מכרזים/פטורים/דרושים, פרסום/שיווק/מדיה

משרד התקשורת: מכרז לשירותי ייעוץ כלכלי למועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ולמינהלת הסדרת השידורים לציבור לצורך ביצוע מחקר ומתן ייעוץ כלכלי בנושאים שונים שבהם נדרשת המועצה להחליט

06.12.2017 21:22

“על שולחנה של המועצה מונחים בימים אלה מספר נושאים שבהם צריכה המועצה לקבל החלטות בעלות השלכות כלכליות נרחבות על שוק השידורים הרב ערוציים, ואשר ביחס אליהם מבקשת המועצה לקבל ייעוץ כלכלי”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, פרסום/שיווק/מדיה

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

המשרד להגנת הסביבה: דרוש/ה: ממונה (קרינה בלתי מייננת-מתקני תקשורת)

06.12.2017 21:20

במשרה מועסק עובד, המשרה תתפנה ב- 1 באפריל 2018. תחילת העבודה בפועל מותנית בביצוע תהליך סיווג ביטחוני, כנדרש על ידי אגף הביטחון.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הכלכלה: דרוש/ה: מנהל/ת חדשנות

06.12.2017 21:19

בין מאפייני התפקיד: תיאום העבודה המקצועית בין משרד הכלכלה לבין הרשות לחדשנות והובלת ממשקי העבודה בין הרשות למחלקות השונות במשרד הכלכלה ומשרדי ממשלה אחרים וגיבוש המלצות למדען הראשי בהתאם וגיבוש הצעות מדיניות בתחומי התמיכה הממשלתית בחדשנות.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת: דרוש/ה: מנהל/ת תחום רישוי אלחוטי

05.12.2017 20:38

פרסום מכרז פומבי זה הינו לאחר שפורסם מכרז פנימי לאותו התפקיד כפי שדווח לאחרונה בחלון המבזקים של אתר זה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד ראש הממשלה/רשות התקשוב הממשלתי: דרוש/ה: מנהל/ת פרוייקטי IT

05.12.2017 20:36

מנהל/ת הפרויקטים אחראי/ת על הקשר בין הלקוחות והצוותים השונים של מימשל זמין לבין מערך ה- IT ומתכלל/ת את המשימות של לקוחות מימשל זמין בתוך מערך ה- IT.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים: דרוש/ה: מנהל/ת תחום נכסים דיגיטליים

05.12.2017 20:35

טיפול בנושא הנכסים הדיגיטליים של הרשות: ניהול אתרי האינטרנט של הרשות, רשתות חברתיות וקמפיינים דיגיטליים; שותף/ה לגיבוש האסטרטגיה בנושא הנכסים הדיגיטליים של הרשות לקהלי יעד ומגזרים שונים; גיבוש תכניות עבודה להעלאת מודעות הציבור לבטיחות בדרכים באמצעות הנכסים הדיגיטליים; ועוד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משטרת ישראל פירסמה RFI למערכת Video Motion Detection, VMD – גילוי אוטומטי ותיעוד עבירות בווידאו דיגיטלי לשורה של עבירות ובהן נסיעה נגד הכיוון ושימוש בסלולר במהלך נסיעה

05.12.2017 20:34

מטרות הבקשה: לאפשר למ”י לקבל מידע על פתרונות אפשריים בנושא שבנדון הניתנים ליישום במערך אכיפת עבירות תנועה של אגף התנועה במ”י ולבחון את מידת התאמתן של המערכות שלגביהן יועבר המידע כמענה לצורך מבצעי של את”ן.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז היקפים משתנים — מעקב ובקרה על תוכניות ופעולות המינהל בתחומי התקשוב, המדעים והטכנולוגיה

05.12.2017 20:32

המינהל למדע וטכנולוגיה מעוניין בקבלן שיבצע מעקב ובקרה על פעולות ההצטיידות והטמעת התקשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות החינוך בהתאם להנחיות משרד החינוך.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משרדי התקשורת והפנים הגישו (בנפרד) בקשות לפטור ממכרז לרכישת מערכות הלבנת קבצים

05.12.2017 20:31

מדובר במערכת שמטרתה סריקת תוכן וסינון תכנים מתקדמים לצורך איתור קוד זדוני ופוגענים (“הלבנה”) של חברת ווטירו סייברסק בע”מ.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

עיריית פ”ת מבקשת להתקשר בפטור ממכרז עם החברה לאוטומציה לרכישת שירותי ענן

05.12.2017 20:28

מדובר במערכות הבילינג, הרכש, הפיננסים, וניהול המסמכים, כולן מערכות של החברה לאוטומציה הנמצאות בשימוש העירייה.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

