התאחדות תעשיית המוליכים-למחצה SIA: ב- 2016 גדלו מכירות המוליכים-למחצה ב- 1.1% לעומת 2015

דו”ח חודשי של התאחדות תעשיית המוליכים-למחצה SIA קובע כי בשנת 2016 הסתכמו מכירות המוליכים-למחצה ב- 339 מיליארד דולר, גידול בשיעור של 1.1% לעומת המכירות בשנת 2015.

לדברי Semiconductor Industry Association, מדובר בשיא הגבוה ביותר אי-פעם של מכירות  שנתיות. ב- SIA מצפים לגידול מתון ב- 2018 ולאחר מכן.

עוד עולה כי בחודש דצמבר 2016 חל גידול בשיעור של 12.3% לעומת דצמבר 2015 והן הסתכמו ב 31 מיליארד דולר. ברבע הרביעי של שנת 2016 חל גם כן גידול בשיעור של 12.3% לעומת הרבע האחרון של שנת 2015 וגידול בשיעור של 5.4% לעומת הרבע השלישי של שנת 2016.

התאחדות תעשיית המוליכים-למחצה SIA: מכירות המוליכים-למחצה בינואר 2017 היו הגבוהות ביותר (בהשוואה לחודש המקביל בשנה הקודמת) מאז נובמבר 2010.

דו”ח חודשי של התאחדות תעשיית המוליכים-למחצה SIA שפורסם ב- 6 במארס  2017 אומר כי בינואר 2017 הסתכמו מכירות המוליכים-למחצה ב- 30.6 מיליארד דולר, גידול בשיעור של 13.9% לעומת המכירות בינואר 2016 (שהסתכמו ב- 26.9 מיליארד דולר) וירידה בשיעור של 1.2%(-) לעומת המכירות בדצמבר 2016 (שהסתכמו ב- 31 מיליארד דולר).

לדברי Semiconductor Industry Association, מדובר בתנודתיות עונתית רגילה של השוק. SIA ציינה כי מכירות המוליכים-למחצה בינואר 2017 היו הגבוהות ביותר (בהשוואה לחודש המקביל בשנה הקודמת) מאז נובמבר 2010.

חדשות