בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן למתן הדרכות בנושא כל הגרסאות הקיימות והעתידיות שיצאו של יישומי Microsoft Office

24.10.2017 18:44

השירותים הנדרשים הם הדרכת מנהלים ועובדים בשיעורים קבוצתיים ובשיעורים פרטיים ועריכת מבחני מיון ורמה, ביישומי ה- Office השונים.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

תוכנה

סקר של Rimini Street בקרב משתמשי SAP באירופה: משתמשים רבים מעדיפים להישאר עם הגרסאות הקיימות והמוכחות ואינם חשים מחוייבים להגר ל- SAP S/4HANA

23.06.2017 14:47

הסיבה העיקרית שציינו המשתתפים בסקר היא היעדר הצדקה עסקית והחזר על ההשקעה [Return on Investment, ROI] שאינו ברור דיו מהמעבר הזה.

להמשך הידיעה
תוכנה

מימשל/מימשל זמין, תוכנה

רשות התקשוב הממשלתי מפרסמת הנחיות לגבי מעבר/שדרוג מערכות ההפעלה בתחנות הקצה לגרסת Windows 10

21.05.2017 08:45

ההנחייה קובעת כי “על המשרדים לתכנן תהליך הגירה למעבר ל- Windows 10 בכל תחנות העבודה (Desktop/Laptop) “וכי יש “להשלים את תהליך ההגירה עד לדצמבר 2018”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מפעל הפיס: מכרז לאספקת רישוי לתוכנות מיקרוסופט

14.05.2017 11:32

רשאי להגיש הצעה למכרז רק מציע שהוא Large Account Reseller, LAR מורשה של חברת מיקרוסופט ישראל.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן למתן שירותים בתחום בדיקות תוכנה

06.03.2017 20:50

הבנק מעריך את היקף השירותים שיינתנו על ידי מנהל הבדיקות והבודק יחדיו בכ- 600 שעות בשנה. הבנק מעריך כי מתן השירותים יחל בחודש אפריל 2017.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

משפט, תוכנה

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד מיקרוסופט בגין חידוש אוטומטי חד-צדדי עבור שימוש בתוכנת Office 365

18.02.2017 19:51

התביעה היא בגין חידוש אוטומטי חד-צדדי של מנויים לתקופה קצובה מראש של חודש לשימוש בתוכנת Office 365 Personal הנרכשת באמצעות אתר האינטרנט שלה.

להמשך הידיעה
משפט, תוכנה

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מפעל הפיס: מכרז לאספקה ותחזוקה של רישוי למוצרי McAfee [חידוש של רישיונות קיימים ורכישת רישיונות חדשים]

20.12.2016 20:23

המכרז הינו מכרז עם בחינה חד-שלבית. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות זהות כאמור בתנאי המכרז.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

וירטואליזציה, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

משרד החקלאות: מכרז לרכש רישוי לתוכנות VMware

20.12.2016 20:20

ההתקשרות כולה כפופה לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מידי שנה וקיום תקציב בפועל.

להמשך הידיעה
וירטואליזציה, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בקשה לפטור ממכרז: המשרד להגנת הסביבה/SP Data [רישיונות של QlikView]

17.12.2016 18:46

לא נמצא כלי חלופי שיכול לספק את כלל היכולות הנדרשות למשרד ואשר יכול לשמר את השקעות הפיתוח הגדולות שהמשרד השקיע בשנים האחרונות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בקשה לפטור ממכרז: חברת החשמל/בינת תקשורת [התקשרות בנושא מוצרי VMWARE]

08.11.2016 13:55

“חברת בינת תקשורת בע”מ היא הגוף היחיד המוסמך מטעם היצרן חברת VMware והמסוגל לספק שירות למוצרים אלו לחברת החשמל”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה, תעופה/תחבורה/תיירות

משרד התחבורה: מכרז לתחזוקה למערכות באמצעות תוכנת eMerge

16.10.2016 16:19

התוכנה מהווה סביבת פיתוח ותשתית להרצת יישומים ותפעול שוטף. המערכת תומכת בתהליכי העבודה של האגפים השונים במשרד התחבורה ובממשקים מול גורמי חוץ שונים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה, תעופה/תחבורה/תיירות

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בנק ישראל: מכרז לרכישת מוצרים מתוצרת חברת Citrix ותחזוקתם

09.09.2016 14:48

בין תנאי הסף: המציע הינו שותף עסקי של חברת Citrix מסוג Citrix Solution Advisor ברמת Gold לפחות או מסוג System Integrator.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

רשות המים: מכרז לתחזוקת תוכנת וויזקון [WIZCON] במתקני התפלה

09.08.2016 07:33

ביוני 2016 אירעה תקלה בשרת במתקן ההתפלה באשדוד שהוציאה מכלל פעולה את התוכנה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

אבטחת מידע/סייבר, תוכנה

גרטנר: ב- 2015 חל גידול של 3.7% בשוק תוכנות האבטחה העולמי

15.07.2016 17:20

חב’ IBM מדורגת שלישית עם נתח שוק של 6.6%, היחידה מקרב חמש היצרניות המובילות שחוותה גידול שנתי בהכנסותיה בשוק זה משנת 2014 לשנת 2015.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, תוכנה

תוכנה

Microsoft/Forrester Consulting: ארגונים שיאמצו Windows 10 יחסכו 404 דולרים על כל עובד במהלך פרק זמן של שלוש שנים

15.07.2016 17:19

לדברי InfoWorld, מיקרוסופט נוהגת לפרסם דו”חות של גורמי צד ג’ לגבי חיסכון בעלויות כאשר היא מנסה לשכנע לקוחות ארגוניים לשדרג את מערכות ההפעלה שלהם.

להמשך הידיעה
תוכנה

מימשל/מימשל זמין, תוכנה

משרד ההגנה האמריקני ישדרג 4 מיליון מחשבים ל- Windows 10

15.07.2016 17:17

חברת Lenovo צפוייה לספק שרתים למרכזי הנתונים של Microsoft, הספקית החמישית העושה זאת; החברה צפוייה להתחיל באספקת השרתים ברבע השלישי של השנה הנוכחית.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

הנהלת בתי-המשפט: מכרז פומבי להספקה, הטמעה, תחזוקה של מוצרים ושירותים המסופקים על ידי חב’ VMware

12.07.2016 17:33

בין תנאי הסף: המציע יצרף להצעתו אישור תקף מטעם חברת VMware המעיד על היותו שותף Premier מקומי או בינלאומי, הפעיל בשוק הישראלי.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

שירות בתי-הסוהר: מכרז לרישוי ושירות למוצרי VMware

22.06.2016 08:58

בין תנאי הסף: המציע ביצע בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות לפחות 10 (עשרה) פרוייקטים בישראל בתחום תכנון הטמעה ותחזוקה, מתוכם לפחות שלושה מהם במערכי מחשוב המוגדרים ברמת Enterprise. הפרויקטים יכללו את כל היצע המוצרים של VMware.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

תוכנה

ארגון BSA | The Software Alliance: תחום התוכנה תורם 1.07 טריליון דולר לתמ”ג האמריקני

16.06.2016 07:08

תחום התוכנה האמריקני כ- 10 מיליון מישרות בכל רחבי ארצות הברית, במישרין ובאופן עקיף. תעשיית התוכנה האמריקנית העסיקה באופן ישיר 2.5 מיליון עובדים, נכון לשנת 2014.

להמשך הידיעה
תוכנה