משרד ראש הממשלה – נתיב (לשכת הקשר): מכרז לתחזוקת אתר האינטרנט בשפה הרוסית

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה – נתיב (לשכת הקשר)

נושא המכרז: מכרז לתחזוקת אתר האינטרנט בשפה הרוסית

מס’ המכרז: 2/11

תאריך פרסום: 10 באוקטובר 2011

מועד אחרון: 13 בנובמבר 2011

הערות: משרד ראש הממשלה – נתיב מופקד על פעולות בקרב יהודים וזכאי חוק השבות בחבר המדינות. על מנת לחזק את זיקתם לישראל, לציונות וליהדות, לעודד ולסייע לעלייתם לישראל, כנגזרת ממדיניות ממשלת ישראל ובהתאמה לדרכי הפעולה בארצות בהן פועל הארגון. המשרד מעוניין להתקשר עם ספק אשר יתפעל באופן מלא את אתר האינטרנט של המשרד בהיבט התוכן ובהיבטים הטכניים.

חדשות