טכנולוגיית מידע, טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

Bitkom: הכנסות מגזר הטלקום בגרמניה ב- 2018 יגדלו רק בשיעור של 0.4%

16.03.2018 15:43

מגזר ה- ICT בגרמניה הוסיף עוד כ- 45,000 מישרות בשנת 2017, גידול התעסוקה הרב ביותר שמגזר זה חווה במהלך שנה יחידה. ביטקום צופה כי המגזר יגדל בשיעור של 3.8% ויוסיף עוד 42,000 מישרות בשנת 2018. בסופה של שנת 2018 צפויים לעבוד במגזר זה 1,134,000 עובדים. כיום כ- 55,000 מישרות של מומחי IT בגרמניה אינן מאויישות.

להמשך הידיעה
טכנולוגיית מידע, טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

אבטחת מידע/סייבר, דואר/שירותי דואר, משאבי אנוש

פורסם מכרז פומבי לתפקיד מנהל/ת אבטחת מידע והגנת הסייבר בחברת דואר ישראל ובבנק הדואר

16.03.2018 15:29

במודעה של הדואר נאמר בין היתר כי המועמד שייבחר יועסק בחוזה עבודה אישי כ”פקיד בכיר” כמשמעות מונח זה בחוק החברות הממשלתיות, התשל”ה – 1975.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, דואר/שירותי דואר, משאבי אנוש

משאבי אנוש

וועדת השרים לחקיקה דחתה הצעת חוק פרטית העוסקת בהפסקת שיטת ההעסקה הקבלנית

09.03.2018 14:40

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אילן גילאון ועמיר פרץ (פ/4084/20) והוסרה מסדר היום ביוני 2017.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

משאבי אנוש

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון – תקופת צינון של עובדי אגף התקציבים במשרד האוצר במעבר למגזר הפרטי)

27.02.2018 20:37

“בשנים האחרונות אנו עדים למעברים רבים של משרתי ציבור מהמגזר הציבורי למגזר הפרטי. מטרת הצעת חוק זו היא למנוע מצבים שהתרחשו בשנים האחרונות שלפיהם גורמים מן השירות הציבורי, ובעיקר אנשי אגף התקציבים במשרד האוצר, עברו לעבוד במגזר הפרטי תוך ניצול הקשרים והידע שלהם לטובת מושא הביקורת לשעבר. לפיכך מוצע לקבוע תקופת צינון בת שלוש שנים לעובדי אגף התקציבים במשרד האוצר, על-מנת למנוע ניגוד עניינים בנושא שעוד לא תם הדיון בעניינו ובנושא שבו עסק פקיד אגף התקציבים במשרד האוצר במסגרת שירותו הציבורי”.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

משאבי אנוש, משפט

בית-המשפט אישר למשפטנית לשעבר במשרד האוצר קיצור תקופת הצינון; תוכל לכהן כסמנכ”לית רגולציה בחברת הלוויין DBS החל מיום 8.3.2018

23.02.2018 14:05

מותב בית-המשפט מציין כי מדובר בהפרש של חודש ימים בלבד בין פרק הזמן שציינה המבקשת לבין מה שמוכנה נציבות המדינה לאשר. “אנו סבורים כי לא היה מקום שהמשיבה תנקוט עמדה שונה מזו שהמבקשת עותרת לה”.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש, משפט

משאבי אנוש

רשות האוכלוסין פירסמה נוהל ניסויי לטיפול בבקשות חברות היי-טק וסייבר להעסקה והסדרת מעמדם של מומחים זרים בישראל

23.02.2018 13:28

“במסגרת החלטות ממשלה בעניין עידוד תעשיית ההיי-טק והסייבר ולאור חשיבותו למשק הישראלי נקבעו בנוהל שבנדון שלושה הסדרים מטיבים בקשר עם העסקת מומחים זרים, שיחולו על חברות שיוכרו כתאגידים עתירי ידע טכנולוגי על ידי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית. מטרת הנוהל לפרט את ההסדרים המיטיבים שנקבעו והפרוצדורות להגשת בקשות לפי ההסדרים האמורים. לצורך הכרה בחברה כחברת היי-טק לשם קבלת ההסדרים”.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

נציבות שירות המדינה הכריזה על שירות מסרונים ממערכת המכרזים המקוונת

17.02.2018 19:21

נציבות שירות המדינה מדגישה כי מועמדים/ות יקבלו הודעות טקסט, רק במידה והגדרות המכשיר הנייד שלו/ה תומכות בשירות זה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

משאבי אנוש

וועדת השרים לענייני חקיקה תדון בהצעת חוק פרטית: העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון – תחולת החוק על עובדי מחשוב)

03.02.2018 18:33

“הצעת חוק זו נועדה לבטל עוול היסטורי שנקבע בחוק ההסדרים בשנת 2002, שהחריג עובדי מחשוב מההגנות של השוואת תנאים והחשבתם כעובדי המעסיק בפועל בהעסקה ממושכת לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם. בדיון בשנת 2002, נאמר שעובדי המחשוב נהנים מתנאי העסקה מועדפים, ולכן ההעסקה הקבלנית היא למעשה לטובתם. במציאות של שנת 2017, זה כבר אינו המצב. עובדי ענף המחשוב סובלים מאי ביטחון תעסוקתי, הם מפוטרים חדשות לבקרים, נפלטים משוק העבודה בהגיעם לגיל 45, ועובדים כתף אל כתף עם עובדי מחשוב בהעסקה ישירה, אך בתנאים פחותים”.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש, משפט

