משרד הרווחה והשירותים החברתיים: מכרז מסגרת לאספקת שירותים בתחום אבטחת מידע וסייבר

הגוף המפרסם: משרד הרווחה והשירותים החברתיים/אגף בכיר למערכות מידע

נושא המכרז: מכרז מסגרת לאספקת שירותים בתחום אבטחת מידע וסייבר

מס’ המכרז: 247/2017

תאריך פרסום: 9 באוגוסט 2017

מועד אחרון: 28 בספטמבר 2017

הערות: היעד המרכזי של מכרז המסגרת הוא יצירת רשימת ספקים אשר מספקים פיתרונות ושירותים בתחום אבטחת המידע והסייבר.

המשרד מיישם כיום מערכות ושירותים שונים בתחום אבטחת המידע והסייבר ונדרש להתמודד עם איומים שונים על המידע, התשתיות ומערכות המידע השונות שלו.

משרד הרווחה והשירותים החברתיים מעוניין לרכוש פיתרונות ושירותי ייעוץ, יישום ותחזוקה בתחום אבטחת המידע והסייבר במטרה להגן מפני האיומים על בסיס מערכות קיימות ומערכות עתידיות, וכן לרכוש שירותים תומכים נוספים לפי הצרכים המשתנים.

במסגרת המכרז ייצור המשרד רשימת ספקים העומדים בדרישות הסף והאיכות ומסוגלים לספק הפיתרונות והשירותים הנדרשים.

הערת עורך Read IT Now: מכרז קודם של משרד התקשורת בנושא אבטחת מידע פורסם כאן.

חדשות