בית-משפט קיבל תביעה קטנה נגד סלקום: חייבה לקוח שביקש להתנתק במועד סיום חיוב המחזור החודשי

11:42 14.05.2017

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל משפט

תגים:

בית-המשפט לתביעות קטנות בפתח תקווה קיבל ב- 27 באפריל 2017 תביעה קטנה של קובי נונה נגד חברת סלקום ישראל [ת”ק 33051-11-16].

כבוד השופט אורן כרמלי כתב בפסק דינו בין השאר כי “הצדדים למעשה אינם חלוקים בעובדות” וכי “המחלוקת בין הצדדים נוגעת לשאלה מהו המועד לביטול החיוב הכספי משמודיע צרכן לעוסק על ביטול עסקה מתמשכת: האם מדובר במועד ביטול השירות, כטענת התובע, או במועד סיום מחזור החיוב החודשי, כטענת הנתבעת … המחלוקת היא, איפוא, אם רשאית הייתה נתבעת לגבות תשלום בגין מחזור חיוב שלם באופן שאינו חופף למועד ביטול אספקת השירות, כך שהתובע צרך את השירות רק בחלק מאותו מחזור חיוב”.

ארבעה חודשים לאחר שהתובע רכש מסלקום חבילת טריפל [הכוללת את שירותי הטלביזיה (סלקום TV), אינטרנט (גלישה ותשתית) וקו טלפוני נייח], הוא הודיע לחברה כי הוא מבקש לבטל את העיסקה.

הנתבעת עשתה זאת ‘בהתאם לחובתה לעשות כן’ אולם חייבה את התובע עד לתום מחזור החיוב החודשי הבא. “לטענת התובע, למרות בקשת ביטול ההתקשרות 7 ימים מתחילת מחזור החיוב, המשיכה הנתבעת לחייבו בגין מחזור חיוב שלם”.

חברת סלקום טענה בפני בית-המשפט כי הגבייה לפי מחוזר חיוב שלם תואמת את הסכם ההתקשרות שבין שני הצדדים.

לדברי השופט, “משקבע מחוקק כי על עוסק החובה להפסיק הספקת שירותים בתוך 3 ימי עסקים מיום הודעת הביטול והוסיף כי לא יחייב את הצרכן בעד שירותים מאותו מועד, אני סבור כי יש בכך להשליך על תקופת החיוב בגין השירותים שלגביה רשאי העוסק לחייב את הצרכן”.

“יש בכך לדעתי גם כדי לקבוע למעשה כי תקופת החיוב צריך שתסתיים בתוך 3 ימי עסקים מיום הודעת הביטול, שאם לא כן היה קובע המחוקק שהודעת הביטול תיכנס לתוקף בסיום מחזור החיוב”.

“אין כל סיבה שצרכן ימשיך בתשלום עבור השירות עד לתום מחזור החיוב, אך יפסיק לקבל השירותים בגינם הוא משלם”.

“… הודעה על ביטול העיסקה מביאה לסיום העיסקה. סיום העיסקה מביא לסיום החיוב בגינה”.

השופט קבע בפסק דינו כי סלקום המשיכה בגבייה ו”עשתה כן שלא כדין ויש לפסוק לתובע פיצויים לדוגמה. אני מוצא, איפוא, להורות על פיצוי התובע בסך של 3,800 ₪”. השופט חייב את חברת סלקום גם לשלם לתובע סכום של 500 ₪ הוצאות משפט.

חדשות