תחזית של SIA: גידול של 3.4% במכירות המוליכים-למחצה בעולם בכ”א מהשנים 2015 ו- 2016; גידול של 3.0% ב- 2017

דו”ח של התאחדות תעשיית המוליכים-למחצה שפורסם ב- 2 ביוני 2015 אומר כי המכירות העולמיות של מוליכים-למחצה בחודש אפריל 2015 הסתכמו ב- 27.6 מיליארד דולר.

לדברי Semiconductor Industry Association, SIA, מדובר בגידול של 4.8% לעומת המכירות בחודש אפריל 2014 בו הסתכמו המכירות ב- 26.3 מיליארד דולר וירידה של 0.4%(-) לעומת המכירות בחודש מארס 2015 בו הסתכמו המכירות ב- 27.7 מיליארד דולר.

עוד מציינת התאחדות תעשיית המוליכים-למחצה כי הגידול במכירות בחודש אפריל 2015 היווה את החודש ה- 24 של גידול במכירות בהשוואה לחודש המקביל בשנה הקודמת.

במקביל פורסמה גם תחזית של SIA המצביעה על גידול חזוי בשיעור של  3.4% במכירות המוליכים-למחצה בעולם בכ”א מהשנים 2015 ו- 2016 וכן גידול בשיעור של 3.0% בשנת 2017.

בשנת 2015 צפויות המכירות להסתכם ב- 347.2 מיליארד דולר; בשנת 2016 צפויות המכירות להסתכם ב- 358.9 מיליארד דולר; בשנת 2017 צפויות המכירות להסתכם ב- 369.6 מיליארד דולר.

חדשות