ReadItNow Homepage

Next Previous

משרד ראש הממשלה פירסם את תזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי

"תזכיר החוק המוצע נועד לממש את החלטות הממשלה ומדיניותה בתחום הגנת הסייבר, ובהתאם לכך גם את ההיבטים הקשורים במערך הסייבר הלאומי וסמכויותיו. החלטות הממשלה, התפיסה שעומדת בבסיסן והניסיון שנצבר מאז קבלתן, מהווים ביחד את נקודת המוצא להוראות התזכיר". להמשך הידיעה

התנועה למען איכות השלטון בישראל הגישה עתירה מינהלית נגד משרד התקשורת והממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד

"התופעה לפיה רשות ציבורית ממעלה ראשונה כמשרד התקשורת, מתעלמת מחובותיה המנהליות, מתעלמת מהוראות החוק הברורות, ומתעלמת מפניותיה החוזרות של העותרת אינה ראויה, ומהווה פגיעה קשה בשלטון החוק, בכללי המנהל התקין, באמון הציבור ברשות ובחובת הסבירות המוטלת על רשויות מינהליות". להמשך הידיעה

ב”טלקום ניוז” הצליחו לאתר אזרחית שהסכימה לחשוף שמה לגבי תלונתה על התנהגות משרד התקשורת; לאחר הפירסום, נמחק (משום-מה) שם הגברת

לפחות ב- 16 אייטמים שונים, במקום שמות מפורשים של אנשים, הם כונו ע"י אבי וייס עורך 'טלקום ניוז' כ- AB; לעומת זאת, כשהיה מדובר בעובד משרד התקשורת שהתאבד לא הייתה לו בעייה לפרסם את שמו המלא וכך גם בפרסום פרט מידע רפואי אישי של עובדת המשרד שזוהתה בשמה המלא.להמשך הידיעה

אבי וייס עורך “טלקום ניוז” ממשיך שלא לפרסם ‘גילוי נאות’ בשני אייטמים חדשים שפירסם על איגוד האינטרנט הישראלי

ב- 27 באפריל 2018 כתבתי כאן באתר, בין היתר, את הדברים הבאים: "בשנים האחרונות מרבה אבי וייס באתר שלו לבקר ולתקוף את איגוד האינטרנט הישראלי. כלום לא היה זה ראוי שבכל אייטם שלו הוא יפרסם 'גילוי נאות' בו יציין כי בעבר הוא עצמו היה חבר האיגוד?"להמשך הידיעה

חדשות