מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

משרד העבודה: מכרז להשמת האוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת ידע

18.08.2017 13:45

המטה לשילוב מיעוטים בלשכת המשנה למנכ”ל והממונה על התעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, באמצעות ועדת המכרזים המשרדית, מזמינים הצעות למתן שירותי הכשרה, השמה וליווי סטודנטים ואקדמאים מהחברה הערבית בתעשייה עתירת הידע בישראל.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

משאבי אנוש

נשיאות הכנסת אישרה הנחת הצע”ח פרטית: העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון – תחולת החוק על עובדי מחשוב)

24.07.2017 20:18

“הצעת חוק זו נועדה להחיל את ההוראות החשובות הנוגעות להשוואת תנאים של עובדי הקבלן גם על עובדי המחשוב, ותמנע את האפליה השגויה והמחפירה של אוכלוסיית עובדים זו”; יצויין כי הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אילן גילאון ועמיר פרץ (פ/4084/20) שהוסרה מסדר היום בחודש יוני האחרון.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

פורסם מכרז בינמשרדי לתפקיד סמנכ”ל/ית בכיר/ה ומנהל/ת מינהל (כלכלה) במשרד התקשורת

23.07.2017 14:36

בהתאם להחלטת הממשלה וכמפורט בהנחיית נציב שירות המדינה (נש”מ), המינוי למישרה הוא לתקופת כהונה של שש שנים שניתן יהיה להאריכה לתקופה של שנתיים נוספות. עובד שייבחר יידרש לעמוד ברמת סיווג “סודי ביותר” בטרם איוש המישרה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

הודו (BRIC), משאבי אנוש

מחקר חדש של IBM: לחינוך הגבוה תפקיד מרכזי בגישור על פער מיומנויות העבודה בהודו

04.07.2017 07:05

עורכי הסקר אומרים כי בין השנים 2010 ל- 2030 צפוייה אוכלוסיית העובדים בהודו לגדול מכ- 750 מיליון לקרוב ל- 1 מיליארד איש.

להמשך הידיעה
הודו (BRIC), משאבי אנוש

מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

משרד ראש הממשלה מבקש להאריך ההתקשרות בפטור ממכרז עם הסוכנות היהודית את המיזם המשותף לגבי מוקד ICT (ישראל-טק) לתחומי הסייבר וה- ICT

19.06.2017 21:14

“מטה הסייבר הלאומי מעוניין להמשיך ולתמוך בפרוייקט לאומי ייחודי שמטרתו הגדלת מצבת כ”א המשתייך לאותה עילית, ע”י פיתוח תוכניות לעידוד עלייה וקליטה של צעירים, בוגרי אוניברסיטאות מצטיינים, בעלי פוטנציאל יוצא דופן בתחומי הסייבר וה- ICT”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

מ. התקשורת מפרסם מכרז בינמשרדי לתפקיד סגן מנהל כללי בכיר (מינהל ומשאבי אנוש); במישרה מכהנת כיום תמר (תמי) לשם; המישרה תתפנה ב- 1.7.2017

20.05.2017 20:40

‘הגשת מועמדות למכרז זה מהווה ידיעה והסכמה מטעם המועמד/ת, כי ההעסקה במשרה זו כפופה להחלטה ולמדיניות שיתקבלו על ידי נציב שירות המדינה, באשר לפיצול תפקיד הסמנכ”ל בחלק מהמשרדים/יחידות הסמך ל- 2 תפקידים: ניהול מנגנוני ההון האנושי, והשני – מערך המינהל והתפעול’.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

משרד התקשורת: שני מכרזי כוח אדם חדשים

21.04.2017 14:32

אחד המכרזים פורסם בחודש מארס השנה כמכרז פנימי ומשלא נמצא מועמד מתאים הוא הופך עתה למכרז פומבי.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

אקונומיסט: עובדים אומרים שהם פרודוקטיביים יותר כשהם מאמינים שהמעסיק שלהם הוא mobile pioneer

10.04.2017 15:52

המחקר נערך בשיתוף עם חברת Aruba Networks (מקבוצת Hewlett-Packard Enterprise) בקרב 1,865 איש משורה של מדינות ותעשיות שנתבקשו לזהות את המימדים של ההתנסות שלהם המשפיעה על פיריון העבודה שלהם.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

משאבי אנוש

דו”ח חדש של IBM: לטכנולוגיה קוגניטיבית השלכות מרחיקות לכת על תחום משאבי אנוש

31.03.2017 16:04

בסקר שנערך, 50% מהנשאלים (מקרב מנהלי כוח אדם בכירים) מאמינים כי המחשוב הקוגניטיבי ישפיע על התפקידים המובילים בארגון.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

רשות האוכלוסין פירסמה מכרז בינמשרדי לתפקיד מנהל/ת אגף בכיר (מערכות מידע)

25.02.2017 18:50

בהתאם להחלטת הממשלה וכמפורט בהנחיית הנציב, המינוי למישרה הוא לתקופת כהונה של שש שנים שניתן יהיה להאריכה לתקופה של שנתיים נוספות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

משאבי אנוש

מכרז חדש של החינוכית: מבקשת להתקשר עם גורמי מקצוע “להעצמה רגשית” לעובדיה לקראת אפשרות של סגירת התחנה והקמת תאגיד השידור

25.02.2017 18:49

במכרז נאמר כי “החינוכית מבקשת להתקשר עם 1-2 נותני שירות לצורך הנחיית קבוצות להעצמה רגשית לעובדי החינוכית, וזאת על מנת לסייע להם להתמודד בהצלחה עם שינוי/משבר רגשי ותעסוקתי לקראת אפשרות של סגירת החינוכית והקמת תאגיד השידור הישראלי”.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

משאבי אנוש

הממשלה תצביע בראשון (15.1.2017) על הצעת החלטה בנושא תוכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן לתעשיות ההיי-טק בהיקף 900 מיליון ש”ח

14.01.2017 18:47

“בשנים האחרונות מתבהר כי ישנו מחסור בכוח אדם מיומן ואיכותי לתעשיית ההיי-טק הישראלית. לפי דו”ח של רשות החדשנות מיוני 2016 לתעשיית החדשנות הישראלית יחסרו למעלה מ- 10,000 מהנדסים ומתכנתים בעשור הקרוב. מדובר בחסם מרכזי לצמיחה הן של סטרט-אפים והן לגבי חברות טכנולוגיה ישראליות מבוססות יותר”.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

משאבי אנוש

וועדת השרים לענייני חקיקה תדון בראשון (15.1.2017) בהצעת חוק פרטית שמטרתה ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית במכרזים הממשלתיים בתחום ההיי-טק

14.01.2017 18:27

“מטרת הצעת חוק זו להוות כלי עזר ליישום מדיניות הממשלה לעידוד התעסוקה בקרב האוכלוסייה הערבית, ולהקל על השתלבותם של האקדמאיים הערבים בתחום ההיי-טק”.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש