בקשה לפטור ממכרז: כב”ה/בזק [רכישת נתב שיחות רשתי של בזק כחלק מפתרון הנוגע לליבת התשתיות מתגים של בזק]

הגוף המפרסם: המשרד לביטחון הפנים/נציבות כבאות והצלה (כב”ה)

שם הספק: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ

מהות ההתקשרות: נתב שיחות רשתי של בזק כחלק מפיתרון הנוגע לליבת התשתיות מתגים של בזק

התחלת ההתקשרות: 1 ביוני 2017; סיום ההתקשרות: 31 במאי 2020

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: קובי כהן אחראי תקשורת בנציבות כבאות והצלה כותב בבקשת הפטור ממכרז כי “פיתרון זה בא לתת מענה לשרידות שיחות ה- 102 המבצעיות וניתובן אוטומטית או ידנית ליעד אחר”. לדבריו, “נתב זה יספק פיתרון ליצירת תרחישי מענה לשיחה המגיעה למוקד ובמידת הצורך שינוי הניתוב שלה באופן אוטומטי וידני”.

יצויין כי חברת בזק היא גם בעלת תשתיות טלפוניית החירום בכב”ה.

חדשות