משרד התקשורת מפרסם שוב מודעת ‘דרושים’ לתפקיד שפורסמה לגביו מודעה דומה במארס השנה: סטודנט לאגף תכנון מדיניות

משרד התקשורת פירסם שוב מודעת ‘דרושים’ לתפקיד שפורסמה לגביו מודעה דומה במארס השנה: סטודנט לאגף תכנון מדיניות. המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 16 במאי 2017 (היום).

ב-11 במארס 2017 פירסמתי את הידיעה הבאה כאן באתר:

משרד התקשורת: דרוש/ה סטודנט/ית לאגף תכנון מדיניות

משרד התקשורת פירסם מכרז כוח אדם פומבי והוא מחפש סטודנט/ית לאגף תכנון מדיניות במשרד. במודעת המכרז נאמר לגבי מהות התפקיד: “סיוע ביישום החלטת הממשלה שמספרה 2118 בנושא הפחתת הנטל הרגולטורי בכלל יחידות המשרד, הכוללת שני מהלכים רוחביים: הראשון, הפחתה של הנטל הכרוך ברגולציה קיימת באמצעות תכנית חמש שנתית, והשני שיפור תהליכי קבלת ההחלטות ברגולציה חדשה באמצעות הטמעה של מתודולוגיה בינלאומית להערכת ההשפעות הצפויות של הרגולציה (Regulatory Impact Assessment, RIA).

“סיוע לממונה בביצוע עבודה מנהלית ומקצועית. לרבות סיוע בגיבוש תוכנית עבודה מבוססת על המדיניות המשרדית. קיום ביקרות תקופתיות, ריכוז וסיכום סטטוס תוכניות עבודה. ריכוז תחזוקת בסיס הנתונים במערכת ועדכונו, ווידוא שלמות תוכניות העבודה השנתיות והרב-שנתיות בהיבטי מפרטי התכנון, גורמים מבצעים, גורמים אחראיים, לוח זמנים, תקצוב, בקרה, תהליכי בקרה ומנגנוני הערכת ביצוע ועוד. הכנת סקירות רקע וניתוחים בתחומי האחריות של האגף”.

היקף המישרה הוא עד 120 שעות חודשיות. מועמדויות ניתן להגיש עד 13 במארס 2017 ליפעת סיטרואן מנהלת תחום מדיניות רגולציה  באגף תכנון מדיניות.

חדשות