מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

נדחתה בקשה לצו ביניים וצו ארעי במסגרת עתירה מינהלית של HP נגד מינהל הרכש הממשלתי בנושא הליכי מכרז

18.08.2017 14:08

העתירה המינהלית (עת”מ) של היולט-פקרד (ישראל) בע”מ הוגשה נגד מדינת ישראל [באמצעות מינהל הרכש הממשלתי וועדת מכרזים מרכזיים למחשוב] (משיבה מס’ 1), בינת תקשורת מחשבים בע”מ, הראל טכנולוגיות מידע בע”מ, בזק בינלאומי בע”מ, תים-נטקום בע”מ, מטריקס אי. טי. אינטגרציה ותשתיות בע”מ, טלדור תקשורת בע”מ.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 18 באוגוסט 2017)

18.08.2017 14:03

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

מכרזים/פטורים/דרושים, רשתות חברתיות

אושרה העסקתו של יועץ חיצוני עבור השר לביטחון הפנים ארדן גלעד לנושא רשתות חברתיות

18.08.2017 13:54

לאחר שנה ו- 7 חודשים החליט השר גלעד ארדן להחליף את היועץ החיצוני שלו המטפל בנוכחותו ברשתות החברתיות; אושרה התקשרות עם שכירה במשרד יחסי ציבור, אך “לאחר בחינה נוספת של הדברים” היא החליטה כי “העסקה במגבלות שהוצעו אינה משתלמת לה מבחינה כלכלית, ועל כן העסקתה כיועצת תקשורת לשר לא מומשה”. חזרו להעסיק את היועץ המקורי ועכשיו האריכו בשנה העסקתו.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, רשתות חברתיות

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד המדע/NASA [השתתפות מתמחים ישראלים במרכזי המחקר של נאס”א בארה”ב]

18.08.2017 13:46

“מדובר בתוכנית ייחודית ויוקרתית של סוכנות החלל החשובה בעולם; והיא התוכנית היחידה מסוגה הפתוחה בפני סטודנטים ישראליים בתחום החלל”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

משרד העבודה: מכרז להשמת האוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת ידע

18.08.2017 13:45

המטה לשילוב מיעוטים בלשכת המשנה למנכ”ל והממונה על התעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, באמצעות ועדת המכרזים המשרדית, מזמינים הצעות למתן שירותי הכשרה, השמה וליווי סטודנטים ואקדמאים מהחברה הערבית בתעשייה עתירת הידע בישראל.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הכלכלה: פנייה לקבלת מידע לגבי קידום הייצוא הישראלי עבור מינהל סחר חוץ במשרד

18.08.2017 13:44

פנייה זו נועדה לאפשר למשרד לקבל מידע מתוך מטרה ללמוד על הגופים הקיימים היום בשוק ואשר רואים עצמם מתאימים לאספקת כלל השירותים המבוקשים. זאת כדי לבחון את היכולות הקיימות בשוק כיום.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הכלכלה: פנייה לקבלת מידע להקמה, הפעלה ותחזוקה של מרכז לתעשייה בת קיימא

18.08.2017 13:43

המרכז יתוקצב ע”י המשרדים בסכום כולל של כ-50 מיליוני ש”ח לחמש שנים וינוהל על ידי צוות משותף של המשרדים, בראשות משרד הכלכלה. המדינה אינה מתחייבת בהמשך תקצוב המרכז לאחר תום תקופה זו, וכן כי המשרד רשאי לערוך הליך תחרותי חדש לאחר תום תקופת ההתקשרות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל

אגף הכלכלה במשרד התקשורת מפרסם את נתוני הכנסות ענף התקשורת בשנת 2016

14.08.2017 21:31

הכנסות ענף התקשורת בשנת 2016 קטנו בכ- 5% ביחס להכנסות הענף בשנת 2015: מסך הכנסות של כ- 21,350 מיליון ₪ לכ- 20,300 מיליון ₪. ירידה זו נובעת בעיקרה כתוצאה מהירידה המדווחת בהכנסות במגזר התקשורת הניידת ובמגזר המפעילים הבינלאומיים.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל