SIA: ירידה קלה במכירות המוליכים-למחצה בחודש פברואר 2016

דו”ח חודשי של התאחדות תעשיית המוליכים-למחצה [Semiconductor Industry Association, SIA] שפורסם ב- 4 באפריל 2016 מצביע על כך שבחודש פברואר השנה חלה ירידה קלה במכירות המוליכים-למחצה.

לדברי SIA, המכירות בפברואר הסתכמו ב- 26 מיליארד דולר. מדובר בירידה בשיעור של 3.2%(-) בהשוואה למכירות בחודש ינואר (בו הסתכמו המכירות ב- 26.9 מיליארד דולר) ובירידה בשיעור של 6.2%(-) בהשוואה למכירות בחודש פברואר 2015 (בו הסתכמו המכירות ב- 27.7 מיליארד דולר).

בתוך כך, חברת המחקר Gartner פירסמה ב- 13 באפריל 2016 הערכה לפיה ההכנסות ממכירות מוליכים-למחצה בשנת 2016 יירדו בשיעור של 0.6%(-) בהשוואה למכירות בשנת 2015 והן יסתכמו ב- 333 מיליארד דולר.

בשנת 2015 חלה, לדברי גרטנר, ירידה בשיעור של 2.3%(-) במכירות המוליכים-למחצה והן הסתכמו ב- 334.8 מיליארד דולר. הייתה זו הפעם השנייה בהיסטוריה של ירידה בהכנסות במשך שנתיים רצופות.

בהכנסות המשולבות של 25 יצרני המוליכים-למחצה המובילים [שהיוו יחדיו 73.5% מהשוק] חלה ירידה בשיעור של 0.5%(-) במהלך שנת 2015.

חברת Intel שמרה על המקום הראשון, זו השנה ה- 24 ברציפות, עם נתח שוק של 15.4% מהשוק העולמי וזאת למרות שרשמה ירידה בשיעור של 1.2%(-) בהכנסותיה במהלכה של שנת 2015.

חברת Infineon Technologies רשמה את שיעור הגידול הרב ביותר בקרב היצרנים המובילים והתקדמה מהמקום ה- 12 בשנת 2014 למקום ה- 9 בשנת 2015.

חדשות