חח”י תרכוש בפטור ממכרז מערכת הגנת סייבר למערכת מניה חכמה

חברת החשמל לישראל (חח”י) דיווחה כי תרכוש בפטור ממכרז מערכת הגנת סייבר למערכת מניה חכמה.

הפטור לרכישה זו ניתן בהסתמך על תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים: “התקשרות עם מי שלפי מצב הדברים הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות”.

בנימוקים למתן הפטור נאמר כי “ההתקשרות נערכת עם חברת אריקסון שכן היא החברה אשר זכתה בפרויקט מני”ב ורק היא מסוגלת לעשות אינטגרציה למערכות שלה ועליה לספק את כל הפתרונות למערכת מקצה לקצה”.

חדשות