SIA: גידול במכירות המוליכים-למחצה העולמיות ברבע השני של שנת 2016

נתונים חודשיים של תעשיית המוליכים-למחצה [Semiconductor Industry Association, SIA] שפורסמו ב- 2 באוגוסט 2016 מצביעים על כך שברבע השני של שנת 2016 חל גידול בשיעור של 1% לעומת המכירות של מוליכים-למחצה ברבע הראשון של השנה הנוכחית והן הסתכמו ב- 79.1 מיליארד דולר.

יחד עם זאת המכירות ברבע השני השנה נמוכות ב- 5.8%(-) לעומת המכירות ברבע השני של שנת 2015.

מכירות המוליכים-למחצה העולמיות בחודש יוני 2016 הסתכמו ב- 26.4 מיליארד דולר: מדובר בגידול בשיעור של 1.1% לעומת המכירות של מאי 2016 (שהסתכמו ב- 26.1 מיליארד דולר) ובירידה בשיעור של 5.8% לעומת המכירות בחודש יוני 2015 (בו הסתכמו המכירות ב- 28 מיליארד דולר).

נתונים חודשיים של תעשיית המוליכים-למחצה [Semiconductor Industry Association, SIA] שפורסמו ב- 6 בספטמבר 2016 מצביעים על כך שמכירות המוליכים-למחצה בחודש יולי 2016 (שהסתכמו ב- 27.1 מיליארד דולר) גדלו בשיעור של 2.6% לעומת המכירות בחודש שקדם לו –חודש יוני 2016. מדובר בגידול הרב ביותר מאז חודש ספטמבר 2013.

יחד עם זאת, המכירות בחודש יולי 2016 סימנו גם ירידה בשיעור של 2.8%(-) לעומת החודש המקביל בשנה הקודמת – חודש יולי 2015.

בתוך כך הודיעה חברת המחקר Gartner ב- 21 ביולי 2016 כי ההוצאות על ציוד לייצור מוליכים-למחצה צפויות לקטון בשיעור של 0.7%(-) במהלכה של שנת 2016 להיקף כולל של 64.3 מיליארד דולר. התחזית הקודמת של גרטנר הייתה לירידה בשיעור של 2%(-).

חדשות