טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד התקשורת/חברת שירות הייעוץ והמחקר לתחום הטלקום Analysys Mason [התקשרות לצורך קבלת נתוני השוואה בינלאומיים בנושאי טלקום]

19.06.2018 19:24

“נערכה בחינה האם ישנן חברות נוספות שאוספות מידע מכל חברות התקשורת במגוון רחב של מדיניות. לא נמצאה חברה נוספת שמסוגלת לספק מידע זה, ואף יותר מכך מסוגלת לספק נותני חיזוי ל- 5 השנים הבאות על מגוון נושאים שיכולים לסייע למשרד לקבוע מדיניות בתחומי התקשורת”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

איכילוב: מכרז להקמה ותחזוקה של אתר אינטרנט למניעת זיהומים

15.06.2018 14:56

לצורך מתן השירותים מרת”א ייבחר כשיר ראשון (מבצע/זוכה) כאשר ועדת המכרזים, רשאית להכריז בסיום הליך הבדיקה על המדורג שני ככשיר שני. הצעתו של הכשיר השני תעמוד בתוקפה למשך שנה לפחות מיום הגשת ההצעות.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

שיבא: מכרז דו-שלבי לפיתוח ותחזוקה של “יישומון שיבא” לבית-החולים

15.06.2018 14:54

תמונת המצב יוצרת דילמה: מצד אחד נרצה לִפנות לאוכלוסייה גדולה ככל האפשר ולנצל יכולות אפליקטיביות סטנדרטיות ומוכחות; מצד שני נרצה להשיג תועלות של ממש. יישומון עשיר בכלים סטנדרטיים, שיופנה אל העולם הגדול עלול להישאר ללא שימוש; מנגד, יישומון מתוחכם, הממוקד במטופלים רב-פעמיים מסוג מסוים, עלול לגזול זמן רב ומשאבים רבים, ולהישאר נחלתם של מעטים. נראה שהצלחתו של הפרויקט תלויה במציאת נקודת האופטימום המתחשבת בכל הנ”ל.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז של רשות המים: “ייעוץ משפטי מקדים בתחום הפלילי” למנהל יחידת המחקרים בארגון לקראת מסירת עדות מומחה במשטרה לגבי האסון בנחל צפית

08.06.2018 14:50

“לאור האסון שהתרחש בנחל צפית, נדרש עובד הרשות, ד”ר עמיר גבעתי, להתייצב במשטרה למתן עדות על-תקן מומחה בחקירה בעניין האסון. הכרחי כי העובד לא יגיע למשטרה ללא כל ייעוץ מקצועי ועל כן יש לוודא כי העובד יקבל ייעוץ משפטי בתחום הפלילי”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת צפוי לפרסם בחודשים הקרובים מכרז לשדרוג מערכת הספקטרום בארץ

08.06.2018 14:44

“מערכת הספקטרום משמשת את המשרד לניהול תדרי הספקטרום של מדינת ישראל, הקצאתם וניהול הגבייה עבור השימוש בהם. נכון להיום, המערכת מיושנת מאוד, אינה מתממשקת עם מערכת מרכב”ה ואינה נותנת מענה להיבטי פיקוח ובקרה כספית. יצויין כי במספר ביקורות שנערכו בשנים האחרונות, לרבות סקר הסיכונים שבוצע במשרד, עלו ליקויים רבים ביחס למערכת. בהמשך לממצאים אלו, כחלק מתוכנית העבודה של המשרד לשנת 2018, הוחלט לפעול להסדרת הנושא תוך שדרוג המערכת והחלפתה. לאור האמור, בחודשים הקרובים צפוי המשרד לפרסם מכרז לשדרוג המערכת והחלפתה, לרבות חיבור מימשקים למערכות הכספיות במרכב”ה.”

