חח”י: מכרז לרכישת מערכת תקשורת לצורך העברת אותות על גבי קווי מתח – NBPLC

הגוף המפרסם: חברת החשמל לישראל (חח”י)

[National Security unit/Data Security; Information Systems & Communications Division/Communications & Electronics Department]

נושא המכרז: מכרז לרכישת מערכת תקשורת לצורך העברת אותות על גבי קווי מתח – NBPLC/Narrow Band Power Line Carrier Equipment.

מס’ המכרז: 102297270

תאריך פרסום: 3 באוגוסט 2017

מועד אחרון: 17 בספטמבר 2017

חדשות