אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: התקשרות בהמשך של משרד רוה”מ עם התעשייה האווירית [9.2 מיליון ₪ לשנה] להמשך פיתוח מערכת “סייברנט”; השנה יפורסם מכרז להקמת “סייברנט 2”

25.04.2018 10:47

בימים אלו הרשות מבצעת תכנון רב שנתי למערכת, לאחריו מתוכננת יציאה למכרז לטובת הקמת ‘סייברנט 2’ עוד בשנת 2018. לפי וועדת המכרזים, ההתקשרות לתקופה המבוקשת מאזנת בין הצורך המבצעי בהמשך הפיתוח לבין עבודת המטה לבחינת המשך פיתוח המערכת בהיבט הטכנולוגי והמכרזי … המערכת תישאר בשימוש עד להחלפתה ע”י מערכת ‘סייברנט 2’, כדי לשמור על רציפות מבצעית”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת מבקש (בעזרת חברת מלם-תים) להתאים מערכת שפותחה במשרד (“תדרנט”) להנחיות של חוק ההסדרים שהתקבל בתחילת 2018

25.04.2018 10:45

“חברת מלם-תים שפיתחה את המערכת ומכירה את קוד הפיתוח, היא היחידה שיכולה לספק את הפיתרון המקצועי בלוחות הזמנים שנקבעו בחוק”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

ביומטריה, מכרזים/פטורים/דרושים

מערך הסייבר הלאומי מבקש להתקשר עם מחצ”ב רפאל (מרכז מחקרים צבאיים של רפאל) לצורך ביצוע עבודת חקר בנושא ביצועי אלגוריתמים לזיהוי פנים

13.04.2018 08:55

‘עבודת החקר – עניינה מיפוי, סקירה וניתוח של ספרות מחקרית בנושא דיוק מערכות זיהוי פנים והשפעת תופעת ה- Aging (או, הזדקנות הפנים לאורך שנים) על ביצועי המערכות”.

להמשך הידיעה
ביומטריה, מכרזים/פטורים/דרושים

דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים

חברת דואר ישראל מפרסמת מכרז פומבי לתפקיד סמנכ”ל/ית חדשנות ופיתוח עסקי

13.04.2018 08:27

מהות התפקיד: נושא/ת באחריות כוללת לחדשנות ולפיתוח עסקי בחברת דואר ישראל בע”מ ובכלל זה בבנק הדואר, לרבות פיתוח מנועי צמיחה, מוצרים ושירותים חדשים וחדירה לקהלי יעד נוספים להגדלת הכנסות ורווחיות החברה.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

כאן – תאגיד השידור הישראלי: דרוש/ה: מומחה/ית טכנולוגיות

13.04.2018 08:26

מוביל תחום טכנולוגיות והנדסה בתאגיד, כולל ניהול חטיבת ההנדסה והטכנולוגיות וכולל אחריות על כל ההיבטים הטכנולוגיים וההנדסיים בתאגיד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: מכרז להספקת שירותי תחזוקה ושירותי מומחה למוצרים מתוצרת חברת Check Point Software Technologies

13.04.2018 08:24

למציע ניסיון באספקת שירותי תחזוקה ושירותי מומחה למוצר/ים מתוצרת חברת Check Point Software Technologies במשך 24 חודשים רצופים, בין השנים 2013-2017, אצל לפחות 3 ארגונים שלהם לפחות 1,000 משתמשים.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי: מכרז מסגרת לבחירת ספקים לאספקת ותחזוקת מוצרי תקשורת ואבטחת מידע

13.04.2018 08:23

המבקש לקבל את מסמכי המכרז יעבור תדרוך ביטחוני, לרבות חתימה על מסמכים כפי שיידרש, לשם קבלת אישור מטעם גורמי הביטחון המוסמכים. מובהר כי אישור גורמי הביטחון המוסמכים מהווה תנאי לקבלת מסמכי המכרז.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משטרת ישראל מבקשת לרכוש מכשירים פיזיים המיועדים להעתקה פורנזית של כוננים קשיחים ומכשירים נוספים לצורך הגנה מפני כתיבה על סוגי כוננים קשיחים שונים

05.04.2018 14:12

משטרת ישראל נדרשת לבצע בדיקות פורנזיות על חומרי מחשב לצורך הוצאת ראיות בתיקי חקירה. נדרש להבטיח העתק “נאמן למקור” של כוננים הקשיחים, בהתאם לדרישות החוק, וזאת באמצעות מכשירי העתקה המבצעים העתקה פורנזית (נאמן למקור) עם אפשרות לרישום פעולות המעידות שההעתקה בוצעה כנדרש. במקרים בהם נדרש לעבוד על כונן “מקור” ועל מנת לא לבצע שינויים על גבי המקור, נדרש מגיני כתיבה בתצורות שונות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הכלכלה במיזם משותף עם הבורסה לניירות ערך: יערכו באפריל כנס בנושא “אתגרים והזדמנויות לתעשייה הישראלית”

05.04.2018 14:11

“הכנס יתמקד בפיתרונות ובדרכים לעידוד וחיזוק המגזר התעשייתי כחול לבן, אשר לו פוטנציאל צמיחה גדול בכלכלה הישראלית והבינלאומית. המטרה הינה להוסיף מקורות השקעה נוספים לתעשייה, באמצעות הבורסה ומגוון כלים שיקדמו הצדדים במהלכים משותפים. בכנס יוצגו שורה של כלים משותפים למשרד הכלכלה והתעשייה ולבורסה לניירות ערך שנועדו להגביר את מקורות ההשקעה לתעשייה הישראלית”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מ”י מבקשת לשכור מערכת לשידור ועריכה מקצועית בזמן אמת “בשל אירועים מבצעיים ומשמעותיים מאוד העומדים לפתחנו”

05.04.2018 14:09

“בשנה האחרונה, יחידת התיעוד המבצעי בחטיבת את”ק שינתה ייעודה ליחידה מבצעית המתעדת את כלל פעילות מחוזות ואגפי המשטרה ומייצרת אייטמים תקשורתיים שמופצים לכלל כלי התקשורת והניו מדיה בארץ ובעולם. בחודשים האחרונים הגדילה יחידת התיעוד את מספר צוותי התיעוד בפריסה ארצית במחוזות המשטרה והקפיצה את כמות הוויזואליה המשטרתית במאות אחוזים שזוכה לחשיפה גבוהה מאוד בערוצי התקשורת והניו מדיה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: התקשרות המשך מכוח מכרז מרכזי של מינהל הרכש הממשלתי (במשרד האוצר) עם מגלקום בע”מ ובינת יישום מערכות בע”מ לרכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי [בהיקף 25 מיליון ₪ עד 31.12].

30.03.2018 13:35

“עקב מעבר למודל כלכלי מעודכן ומורכבות המכרז החדש, המכיל מספר פריטים רב וכן עבודות תשתית, נדרש עדכון מורכב ומהותי במסמכי המכרז. כמו כן חל עיכוב בפרסום מסמכי המכרז עקב הצורך במתן מענה לחשש ניגוד עניינים של אחד מיועצי המכרז. על כן מתעכב פרסומו של המכרז החדש. הצפי לפרסום המכרז החדש הינו הרבע השני של שנת 2018”. לפי נתונים שסופקו הרי שהיקף ההתקשרות הכולל עם שני הספקים הללו לתקופת המכרז וכלל התקשרויות ההמשך שאושרו עומד על כ- 232 מיליון ₪ כולל מע”מ.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: התקשרות המשך מכוח מכרז מרכזי של מינהל הרכש הממשלתי (במשרד האוצר) עם בינת תקשורת מחשבים בע”מ להתקנה, תחזוקה ואינטגרציה למערכות תקשורת נתונים עבור משרדי הממשלה [בהיקף 7 מיליון ₪ עד 31.12]

30.03.2018 13:34

“ביום 14.3.2018, לאחר שלב התיחור וקיום הליך בירור נוסף לבחינת סבירות ההצעה הן ביחס למציע והן ביחס לנציגי היצרן בחו”ל, הוכרה חברת מטריקס אי. טי. אינטגרציה לתשתיות בע”מ כמועמדת לזכייה. הצפי לתחילת ההתקשרות עם המועמדת לזכייה הינו במהלך השבועות הקרובים, ומייד לאחר מכן ייכתב מכרז תחזוקה חדש … אין למשרד חלופה אחרת עד לכתיבת מכרז חדש”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, פרסום/שיווק/מדיה

מכרז חדש של החשכ”ל במשרד האוצר המתפרסם היום (26.3): מכרז פומבי לבחירת גורם מפעיל למערך הפצת השידורים בטכנולוגיה ספרתית [ידיעה מעודכנת]