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אגף המכס ומע”מ: התקשרויות (בפטור ממכרזים) עם חברות תקשורת סלולריות וחברות טלפוניה שונות, כספקיות יחידות, לצורך קבלת מידע על לקוחותיהן

08.06.2018 14:41

מטרת ההתקשרות היא “קבלת שירותי מידע על פעילות מכשיר סלולר הנחוץ ליחידות החקירות והיס”מ. הפנייה נעשית לכל החברות בעלות אישור הפעלת שירותי טלפוניה סלולרית, עפ”י צו של בית-המשפט. החברה הסלולרית בה מנוהל הקו הנבדק, מספקת מידע בהתאם לסוג המידע המבוקש”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

היחידה לניהול סיכונים בחשכ”ל נערכת לכתיבת 2 מכרזים חדשים: ניהול סיכונים תפעוליים וניהול סיכוני IT וסייבר

08.06.2018 14:16

הוועדה קבעה כי יש לפרסם את שני המכרזים עד ליום 30 בספטמבר 2018. בחירת הזוכים במכרזים תיעשה עד ליום 1 באפריל 2019.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך ביקש הארכת התקשרות עם טלדור בפטור ממכרז ל- 7 חודשים בהיקף 7.2 מיליון ₪; אושרה לו התקשרות ל- 3.5 חודשים בהיקף 3.6 מיליון ש”ח

08.06.2018 14:15

הגורם המקצועי במשרד החינוך ביקש הארכת ההתקשרות עד לסיום הליכי המכרז החדש מכמה סיבות: “הפסקת הפעילות תמנע מן המשרד לעמוד בהתחייבויותיו לבג”ץ בכל הנוגע לביצוע בדיקות הנוגעות לקרינה ובטיחות; הפסקת הפעילות תמנע בקרה על תקציבים בהיקפים משמעותיים – שאושרו כבר; כל הפעולות של איסוף מידע מופסק כך שהמשרד ינותק מיידית מכל מקורות המידע אשר עומדים לרשותו מול מה שקורה בשטח; ייעצרו תהליכי אישור תקציבי ל- 14 קולות קוראים, שהוקצו כבר, בהיקף של כ- 130 מיליון ₪”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

משרד התקשורת: דרוש/ה: ממונה בכיר/ה (ייעוץ משפטי)

08.06.2018 14:14

מכרז בינמשרדי לתפקיד ממונה בכיר/ה (ייעוץ משפטי) בלשכה המשפטית של משרד התקשורת בירושלים.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן דו-שלבי לאספקת שירותי ייעוץ בנושא הגנת הפרטיות

08.06.2018 14:10

היקף שירותי הייעוץ המוערך על ידי הבנק במועד פרסום מכרז זה הוא כ- 700 שעות בשנה. למען הסר ספק, הבנק אינו מתחייב לכמות כלשהי של שעות.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

רכבת ישראל: מכרז לאספקת, התקנת, הפעלת ותחזוקת מערכת קשר אלחוטית מבוססת POC לרכבת

08.06.2018 14:08

בכוונת רכבת ישראל להצטייד במערכת קשר אלחוטית מסוג POC לצורך ניהול ותפעול צוותי העבודה של החברה. הרכבת מבקשת מענה לרכש, אספקה, התקנה, הפעלה, הטמעה ותחזוקה של המערכת כולל אינטגרציה מלאה ומוכחת לתווך רשת התקשורת הסלולרית על גביה יופעל היישום. החברה מפעילה כיום קשר רדיו VHF המשמש כקשר עיקרי לרכבות וכן מכשירי מירס המאפשרים קשר רדיו חירום לרכבות וקשר רדיו תפעולי לצוותי הפקחים וצוותי הביטחון של הרכבת.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי: מכרז לשירות התשלומים הממשלתי (שה”ם)

08.06.2018 14:07

מכרז לשירות התשלומים הממשלתי (שה”ם) – ערוץ התשלום המקוון המאפשר לאזרחים תשלום ממחשב אישי או מטלפון נייד. מדובר בהחלפת התשתית הטכנולוגית הקיימת (שפותחה ע”י מימשל זמין) במוצר מסחרי בינלאומי שיעבור מעט התאמות לצרכים של מימשל זמין וישמש כתשתית לטווח ארוך.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת: דרוש/ה: סגן/ית מנהל אגף בכיר (פיקוח ואכיפה – תקשורת)

