איגוד התקשורת העולמי ITU: הכנסות הטלקום העולמיות ירדו ב- 4%(-) מ- 2 טריליון דולר ב- 2014 ל- 1.9 טריליון דולר ב- 2015

ICT Facts and Figures 2017, דו”ח של איגוד התקשורת העולמי שפורסם ב- 31 ביולי 2017 אומר כי הכנסות הטלקום העולמיות ירדו ב- 4%(-) מ- 2 טריליון דולר בשנת 2014 ל- 1.9 טריליון דולר בשנת 2015.

לפי הנתונים החדשים שפורסמו ע”י International Telecommunication Union, ITU, המדינות המתפתחות (בהן גרים 83% מאוכלוסיית העולם) הניבו 39% מההכנסות העולמיות.

על-פי הדו”ח החדש של איגוד התקשורת העולמי, 80% מהאוכלוסייה הצעירה (בני 15-24) ב- 104 מדינות (או 830 מיליון איש) משתמשים כיום באינטרנט.

35% ממשתמשי האינטרנט במדינות הכי פחות מפותחות [Least Developed Countries, LDCs] הם בני 15-24 לעומת 13% במדינות המפותחות.

בסין ובהודו – 320 מיליון בקבוצת הגיל הזאת משתמשים כיום באינטרנט.

עוד מצביע הדו”ח של איגוד התקשורת העולמי כי מספר מנויי הפס-הרחב הנייד גדל בשיעור של יותר מ- 20% מידי שנה בחמש השנים האחרונות וצפוי להגיע בעולם ל- 4.3 מיליארד בסוף שנת 2017.

מספר מנויי הפס-הרחב הנייח גדל ב- 9% מידי שנה בחמש השנים האחרונות עם תוספת של 330 מיליון מנויים.

איגוד התקשורת העולמי מצביע על כך שתעריפי הפס-הרחב הנייד הם כיום יותר זולים מפס-רחב נייח במרבית המדינות. תעריפי הפס-הרחב הנייד כאחוז מההכנסה הלאומית לנפש ירדו במחצית במהלך השנים 2013-2016.

עוד קובע ITU כי למרות שהפער המגדרי בקרב משתמשי האינטרנט צומצם במרבית האיזורים מאז 2013, הרי ששיעור הגברים המשתמשים באינטרנט נשאר בשנת 2017 גבוה יותר משיעור הנשים המשתמשות בשני-שלישים ממדינות העולם [50.9% לעומת 44.9%, בהתאמה]. במדינות אמריקה שיעור הנשים המשתמשות באינטרנט גבוה משיעור הגברים המשתמשים.

חדשות