הטלביזיה החינוכית הישראלית: מכרז להפקת פודקסטים לילדים ובוגרים

05.12.2017 20:27

החינוכית תיתן העדפה להצעות של תוכניות בעלות חיי מדף ארוכים המחנכות לערכים של מדע, סובלנות, כבוד הדדי, מצויינות, יצירתיות, הומור והומור עצמי.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד האנרגיה בשיתוף מערך הסייבר הלאומי: מכרז להקמה ותפעול מעבדת סייבר לאומית לבדיקות, מחקר וחדשנות בתחומי הבקרה התעשייתית

03.12.2017 20:48

המשרד מבקש לקבל באמצעות מכרז זה את השירותים הבאים: הקמת מעבדת סייבר לאומית, שירותי תפעול ותחזוקה ושירותי ניהול המעבדה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: קול קורא לעדכון מאגר ספקים לאספקת ציוד ושירותים בנושאי מחשוב ותקשוב עבור משרד החינוך

01.12.2017 14:29

מטרת הרשימה היא לאפשר למשרד לפנות לספקים במכרזים סגורים לקבלת הצעות במקרים בהם לא קיים מכרז מרכזי (שנערך ע”י החשב הכללי – או שעומד להיערך בקרוב), וכאשר היקף הרכישה כולל מע”מ הוא בטווח של עד 300,000 ש”ח, אלא אם יוחלט אחרת ע”י ועדת המכרזים.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

ביומטריה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד ראש הממשלה/מערך הסייבר הלאומי: דרוש/ה: ראש היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים

01.12.2017 14:27

ניהול יחידת הממונה על היישומים ביומטריים במערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, על עובדיה ומשימותיה. אחריות על נושא היישומים הביומטריים ואחראי על נושא ההזדהות הבטוחה.

להמשך הידיעה
ביומטריה, מכרזים/פטורים/דרושים

הודו (BRIC), מכרזים/פטורים/דרושים

ביקור גומלין של נתניהו בהודו: ישראל תעניק מתנה להודו מכשור התפלת מים זהה לזה ששני ראשי הממשלה צפו בהדגמה שלו במהלך ביקור מודי בארץ

24.11.2017 13:30

בעקבות החשיפה העצומה במהלך הביקור, אשר הדגישה את הנכסיות הישראלית להודו בתחומי החדשנות והמים – שני תחומים מרכזיים אשר יאפיינו את ביקור הגומלין של ראש הממשלה בהודו – הוחלט לרכוש את המכשיר ולהעניק אותו לגורם רלבנטי בהודו מתוך כוונה להעצים את האימפקט הציבורי, מדיני והכלכלי של הביקור. מכאן נגזרת הרלבנטיות הבלעדית של מכשיר ייחודי זה אשר לחברת GALMOBILE יש עליו פטנט.

להמשך הידיעה
הודו (BRIC), מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

מרכז רפואי ברה”נ באר יעקב- נס ציונה: מכרז לפיתוח אספקה, יישום והטמעה של אפליקציות (יישומונים) במסגרת פרויקט “בית-חולים דיגיטלי”

24.11.2017 13:11

בית-החולים הפסיכיאטרי באר יעקב הוא מרכז רפואי לבריאות הנפש הכולל שלושה קמפוסים: בית-החולים בבאר יעקב, בית-החולים בנס ציונה ומתקן רפואי בבית הסוהר של שירות בתי-הסוהר (שב”ס) ברמלה.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד הבריאות/dbMotion [בהיקף של 9 מיליון ₪ לשלוש שנים]

21.11.2017 20:35

משרד הבריאות מפעיל כיום רשת לשיתוף מידע רפואי בין בתי-החולים וקופות החולים במדינת ישראל, על בסיס מערכת אופק של חברת דיבימושן.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, רשתות חברתיות

חח”י פירסמה בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא שירותי ניהול רשתות חברתיות למגזר הערבי

17.11.2017 07:18

המידע נדרש לצורך בחינה כללית של הנושא ע”י החברה, קבלת החלטה וגיבוש דרך פעולה בתחום, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, רשתות חברתיות

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

הוועדה הממשלתית למכרזים מרכזיים למחשוב וטכנולוגיה אישרה התקשרות המשך בפטור ממכרז של מינהל הרכש הממשלתי עם הראל טכנולוגיות מידע בהיקף 10 מיליון ₪ לחצי שנה נוספת

17.11.2017 07:16

הציוד מושא המכרז חיוני לעבודה רציפה ותקינה של מערכות המחשוב והתקשורת של משרדי הממשלה. כדי להבטיח המשכיות החליטה הוועדה על הארכת ההתקשרות בפטור ממכרז עם חברת הראל לתקופה שעד 30.6.2018 או עד להתקשרות עם הזוכה במכרז החדש וסיום היערכותו – לפי המוקדם ביניהם.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים