרונטלי אלא רוצה גם וגם. העולם עובר שינוי וגם אנחנו. אנו מבינים היום שהשירות יובל על ידי רצון ודרישת האזרח”, נאמר במצגת רשות התקשוב הממשלתי.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

אבטחת מידע/סייבר

בדיון משותף של 2 וועדות בכנסת התברר: וועדת הבחירות המרכזית איננה כפופה לגופי הגנת הסייבר בישראל

12.06.2017 21:33

עו”ד אורלי עדס מנכ”לית ועדת הבחירות המרכזית: “המערכת שאליה מוזנות תוצאות הבחירות מנותקת לגמרי מהרשת כך שאין כל חשש להתערבות שם. זו מערכת סגורה לחלוטין”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

ביומטריה

וועדת הכספים דנה היום בתקנות שהוגשו ע”י משרד הפנים לקראת כניסתו לתוקף של החוק הביומטרי ב- 1.7.2017; משרד הפנים: עלות הפקת תעודות ביומטריות יקרה לאין ערוך לעומת התעודות הקיימות

12.06.2017 21:31

לטענת משרד הפנים, עלות הפקת תעודות בשיטה הביומטרית יקרה לאין ערוך בהשוואה לסוג הישן של התעודות, אך את עיקר העלויות סופגת המדינה.

להמשך הידיעה
ביומטריה

טלקום/וויירלס/מובייל

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה: זיהוי אוטומטי של מיקום הפונים למוקד 100

12.06.2017 21:30

השר לביטחון הפנים ח”כ גלעד ארדן אמר בדיון כי בדיוק היום אנחנו נמצאים שלוש שנים מיום חטיפת שלושת הנערים בגוש עציון. “מה היה קורה אם המוקדן היה רואה באותו רגע מאיפה התבצעה השיחה? יכול להיות שהדברים היו נראים אחרת. אין דוגמה טובה יותר להמחיש את חשיבות החוק”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

נשיאות הכנסת אישרה הנחת הצעת חוק פרטית: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – איסור הפסקה, עיכוב או הגבלה של שירות שיחות אל מוקדי חירום)

12.06.2017 21:26

“הגבלתם או חסימתם של מספרי החירום … פוגעת באותם אנשים המצויים במצוקה וזקוקים לעזרה. פעמים רבות נראה כי חסימת השיחות למספרי החירום נעשית דווקא באוכלוסיות סגורות יותר בהן יש צורך מיוחד במספרי החירום ובגישה אליהם. חסימת מספרים אלה משדרת מסר פסול ומביאה לפגיעה ממשית באותם אנשים המצויים במצוקה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

אבטחת מידע/סייבר

היום התקיימה בכנסת ישיבה משותפת של ועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון להגנה בסייבר ושל וועדת המדע והטכ’ בנושא “הפצת מידע כוזב ותקיפות סייבר לשם השפעה על מערכות בחירות”

12.06.2017 16:00

מרכז המחקר והמידע של הכנסת: “לא ברור האם וכיצד יש להתמודד עם סוגיית ההפצה של מידע כוזב, ומהו התפקיד של המדינה בעניין או חלקם של שחקנים אחרים דוגמת גופי תקשורת או גופי מגזר שלישי. נראה כי אין כיום כלים מספקים כדי לאמוד את מידת ההשפעה של מידע כוזב על מערכות בחירות”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

טלקום/וויירלס/מובייל

לשר התקשורת החדש הוחזרו סמכויות שהועברו בשעתו מראש הממשלה (בעת שכיהן גם כשר התקשורת) לשר צחי הנגבי

02.06.2017 15:32

בנוסף להודעת הממשלה על מינויו של איוב קרא לתפקיד שר התקשורת, אושרה גם בכנסת הודעה שנייה של הממשלה לפיה משיבים לשר התקשורת את הסמכויות שהועברו לשר צחי הנגבי לפי החלטת ממשלה מס’ 1661 מיום 14.7.2016 (באישור הכנסת ביום 18.7.2016).

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

כללי

וועדת השרים לענייני חקיקה תדון בא’ (4.6.2017) בהצעת חוק מתן שירות באמצעות דואר אלקטרוני

02.06.2017 15:24

“מוצע כי גופים ציבוריים וכן עוסקים המנויים בתוספת השנייה לחוק הגנת הצרכן, בנקים ומוסדות פיננסיים נוספים, יהיו חייבים לאפשר למקבלי השירות ליצור עמם קשר באמצעות דוא”ל, נוסף על אמצעי ההתקשרות המותרים והמוגדרים בחוק כיום, כמו בכל אמצעי התקשרות אחר. כמו כן, מקבל השירות יוכל לדרוש מנותן השירות המעוניין לפנות אליו בכתב, שהפנייה תיעשה באמצעות דוא”ל.”

להמשך הידיעה
כללי

דואר/שירותי דואר, מסחר אלק'/נייד

מנכ”ל דואר ישראל: ישראל היא כיום בעלת שיעור הצמיחה הגבוה ביותר בתחום המסחר האלקטרוני בין מדינות ארגון ה- OECD

02.06.2017 15:21

מנכ”ל הדואר הצביע על גידול משמעותי בכמות החבילות הנשלחות מחו”ל לישראל: עפ”י ההערכות הכמות תעמוד השנה על 65 מיליון חבילות ואילו בשנת 2020 הכמות כבר תגדל ל- 100 מיליון חבילות.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, מסחר אלק'/נייד

טלקום/וויירלס/מובייל

אושר בטרומית: חובת מסירת הקלטת שיחת טלפון לצרכן

14.05.2017 11:40

בהתאם לכך מוצע כי בעסקת מכר מרחוק ימסור העוסק לצרכן, לבקשתו, העתק הקלטה של שיחת טלפון עם הצרכן הנוגעת לעסקה, אם בעת שהתבקשה, הייתה ההקלטה או העתק ממנה מצויים ברשות העוסק, במישרין או בעקיפין. מוצע גם כי בית-המשפט יהיה רשאי לפסוק פיצויים שאינם תלויים בנזק, בסכום שלא יעלה על 10,000 ₪, בגין הפרת ההוראות כאמור.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – התראת חיוב בהתקשרות לחוץ לארץ)

08.05.2017 18:43

“צרכן שאינו מנוי בחברה שבאמצעותה הופעל קוד התקשרות, מחויב בתעריף לקוח מזדמן ורק בקבלת החשבון מגלה הצרכן כי הוא חוייב במחיר מופרז”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

אינטרנט, פרסום/שיווק/מדיה

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – פרסום פרטי עוסק באינטרנט)

08.05.2017 18:41

“מטרתו של תיקון זה היא להקל על הצרכנים ולהנגיש את פרטי זהות העוסק, כך שכל עוסק שברשותו אתר אינטרנט יחויב לפרסם את פרטיו”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, פרסום/שיווק/מדיה

המזרח התיכון, טלקום/וויירלס/מובייל

וועדת הכלכלה דנה בנושא “היעדר טכנולוגיית דור 3 בשטחי הרשות הפלסטינית”; מנכ”ל משרד התקשורת ביקש לדחות את קיום הדיון

21.03.2017 13:08

יוזם הישיבה הוא סגן יו”ר הכנסת ח”כ אחמד טיבי שביקש מנשיאות הכנסת לקיים דיון מהיר בנושא. לדבריו, המדינה התחייבה לספק לשתי חברות הסלולר הפלסטיניות תדרים אולם היא מפרה התחייבויותיה ולפיכך בשטחי הרשות לא הושקה רשת דור שלישי [3G].

להמשך הידיעה
המזרח התיכון, טלקום/וויירלס/מובייל

המזרח התיכון, טלקום/וויירלס/מובייל

וועדת הכלכלה תדון (ג’, 21.3) בנושא “היעדר טכנולוגיית דור 3 בשטחי הרשות הפלסטינית”; נציגי משרד התקשורת הוזמנו לדיון

18.03.2017 19:22

יוזם הישיבה הוא סגן יו”ר הכנסת ח”כ אחמד טיבי שביקש מנשיאות הכנסת לקיים דיון מהיר בנושא. לדבריו, המדינה התחייבה לספק לשתי חברות הסלולר הפלסטיניות תדרים אולם היא מפרה התחייבויותיה ולפיכך בשטחי הרשות לא הושקה רשת דור שלישי [3G].

להמשך הידיעה
המזרח התיכון, טלקום/וויירלס/מובייל

אבטחת מידע/סייבר

ליחידה להגנת הסייבר בממשלה (יה”ב) הוקצו 7 תקנים: 3 תקנים אוישו עד כה ו- 4 מכרזים לגבי היתר נכשלו וייערכו מחדש

11.03.2017 19:19

מרכז שליטה ובקרה ממשלתי מול איומי סייבר (SOC) מוקם בב”ש במתקן ה- CERT הלאומי (המרכז לסיוע בהתמודדות עם איומי הסייבר); שני משרדים הוגדרו כפיילוט לפעילות ה- SOC: המשפטים והאוצר; עד סוף 2018 מתוכנן שיהיו מחוברים 16 גופים ל- SOC.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר

תוכנית העבודה של מערך הסייבר הלאומי ל- 2017-2018 “ממשיכה במימוש חזון המערך: מיצובה של מדינת ישראל כמעצמת סייבר”

11.03.2017 19:17

בין המשימות ל- 2017: קידום חקיקת חוק הגנת הסייבר בכנסת “אשר יקנה את התשתית החוקית-רגולטורית לפעילות הגנת הסייבר”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אינטרנט, בנקאות/פינטק/ביטוח

וועדת הכנסת לפניות הציבור קיימה דיון “פניות ציבור בנושא טעויות בביצוע העברות בנקאיות באינטרנט”; איגוד הבנקים והבנקים עצמם לא הופיעו לדיון

11.03.2017 18:54

מרכז המחקר והמידע (ממ”מ) של הכנסת פנה אל הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, אל איגוד הבנקים ואל שבעה בנקים מסחריים: “בידי הגורמים שהשיבו לפנייתנו בנושא, אין נתונים מדויקים על מספר הטעויות שמבצעים לקוחות בעת העברה בנקאית. להערכת הבנקים, מידי שנה מתבצעות מספר טעויות בודדות בהן אנשים מעבירים כסף לחשבון אחר מזה שהתכוונו להעבירו”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, בנקאות/פינטק/ביטוח

מימשל/מימשל זמין

וועדת המדע החלה לדון בהצע”ח “מימשל זמין” המבקשת לפרסם ולהנגיש לציבור הרחב כתובות מייל של עובדי ציבור

11.03.2017 18:49

ח”כ דוד ביטן: “המטרה היא שיהיה ניתן להגיע לפקידי הציבור ועובדי הממשלה באופן נגיש ולא באמצעות מחלקות לפניות הציבור שהן המחסום הגדול ביותר היום. אני בעד קשר ישיר ואישי, באמצעות מיילים. החוק ברור, ניתן להעביר אותו בשבוע הבא בקריאה ראשונה ובשבוע האחרון של המליאה בקריאה שנייה ושלישית”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין