PwC: שוק ההנפקות בקנדה ב- 2011 הסתכם בכ- 2 מיליארד דולר; ברבע הרביעי – הנפקה אחת בלבד

הדו”ח השנתי של חברת PwC Canada שפורסם ב- 3 בינואר 2012 אומר כי ברבע הרביעי של שנת 2011 הייתה הנפקה ציבורית ראשונה אחת בלבד [Initial Public Offerings (IPOs)] בבורסה לניירות ערך בטורונטו קנדה ועשר הנפקות בכל הבורסות הקנדיות. ברבע הרביעי של 2010 היו 31 הנפקות בסכום כולל של 1.2 מיליארד דולר.

שוק ההנפקות בקנדה ב- 2011 כולה הסתכם בקצת יותר מ- 2 מיליארד דולר ב- 61 הנפקות ציבוריות ראשונות חדשות.

זהו הנתון השנתי השלישי ברמה הנמוכה שלו בעשור האחרון כשרק השנים 2008 (עם 57 הנפקות ב- 700 מיליון דולר) ו- 2009 (עם 28 הנפקות ב- 1.8 מיליארד דולר) היו נמוכות יותר בעשר השנים האחרונות.

חדשות