06.06.2018 20:40

עובד שמילא מישרה זו שוהה בתקופת ניסיון במשרה אחרת. עובד שיבחר ידרש לסיווג בטחוני “סודי ביותר”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

עיריית נתניה: מכרז לאספקת מערכת אבטחת מידע

01.06.2018 16:11

במסגרת קידום מהלך עיר חכמה, המערכת תהווה בסיס לקישוריות של מערכות שיותקנו בעיר ובהן מערכת בקרת רמזורים, מערכות בטיחות ובקרה בבתי-ספר ובגנים, מערכות בקרת תאורה, מערכת חנייה חכמה, מערכת ניהול תברואה חכמה, גלישת WiFi ברחבי העיר, תחנות חכמות, שילוב IoT ועוד.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

המוסד לביטוח לאומי: מכרז לכריית מידע מודיעיני [כלי ממוכן לכריית מידע מודיעיני מרשת האינטרנט]

01.06.2018 16:08

בארץ ובעולם יש מי שרוצים ומנסים לפגוע בתשתיות המחשוב של המב”ל ולשבש את פעילותן השוטפת של התשתיות הללו ויש בארץ כאלה המנסים להונות את הארגון ולהוציא ממנו במירמה כספים.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

רספ”ן: מכרז למתן שירותים לתפעול חדר מצב – מרכז מבצעים לטיפול באירועי מצוקה וחירום ימיים

01.06.2018 16:06

גורמים עויינים וארגוני חבלה עלולים לנצל כלי שייט זרים המגיעים ארצה לביצוע פעילות עוינת כנגד מתקנים במימי מדינת ישראל. במטרה לצמצם סיכון זה מבצע חדר המצב במשרד התחבורה גם הליך של אבחון ביטחוני מקדמי לכלי שייט המבקש להגיע למרחב הימי של מדינת ישראל. פעילות חדר החירום הינה פעילות קריטית במדינת ישראל הנדרשת לזמינות של 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. אי-זמינות מערכת הקשר והמחשוב ו/או פגיעה בתפעול חדר חירום עלולות לגרום לשיבוש משמעותי בבטיחות כלי השייט במסעם אל ומחוצה למדינת ישראל. החל משנת 2008, משרד התחבורה מפעיל מרכז מבצעים לאבטחת בטיחות כלי השייט והאזנה לקריאות מצוקה על פי דרישת אמנות בין לאומיות המגיעות ממרחב הימי של מדינת ישראל.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז בהתקשרות עם בזק: רכישת ציוד תקשורת ומחשוב הכרחי להבטחת המשך הפעילות של החדר לתיאום מצבי חירום של רספ”ן

01.06.2018 16:03

“רק לחברת בזק הידע המקצועי והיכולת בישראל לתת מענה מערכתי לתחזוקה מקצה לקצה של המערכת בשל היותה מפעילת תשתית התמסורת מצד אחד ותשתית המשרדי מצד שני, בשל הזמינות המערכתית הגבוהה הנדרשת מהמערכת ובשל אופי העבודה של 7X24, נדרש ספק אחד שיתקין הציוד ויספק למשרד שירותי תחזוקה ותיקון תקלות”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

התקשרות בפטור ממכרז: הלמ”ס בחר במתן חודורוב (הפרשן הכלכלי של ערוץ 10) להנחות – בתשלום – כנס של הארגון שנערך היום (30.5)

30.05.2018 14:08

תהייה: האם כתב/פרשן כלכלי יכול לקבל תשלום (עבור עבודה חד-פעמית) מגוף ממשלתי שהוא מצוי עימו, למיטב הבנתי, בקשר עבודה שוטפים מעצם עבודתו בכלי תקשורת? מבלי לפקפק ביושרה העיתונאית, האם לא עדיף — מראש — להימנע ממצב זה והאם התמורה הכספית החד-פעמית מצדיקה, מבחינת העיתונאי, את ביצוע העבודה הזאת?

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

חדשות