מחשוב ענן, ניהול קשרי לקוחות CRM

פורסם מסמך המתאר את פרויקט “שחקים” – הקמת תשתית ופיתוח CRM בענן במשרד האוצר

15.12.2017 14:11

“הפרוייקט והמכרז הוצגו, טרום יציאה למכרז, בפני וועדת התקשוב העליונה בראשות יאיר פראנק ראש רשות התקשוב הממשלתי, וכן בפני יה”ב – יחידת הסייבר של התקשוב”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, ניהול קשרי לקוחות CRM

מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

בקשה של ארכיון המדינה (במשרד ראש הממשלה) להארכת ההתקשרות בפטור ממכרז עם מיקרוסופט ישראל

12.12.2017 20:39

משרד ראש הממשלה באמצעות ארכיון המדינה מבקש להתקשר עם חברת מיקרוסופט עבור רכישת הרחבה של פיתוחים במערכת שירות לקוחות CRM הקיימת על בסיס מוצר Microsoft Dynamics CRM .

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

דואר/שירותי דואר, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

דואר ישראל: מכרז למערכת שליחים ופלטפורמה בענן לפיתוח והפעלת יישומי CRM ומערכות תפעול

08.07.2016 17:35

בין דרישות הסף: נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מעסיק המציע לפחות 30 עובדים (במסגרת יחסי עובד-מעביד) שהם בעלי מקצוע בתחומי יישום ופיתוח מערכות מידע בענן.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

ניהול קשרי לקוחות CRM

גרטנר: שוק ניהול קשרי הלקוחות (CRM) גדל ב- 12.3% ב- 2015

26.05.2016 16:40

הגידול של שוק ה- CRM מונע ע”י הכנסות בתחום שירותי הענן עם Software-as-a-Service, SaaS כמודל האספקה העיקרי. הכנסות ה- SaaSגדלו בשיעור של 27%, יותר מכפליים מהגידול בכלל שוק ה- CRM.

להמשך הידיעה
ניהול קשרי לקוחות CRM

מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

עיריית חיפה: מכרז לפיתוח מערכת לניהול פניות לאגף פניות הציבור מבוססת Microsoft Dynamics CRM

26.01.2016 08:29

בכוונת עיריית חיפה כי המערכת תפותח בלו”ז קצר (בהתאם ללוחות הזמנים שאותם יקבע המציע הזוכה בביצוע הפרוייקט). על הזוכה להתחיל את פיתוח המערכת עם קבלת ההזמנה מעיריית חיפה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

מכבי: מכרז דו-שלבי לאספקת מערכת ניהול חבר

17.11.2015 14:19

המערכת תוקם בהתאמה לחוקים ולכללים בדין הישראלי, והכל על פי מסמכי המכרז ובלוחות הזמנים אשר נקבעו וייקבעו ובתמורה, וכמפורט בהסכם, במפרט ובמסמכי האיפיון.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

מכבי: מכרז דו-שלבי לאספקת מערכת ניהול חבר

14.11.2015 21:13

המערכת תוקם בהתאמה לחוקים ולכללים בדין הישראלי, והכל על פי מסמכי המכרז ובלוחות הזמנים אשר נקבעו וייקבעו ובתמורה, וכמפורט בהסכם, במפרט ובמסמכי האיפיון.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

רכבת ישראל: מכרז להפעלת מוקד שירות ומידע טלפוני וכתוב אנושי עבור ציבור הנוסעים ושירותים פנים-ארגוניים

27.06.2015 22:54

הרכבת מעוניינת להמשיך להפעיל את מוקד השירות ואף להרחיב את מגוון השירותים המסופקים לציבור הלקוחות ועובדי הרכבת ע”י המרכז. מוקד השירות יהיה ייעודי לרכבת.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

ניהול קשרי לקוחות CRM

גרטנר: שוק ה- CRM גדל ב- 2014 בשיעור של 13.3% ל- 23.2 מיליארד דולר

24.05.2015 21:26

חברת המחקר גרטנר אומרת כי נמשך הביקוש החזק לתוכנה כ- שירות [Software-as-a-Service, SaaS] כשתחום זה היווה כ- 47% מכלל הכנסות תוכנות ה- CRM בשנת 2014.

להמשך הידיעה
ניהול קשרי לקוחות CRM

ניהול קשרי לקוחות CRM, פרסום/שיווק/מדיה

אימרקטר: משווקים אומרים כי רק תוכנת CRM מוכחת כיעילה מכלל הטכנולוגיות המתוכננות לסייע להם

02.12.2014 14:30

יותר ממחצית (55%) מכלל משתתפי הסקר ציינו את תוכנת ניהול קשרי לקוחות (CRM) כסוג היחיד של טכנולוגיית שיווק דיגיטלית שהייתה שימושית עבורם במאמצי שיווק מבוססי-הנתונים.

להמשך הידיעה
ניהול קשרי לקוחות CRM, פרסום/שיווק/מדיה

ניהול קשרי לקוחות CRM

גרטנר: שוק ניהול קשרי לקוחות (CRM) גדל ב- 13.7% בשנת 2013

06.05.2014 17:58

חברת המחקר Gartner: ניהול קשרי הלקוחות [customer relationship management (CRM)] יהיה בלב היוזמות הדיגיטליות בשנים הקרובות. מדובר בתחום טכנולוגי שיקבל מימון משום שעסקים דיגיטליים הם קריטיים לחברות כדי לשמר תחרותיות.

להמשך הידיעה
ניהול קשרי לקוחות CRM

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

רשות מקרקעי ישראל: מכרז למתן שרותי ייעוץ וניהול להקמת מוקד טלפוני פנימי ברשות

14.03.2014 09:14

רשות מקרקעי ישראל (רמ”י) [לשעבר, מינהל מקרקעי ישראל] מבקשת לקבל שירותי ייעוץ וניהול להקמת מוקד טלפוני פנימי ברשות על שלביו השונים.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

תאגיד הבריאות (קרן מחקרים רפואיים) – איכילוב: מכרז פומבי לתחזוקת מערכת Microsoft Dynamics CRM

04.01.2014 18:22

קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית ושירותי בריאות על-יד המרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי מבקשת הצעות לתחזוקת מערכת Microsoft Dynamics CRM הפועלת באיכילוב. המערכת שודרגה מגרסה 3 לגרסה 4.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

עיריית חיפה: מכרז לפיתוח מערכת קשרי לקוחות מבוססת MS Dynamics CRM

21.12.2013 18:32

בכוונת עיריית חיפה להטמיע מערכת לניהול קשרי לקוחות מבוססת MS Dynamics CRM במוקד העירוני ומערכת תהליכית בממשק למערכות התפעוליות. המערכות יחליפו את המערכות הקיימות היום.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

חדשות