אושר בטרומית: חובת מסירת הקלטת שיחת טלפון לצרכן

11:40 14.05.2017

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל

תגים:

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית ב- 10 במאי 2017 את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – חובת מסירת הקלטת שיחת טלפון לצרכן), פ/1944 של ח”כ יואב קיש. 

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי מטרתו של החוק לאפשר לצרכנים המעוניינים להאזין להקלטה של שיחת הטלפון עם הצרכן הנוגעת לעסקה. במצב הנוכחי נתקלים פעמים רבות הצרכנים בסירוב מצד העוסק. מדיניות זו של העוסקים עלולה להביא לפגיעה בצרכנים דוגמת חיוב שגוי או ביצוע עסקאות בתנאים שונים מהתנאים עליהם סוכם.

כמו כן, החזקת ההקלטה בידי העוסק בלבד מונעת מהצרכן לנקוט פעולות משפטיות לשם הגנה על זכויותיו. המצב הקיים, לפיו שיקול הדעת לאפשר את חשיפת ההקלטות לצרכן מצוי בידי העוסק, מנציח את פערי הכוחות הגדולים ממילא, בין העוסקים לצרכנים.

בהתאם לכך מוצע כי בעסקת מכר מרחוק ימסור העוסק לצרכן, לבקשתו, העתק הקלטה של שיחת טלפון עם הצרכן הנוגעת לעסקה, אם בעת שהתבקשה, הייתה ההקלטה או העתק ממנה מצויים ברשות העוסק, במישרין או בעקיפין.

מוצע גם כי בית-המשפט יהיה רשאי לפסוק פיצויים שאינם תלויים בנזק, בסכום שלא יעלה על 10,000 ₪, בגין הפרת ההוראות כאמור. מוצע להחריג מתחולת החוק עסקים שבהם מועסקים פחות מעשרים עובדים או שמחזור מכירותיהם הכולל בשנת הכספים הקודמת היה פחות מעשרה מיליון שקלים חדשים.

יוזם הצעת החוק ח”כ יואב קיש אמר בדיון כי ההצעה באה להגן על צרכן הישראלי. הצעת החוק לא תחייב את החברות להקליט, אלא רק את החברות שבכל מקרה מקליטות להעביר את אותן הקלטות לצרכן.

בעד הצעת החוק הצביעו 36 חברי כנסת ולא היו  מתנגדים.

הצעת החוק תועבר לוועדת הכלכלה להכנה לקריאה ראשונה.

חדשות