דואר/שירותי דואר

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק הדואר (תיקון – תקופה מרבית למשלוח דבר דואר)

09.12.2017 18:04

“במציאות הקיימת, העומס על סניפי הדואר פוחת, מכיוון שאנשים רבים בוחרים לשלוח דבר דואר באמצעות הודעת דואר אלקטרוני במקום שליחת דבר דואר באמצעות הדואר. על כן, על פניו, נראה שמשך הזמן משליחת דבר הדואר ועד למסירתו אמור להתקצר. למרות זאת, בפועל שירותי הדואר בישראל אינם עומדים במשך זמן מסירת הדואר שנקבע עבורם ברישיון הכללי”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר

חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

פורסם דו”ח של הממ”מ בכנסת: “מדיניות שימוש בטלפונים ניידים במוסדות חינוך”

09.12.2017 18:00

“במדינות רבות מתקיים דיון ציבורי באשר לאופן שבו צריכים בתי-הספר לטפל בסוגיית הטלפונים הניידים. מסקירת מגוון מקורות עולה כי יש מתח בין ההתייחסות לטלפונים ניידים כמסיחי דעת הפוגעים במהלך התקין של הלימודים ובין התייחסות להימצאותם בבתי-הספר כאל עובדה מוגמרת שלא ניתן לשלוט בה עוד, ועל כן יש למצוא דרכים להפיק מהם את המיטב”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

אינטרנט

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות האינטרנט)

05.12.2017 18:37

“התאגידים הזרים מגדילים את כוח השפעתם, יוצרים מונופול בתחום פעילותם ושולטים במאגרי מידע חשובים. פעילותם העסקית של התאגידים הזרים תקעה יתד בגבולות מדינת ישראל, וכן הם נהנים מהיעדר פיקוח החוק הישראלי”.

להמשך הידיעה
אינטרנט

טלקום/וויירלס/מובייל, מימשל/מימשל זמין

יוגב שמני מנהל מימשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי: “בכוונתנו שברבע הראשון של 2018 גם בעלי טלפון כשר יוכלו לקבל את הסיסמה באמצעות הודעה קולית”

27.11.2017 21:22

לפני מספר שבועות הודיע בנק ישראל כי הוא מאשר כבר עתה לבנקים לבצע זיהוי באמצעות הודעה קולית כתחליף למסרונים. בנוסף, עד סוף החורף יחוייבו הבנקים לאפשר אופציה זו לבעלי הטלפונים הכשרים. בנק מרכנתיל הוא הראשון שנענה לפנייה וכבר הכניס לשימוש סדיר את שירותי המסרונים הקוליים באמצעי זיהוי.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מימשל/מימשל זמין

טלקום/וויירלס/מובייל

וועדת השרים לחקיקה תדון בראשון הקרוב בהצע”ח פרטית: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – התראת חיוב בהתקשרות לחוץ לארץ)

17.11.2017 07:21

“צרכן שאינו מנוי בחברה שבאמצעותה הופעל קוד התקשרות, מחוייב בתעריף לקוח מזדמן ורק בקבלת החשבון מגלה הצרכן כי הוא חוייב במחיר מופרז”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

פרסום/שיווק/מדיה

אושרה הנחת הצע”ח פרטית (של 37 ח”כים) על שולחן הכנסת: הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון – ביטול הפסקת פעילות הטלביזיה הלימודית)

14.11.2017 09:35

“אין ספק שהיה מקום לערוך רפורמה ברשות השידור, אבל ההחלטה להפסיק את שידורי הטלביזיה הלימודית כחלק מהרפורמה היתה משגה. עדיין לא מאוחר לבטל את ההחלטה הזאת. הצעת החוק נועדה לבטל את הסעיפים בחוק השידור הציבורי הישראלי המורים על סגירת הטלביזיה הלימודית, הידועה כ’טלביזיה החינוכית’, כך שתמשיך בשידוריה”.

