פרוייקט ניסיוני: בסניפי סופר פארם יחולקו מכתבים רשומים וחבילות דואר גדולות

20:41 09.08.2017

קטגוריות: דואר/שירותי דואר

תגים:

בהודעה של חברת דואר ישראל בדבר התקשרויות פטורות ממכרז על פי החלטת ועדת רכישות מיום 31.7.2017, נאמר בין היתר כי “לאחר שחברת הדואר בחנה בשנים האחרונות אפשרות להתקשר עם גופים שונים להפעלת עמדות ו/או סוכנויות למסירת דברי דואר לנמענים, ולאור העובדה שחברת סופר פארם הסכימה לבצע עבור חברת הדואר שרותי מסירת דברי דואר רשומים, מאושרת התקשרות בפטור ממכרז, עם חברת סופר פארם , עפ”י תקנה 34(1) לתקנות חובת המכרזים,  למתן שירות זה.

“תקופת ההתקשרות תהיה בתחילה לתקופת פיילוט של 6 חודשים עם אופציה להארכה  לתקופה של עד 5 שנים בסך הכל.

“חברת הדואר תמשיך במאמציה לאתר רשתות שיווק נוספות וחנויות פרטיות אשר יסכימו להתקשר עם חברת הדואר לביצוע השירות האמור”, נאמר בהחלטת הוועדה.

חדשות