בית-הדין לעבודה קיבל חלקית תביעה של נתי ביאליסטוק כהן (לשעבר, יועץ בכיר למנכ”ל משרד התקשורת) בשל אופן סיום העסקתו במשרד

10.01.2018 21:35

נוסף לפיצוי — בגין אי עריכת שימוע לתובע קודם לסיום העסקתו בתפקיד — בגובה 4 משכורות סכום כולל של 84,348 ₪, קבע בית-הדין לעבודה גם כי הנתבעת תישא בהוצאות משפט ושכר טירחה בא-כוח התובע בסך של 7,000 ₪.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש, משפט

משאבי אנוש

המועצה האיזורית חוף השרון פירסמה מכרז פומבי לתפקיד מנמ”ר

03.01.2018 13:19

מדובר על מנמ”ר במיקור-חוץ “לטובת ניהול המחשוב, מערכות המידע, תקשורת, חומרה וטלפוניה”.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

משאבי אנוש

הוקמה ועדת איתור מועמדים למילוי מישרת מנהל/ת שירות עיבודים ממוחשבים (שע”מ) ברשות המיסים

30.12.2017 18:42

התפקיד כולל ניהול עובדי הארגון (כ- 500 עובדים) וניהול תקציב שנתי (תקציב מוצע של כ- 140 מיליון ₪ בשנה). המועד האחרון להגשת מועמדות לתפקיד הוא 18 בינואר 2018.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

משאבי אנוש

רשות הסייבר בדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת: דרושים 2,500 מיישמי סייבר

31.10.2017 21:46

אליהו ראובן מנהל טכנולוגי ראשי משרד הבריאות אמר בדיון כי “בשנה וחצי האחרונות עשינו ניסויים רבים לגיוס אנשי סייבר עם כמעט אפס הצלחה. לפי מכרז החשב הכללי רוב מקצועות הסייבר חסומים למשרדי הממשלה והם לא יכולים לגייס, פרט למיישמי הגנה. גם שם אפילו ב- 17 אלף שקל לחודש אני לא יכול לגייס מיישם סייבר עם ניסיון. גם מחירי הקורסים מאוד יקרים, זה מגביל אנשים פרטים מללכת לתחום”.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

מימשל/מימשל זמין, משאבי אנוש

מנמ”ר המשרד להגנת הסביבה עבר לתפקיד מנמ”ר רשות האוכלוסין שהמנמ”ר הקודם שלה עבר לתפקיד מנהל מימשל זמין

27.10.2017 10:50

אורן אריאב מנמ”ר המשרד להגנת הסביבה עבר לתפקיד מנמ”ר רשות האוכלוסין; המשרד להגנת הסביבה מקיים מכרז לתפקיד מנמ”ר חדש.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, משאבי אנוש

מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפרסם היום מכרז בינמשרדי לתפקיד מנהל אגף בכיר (מערכות מידע) [במישרה מועסק עובד/המישרה תתפנה ב- 1 ביוני 2018]

22.10.2017 14:09

ניהול האגף למערכות מידע במשרד, בהתאם לתפקוד כפי שנקבעו ע”י נציבות שירות המדינה ובהתאם להוראות החוק, המסגרת הכוללת של התקציב, תוכנית העבודה השנתית והרב שנתית והנהלים הקיימים במערכת הממשלתית.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

ביומטריה, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

משרד הפנים, בשם הרשות לניהול המאגר הביומטרי: מכרז פנימי לתפקיד מרכז/ת בכיר/ה ניתוח והפעלת מע’ ביומטריות

02.10.2017 20:24

סיווג ביטחוני בתוקף לרמת “סודי ביותר” ועמידה במבדקי התאמה ביטחונית כנדרש. מועמד ללא הסיווג הביטחוני הנדרש יעבור הליך סיווג לאחר קבלתו לתפקיד כתנאי להעסקתו.

להמשך הידיעה
ביומטריה, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

משאבי אנוש, משפט

בית-משפט גרמני קבע כי למעסיקים אסור להשתמש בתוכנת keyboard-tracking כדי לעקוב אחר עובדיהם

20.09.2017 15:31

בית-הדין קבע כי ראיות שנאספו כתוצאה משימוש בתוכנה זו בידי מעסיקים אינן יכולות לשמש עילה לפיטוריו שלח עובד. הפסיקה שניתנה בעניין קובעת כי הדבר מפר את זכויותיו האישיות של העובד.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש, משפט

משאבי אנוש, רשתות חברתיות

מעסיקים הבוחנים את היסטוריית המדיה החברתית של מועמדים לעבודה עלולים בעתיד להפר את החוק האירופי

20.09.2017 15:29

לדברי חברת גיוס כוח אדם CareerBuilder, שבעים אחוז מהמעסיקים משתמשים ברשתות החברתיות השונות כדי לבחון מועמדים למישרות שונות. אותו נתון של מעסיקים גם מבצע חיפוש במנועי חיפוש מקוונים כדי לבצע ‘תחקיר’ על מועמדים פוטנציאליים.

להמשך הידיעה
משאבי אנוש, רשתות חברתיות

חדשות