משרד התקשורת: מכרז לסקירת השפעת רעידות אדמה על תשתיות התקשורת

14:09 15.05.2017

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל

תגים: ,

הגוף המפרסם: משרד התקשורת

נושא המכרז: מכרז לסקירת השפעת רעידות אדמה על תשתיות התקשורת

מס’ המכרז: 2017/003

תאריך פרסום: 15 במאי 2017

מועד אחרון: 15 ביוני 2017

הערות: החלטת הממשלה מס’ 1623 מיום 29 באפריל 2010 מגדירה אחריות למשרדי הממשלה לקיים פעולות ומטלות להיערכות לטיפול ברעידות אדמה.

■ משרד התקשורת מעוניין לקבל הצעות לביצוע סקר בנושא השפעת רעידות אדמה על תשתיות תקשורת על-מנת שיוכל לגבש דרכים לצמצום ומניעת נזקים אפשריים של רעידות אדמה וכמו כן לגבש דרכים להתאוששות תשתיות ומערכות תקשורת במקרה של רעידות אדמה. כמו כן תציג העבודה המלצות למניעה וצמצום נזקים והשפעות של רעידות אדמה והמלצות לפעילות רגולטורית נדרשת בתחום.

■ העבודה תתבצע ע”י יועץ, או חברה, אשר ילוו ויונחו ע”י נציג של משרד התקשורת. במהלך העבודה יתקיימו דיונים דו-שבועיים להצגת התקדמות ותוצרי עבודה, יוגשו דו”חות ביניים בהתאם לדרישות המשרד ובמידת הצורך – תידרש הצגתם בפני גורמים במשרד.

■ ההתקשרות תהיה לתקופה של שנה. למשרד תישמר האופציה להאריך את ההתקשרות בשנה נוספת ולהרחיב את היקפה.

■ היקף התקשרות זו מוגבל ל- 100,000 ₪ כולל מע”מ.

השירות המבוקש: הסקירה צריכה לכלול סקירה של ספרות מקצועית, מסמכי מדיניות, ניתוח נתונים. כל המידע צריך להתייחס לשתי מדינות לפחות בהן אירעו אסונות של רעידות אדמה בחמש השנים האחרונות.

+ הסקירה תציג את המשמעויות לתחום התקשורת ברעידות האדמה שאירעו בכל אחת מן המדינות הללו: מה הנזקים שנגרמו ובאלו תשתיות תקשורת [אינטרנט, סלולר, תקשורת נייחת, שידורים (אולפנים והפצה), סיבים אופטיים, כבל תת-ימי], מה היה היקף התקלה (עד לאיזה מרחק ממוקד רעידת האדמה דווחו נזקים בתשתיות התקשורת), כמה זמן נמשכה התקלה, כיצד התגברו על התקלה וכיצד התבצע השיקום של תשתיות התקשורת השונות.

+ נדרש להתייחס למשק התקשורת בארץ על ענפיו השונים ולבצע ניתוח מעמיק של ההשפעות הצפויות על תשתיות התקשורת אל מול מסגרת ההיערכות לרעידת אדמה בארץ שפורסמה ע”י הוועדה הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה. בנוסף, נדרש להציג את הפערים במוכנות משק התקשורת לרעידות אדמה והצגת המענה הנדרש לצמצום הפערים.

+ העבודה תציג ניתוח פרטני של ההשפעות הצפויות על תשתיות התקשורת בחתך של חברות בהתאם לסוג השירות החברה מספקת: שירות בזק פנים ארצי נייח; שירות רדיו טלפון נייד (רט”ן); שירות גישה לאינטרנט; שירותי בזק בינלאומיים; שירות תמסורת פנים ארצית; שירות תמסורת כבל תת ימי לחו”ל; שירות תקשורת באמצעות לוויין; שידורים לציבור.

חדשות