התאחדות תעשיית המוליכים-למחצה SIA: ירידה קלה במכירות המוליכים-למחצה ב- 8/2015 לעומת החודש שקדם לו

דו”ח של התאחדות תעשיית המוליכים-למחצה  [Semiconductor Industry Association, SIA] שפורסם ב- 5 באוקטובר 2015 אומר כי בחודש אוגוסט 2015 נרשמה ירידה קלה בשיעור של 0.5%(-) במכירות המוליכים-למחצה לעומת החודש שקדם לו, חודש יולי 2015.

בסך הכל הסתכמו מכירות המוליכים-למחצה בחודש אוגוסט השנה ב-  27.7 מיליארד דולר לעומת מכירות בהיקף של 27.9 מיליארד דולר בחודש יולי שנה זו

המכירות מהוות גם ירידה בשיעור של  3%(-) לעומת המכירות בחודש המקביל בשנה הקודמת, חודש אוגוסט 2014 בו הסתכמו המכירות ב- 28.6 מיליארד דולר.

דו”ח של חברת המחקר Gartner  שפורסם ב- 9 באוקטובר 2015 אומר כי מכירות המוליכים-למחצה בעולם צפויות לקטון בשיעור של 0.8%(-) בשנת 2015 ל- 337.8 מיליארד דולר. מדובר בירידה הראשונה בהכנסות מאז 2012. התחזית הקודמת של גרטנר הייתה לגידול בשיעור של 2.2% בהכנסות במהלך השנה הנוכחית.

חדשות