שב”ס מפרסם שני מכרזים חדשים

18:28 01.09.2013

קטגוריות: מכרזים/פטורים/דרושים

תגים: ,

הגוף המפרסם: שירות בתי-הסוהר (שב”ס) – ארגון כליאה לאומי

נושא המכרז: תחזוקה, שדרוג, הספקה והתקנת מערכות טלוויזיה בכבלים (טל”כ)

מס’ המכרז: 195/2013

תאריך פרסום: 2 בספטמבר 2013

מועד אחרון: 28 באוקטובר 2013

נושא המכרז: תחזוקת מערכת RightFax

מס’ המכרז: 196/2013

תאריך פרסום: 2 בספטמבר 2013

מועד אחרון: 28 באוקטובר 2013

חדשות