26.03.2018 10:52

ב- 11 לאוגוסט 2016 התקבלה החלטת הממשלה בדבר העברת ההפעלה של המערך לידי מפעיל פרטי מתוך מטרה לשפר פרישת שידורי המערך ואת טכנולוגיית השידור, להרחיב מגוון ערוצי הטלוויזיה שיכללו במערך ולהגביר התחרות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית. בעקבות כך הוקמה ועדת מכרזים בין משרדית אשר מפרסמת את המכרז לבחירת גורם מפעיל למערך הפצת השידורים בטכנולוגיה ספרתית.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, פרסום/שיווק/מדיה

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד עו”ד הגיש תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד דינמיקה רשת חנויות תקשורת בכפ”ס: “הנתבעת היטעתה את חברי הקבוצה וגרמה להם לרכוש בתקופת ההשקה מוצר נלווה נוסף, עליו שילמו 200 ₪ תוך יצירת מצג כאילו מדובר במתנה”

23.03.2018 08:25

לרגל תחילת ההשקעה של מכשירי Galaxy 9/Galaxy 9 Plus של Samsung בישראל הכריזה דינמיקה על מבצע הכוללת מתנה חינם לרוכשי הסלולר – תחנת עגינה; לאחר יומיים הפסיקה דינמיקה מבצע זה: “כלומר, תחנת העגינה לא ניתנה לחברי הקבוצה במתנה, אלא בהנחה בלבד – כאשר כל אחד מחברי הקבוצה שילם על תחנת העגינה 200 ₪ מבלי שהוא בכלל יודע זאת”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות מקרקעי ישראל (רמ”י): מכרז לאספקה של מחסניות דיו לפלוטרים מתוצרת HP

23.03.2018 08:22

המציע בעל אישור תקף של חברת HP, או מנציגם הרשמי בארץ, המעיד שהוא מורשה מטעם היצרן לשווק את המוצרים המוצעים במכרז זה.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, ספורט והיי-טק

ההתאחדות לכדורגל בישראל: בקשה לקבלת מידע (RFI) – מערכת מידע לניהול תחרויות הכדורגל בישראל

23.03.2018 08:19

ההתאחדות לכדורגל בישראל שוקלת להקים מערכת מידע לניהול תחרויות הכדורגל בישראל. המערכת תנהל את ליגות הכדורגל, הגביעים, המועדונים, הקבוצות, השחקנים, המשחקים, השופטים, בעלי התפקידים, המתקנים, דו”חות השיפוט, בית-הדין המשמעתי ועוד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, ספורט והיי-טק

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: התקשרות המשך (בפטור ממכרז) של משרד התקשורת עם רותם אסטרטגיות עד סוף 2018 (ללא תוספת עלות נוספת – ניצול 218 שעות עבודה שטרם נוצלו)

21.03.2018 07:38

“הארכת ההתקשרות הנוכחית תאפשר למשרד לשמור על רצף הפעילות ועל יעילות תהליך השינוי הארגוני ולדברי המשרד נדרשת לשם סיום ליווי הליך יישום המבנה הארגוני במשרד. הפסקת ההתקשרות והעברת הטיפול בנושא לגורם אחר תעכב ותפגע בסיום התהליך ולפיכך המשך קבלת השירותים מהחברה למשך התקופה המבוקשת נדרשת מטעמי יעילות וחיסכון בעלויות ובזמן”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

משרד הרווחה: מכרז מסגרת לאספקת פיתרונות ושירותים בתחום פיתוח תוכנה

21.03.2018 07:31

היעד המרכזי של מכרז מסגרת זה היא הקמתן של רשימות ספקים המספקים פתרונות ושירותים בתחומי פיתוח התוכנה לפי הקטגוריות: קטגוריה א’ – שירותי פיתוח למערכות פתוחות (צד שרת וצד לקוח) בכלי פיתוח ואינטגרציה עדכניים ובתחומי הפעילות הייעודיים של המשרד; קטגוריה ב’ – שירותים ייעודים בתחום BI.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות האכיפה והגבייה: מכרז למתן שירותי SOC מנוהל ולמתן שירותי תפעול SIEM

21.03.2018 07:29

שירות ה- SOC המנוהל הנדרש הנו מוקד אבטחת מידע זמין המושתת על אנליסטים מומחים בזמינות 7X24 לזיהוי, התראות ותחקור אירועי אבטחת מידע וסייבר.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

חדשות