WSJ: בתעשיית המוליכים-למחצה – הנחשבת לתעשייה מורכבת – קשה יותר למצוא מנהלי כספים ראשיים (CFOs) היכולים להוביל שינויים בחברה

העיתון Wall Street Journal פירסם ידיעה האומרת כי בתעשיית המוליכים-למחצה – הנחשבת לתעשייה מורכבת – קשה יותר למצוא מנהלי כספים ראשיים (Chief Financial Officers, CFOs) המכירים את התעשייה על כל מרכיביה ומורכבויותיה ויכולים להוביל שינויים בחברה.

בשנה האחרונה, כשליש מהחברות בתעשייה החליפו CFO. לדברי חברת גיוס כ”א Korn/Ferry International זהו שיעור כפול מאשר בקרב אלף החברות הגדולות ביותר (פרטיות וציבוריות) בארצות הברית. משך זמן הכהונה הוא ארבע שנים לעומת ממוצע של 5.3 שנים בשאר התעשיות.

בתוך כך, חברות המחקר IDC וגרטנר והתאחדות תעשיית המוליכים-למחצה SIA מפרסמות (בנפרד) נתונים חדשים על השוק.

התאחדות תעשיית המוליכים-למחצה Semiconductor Industry Association, SIA  אומרת בדו”ח החודשי שלה מתחילת חודש מאי השנה כי  מכירות המוליכים-למחצה העולמיות הסתכמו ב- 26.1 מיליארד דולר בחודש מארס 2016, גידול של 0.3% לעומת המכירות בפברואר השנה.

לדברי SIA, המכירות ברבע הראשון של 2016 הסתכמו ב- 78.3 מיליארד דולר, ירידה של יותר מ- 5%(-) בהשוואה לרבעון הקודם ולרבעון המקביל בשנה הקודמת.

דו”ח של חברת המחקר IDC  שפורסם ב- 10 במאי 2016 אומר כי הכנסות תעשיית המוליכים-למחצה בשנת 2016 צפויות לקטון בשיעור של 2.3%(-) ל- 324 מיליארד דולר. לדברי International Data Corporation זו שנה שנייה ברציפות של ירידות.

דו”ח של חברת המחקר Gartner  שפורסם ב- 9 במאי 2016 אומר כי ההוצאות על ציוד לייצור מוליכים-למחצה יירדו בשיעור של 2%(-) בשנת 2016 ל- 62.8 מיליארד דולר [לעומת תחזית קודמת של גרטנר לירידה בשיעור של 4.7%(-)].

בשנת 2017 צפוי גידול בשיעור של 4.4% ואילו בשנת 2018 צפוי גידול בשיעור של 6.8%.

חדשות