להמשך הידיעה
פרסום/שיווק/מדיה

טלקום/וויירלס/מובייל

וועדת השרים לחקיקה תדון (א’) בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – קליטה בטלפון נייד בכל חלקי הארץ)

10.11.2017 12:57

“הצעת החוק מסמיכה את שר התקשורת לקבוע כללים לעניין חובתו של בעל רישיון למתן שירותי טלפון נייד לפעול לקליטה נאותה המאפשרת קיום שיחה תקינה בכל רחבי הארץ. כמו כן, מוצע לקבוע כי השר יקיים פיקוח ומעקב של קליטה נאותה המאפשרת קיום שיחה תקינה בכל רחבי הארץ וידווח על כך באופן שנתי לוועדת הכלכלה של הכנסת”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

חינוך והכשרה

וועדת השרים לחקיקה תדון (א’) בהצעת חוק להצעת חוק לתיקון פקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למכללה טכנולוגית מוכרת)

10.11.2017 12:56

“מטרת הצעה זו היא לאפשר למוסדות להסיט תקציב לפעולות חיוניות נדרשות לטובת ניהולם התקין, לתרום לאיזונם התקציבי ולהתמקד בהכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים לשוק העבודה בישראל. לפיכך, מוצע לקבוע כי לא תוטל ארנונה כללית או אגרה על מכללה טכנולוגית מוכרת שאינה משמשת למטרות רווח, ושטחה המשמש לחינוך או ללימוד אין בו פעילות עסקית”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה

פרסום/שיווק/מדיה

וועדת השרים לחקיקה תדון (א’) בהצעת חוק הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – הארכת תוקף רישיון למשדר ערוץ ייעודי)

10.11.2017 12:55

“מוצע להסמיך את המועצה להאריך את הרישיון להפעלת ערוץ ייעודי לפי שיקוליה, ולא להגבילה במועד שנקבע בסעיף האמור”.

להמשך הידיעה
פרסום/שיווק/מדיה

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד פרטנר ופלאפון: ‘עושות שימוש שלא כדין בנתוני האיכון של לקוחותיהם; ‘מפרות את החוק, את הסכמי ההתקשרות ורישיונות ההפעלה’

04.11.2017 20:34

שתי החברות “הפכו עצמן בניגוד לחוק ל’אח הגדול’ של לקוחותיהם תוך שהן עוקבות אחריהם 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה, ומייצרות על כל אחד ואחד מלקוחותיהם פרופיילינג”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

צבא וביטחון

וועדת הכספים בכנסת תתבקש לאשר ברביעי השקעת המדינה בחברה הממשלתית-ביטחונית שביט בע”מ (משרד הביטחון) בהתאם לחוק החברות הממשלתיות

24.10.2017 18:48

“חברת שביט הוקמה מכוח החלטת ממשלה 458 (חכ/4) מיום 13 באוגוסט 2015 והינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינה. בהתאם להחלטה זו, החברה תהווה זרוע לביצוע מטלות ישירות של הממשלה באמצעות משרד הביטחון בהתאם למטרותיה”.

להמשך הידיעה
צבא וביטחון

משאבי אנוש

נשיאות הכנסת אישרה הנחת הצע”ח פרטית: העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון – תחולת החוק על עובדי מחשוב)

24.07.2017 20:18

“הצעת חוק זו נועדה להחיל את ההוראות החשובות הנוגעות להשוואת תנאים של עובדי הקבלן גם על עובדי המחשוב, ותמנע את האפליה השגויה והמחפירה של אוכלוסיית עובדים זו”; יצויין כי הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אילן גילאון ועמיר פרץ (פ/4084/20) שהוסרה מסדר היום בחודש יוני האחרון.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

כללי

ועדת המדע תדון בשלישי (25.7) בשני נושאים: “הצורך בהקמת מערכת מידע למיצוי זכויות האזרח” ובהצעה לסדר-היום “כמיליון וחצי ישראלים מודרים מההתקדמות הדיגיטלית בישראל”

24.07.2017 20:16

ח”כ אורי מקלב: “אזרחים רבים במדינת ישראל אינם מחוברים לאינטרנט. חלקם קשישים. חלקם חרדים. מעבר משרדי הממשלה והרשויות לשירותים דיגיטליים בלבד, מקשה על חייהם והם מופלים לרעה. על המדינה למצוא דרך על מנת למנוע אפליית אזרחים אלו בקבלת שירותי המדינה השונים. על הכנסת לדון בנושא בדחיפות”.

להמשך הידיעה
כללי

טלקום/וויירלס/מובייל

אושר בטרומית בכנסת: חובת מסירת הקלטת שיחת טלפון לצרכן

17.07.2017 06:06

בדברי ההסבר לתזכיר הצעת החוק נאמר כי “מטרת החוק היא לצמצם, ככל שניתן, את הפער במידע המועבר באמצעות הטלפון בין העוסק לצרכן, בקשר לכל עניין הקשור לעסקה. חובת הקלטת שיחות, שמירתן ומסירתן לצרכן על ידי העוסק מגבירה את השקיפות ביחסים בין העוסק לצרכן ומאפשרת לצרכן לבקר את פעולות העוסק ולעמוד על זכויותיו.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

כללי

“סוף עידן הפקס במגזר הציבורי”: מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק מתן שירות באמצעות דואר אלקטרוני של ח”כ שרן השכל

14.07.2017 08:18

איוב קרא שר התקשורת אמר בדיון כי “הצעת החוק לוקחת אותנו צעד אחד קדימה ומחייבת את הגופים הציבורים לאפשר פנייה והגשת מסמכים באמצעות המייל. הצעת החוק תשנה את הממשק עם המגזר הציבורי שעד היום לעיים מסורבל ומיושן”.

להמשך הידיעה
כללי

טלקום/וויירלס/מובייל

וועדת השרים לחקיקה תדון בראשון (16.7) בהצע”ח פרטית שהוגשה לפני שנתיים ומבקשת לאסור שימוש בסלולר/באוזניות במעבר חצייה

14.07.2017 08:15

“הסכנה להולכי הרגל התעצמה עם כניסתם של אמצעים טכנולוגיים שונים המאפשרים שליחת מסרונים, מיילים ושימוש באפליקציות ביתר קלות, שכן אמצעים אלה גורמים להסחת דעתם של הולכי הרגל בעת חציית כבישים, מקום שבו הולך הרגל צריך להיות קשוב למתרחש סביבו”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

נשיאות הכנסת אישרה הצע”ח של 23 חברי כנסת: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – קליטה בטלפון נייד בכל חלקי הארץ)

14.07.2017 08:13

“הצעת החוק מסמיכה את שר התקשורת לקבוע כללים לעניין חובתו של בעל רישיון למתן שירותי טלפון נייד לפעול לקליטה נאותה המאפשרת קיום שיחה תקינה בכל רחבי הארץ. כמו כן, מוצע לקבוע כי השר יקיים פיקוח ומעקב של קליטה נאותה המאפשרת קיום שיחה תקינה בכל רחבי הארץ וידווח על כך באופן שנתי לוועדת הכלכלה של הכנסת”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

בזק בדיון בוועדת הכלכלה בכנסת: ביישובים הערביים במדינת ישראל יש תקלות ייחודיות מעבר לתקלות הרגילות בקרב לקוחות החברה; יש מקרים של חבלות בתשתיות של בזק

05.07.2017 14:48

שרון פליישר בן-יהודה סמנכ”לית הרגולציה של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ: קשה להתמודד עם התחושות של חברי הכנסת, אך הבדיקה העובדתית מראה שיישובי המגזר מקבלים שירות זהה לישובים אחרים.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

ח”כ אחמד טיבי: “אי מתן שירות הולם מטעם חברת בזק לתושבי טייבה ויישובים ערביים: לכל חמישים אלף תושבי טייבה יש טכנאי בזק אחד”

02.07.2017 10:21

‘חברת בזק צריכה להעניק שירות הולם ושווה לכלל האוכלוסיות במדינה. כולם משלמים לחברה אותם סכומים עבור שירותיה. היא, לעומת זאת, מפלה בין היחס שלה כלפי החברה הערבית לבין החברה היהודית. הדבר המחייב דיון מהיר בנושא בוועדת הכלכלה’.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל