מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: מכרז הספקת שירות תחזוקה לציוד גיבוי מתוצרת חברת HPE

23.02.2018 13:11

מטרת המכרז לאפשר למשרד התקשרות עם ספק/ים המורשה/ים על-ידי חברת HPE בישראל, לספק שירות תחזוקה לציוד האמור וזאת כנדרש במכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

תאגיד אמריקני מבצע בדיקת היתכנות לשדה התעופה הצבאי רמת דוד “במסגרתה תיבדק השאלה האם יוכל לשמש בעתיד כשדה תעופה מעורב – צבאי ואזרחי”

23.02.2018 13:10

בדיקת ההיתכנות כאמור נדרשת לשם יישומה של החלטת ממשלה מספר 2050 מיום 7 באוקטובר 2014 הקובעת כי על משרד התחבורה לבדוק היתכנותו של שדה התעופה הצבאי ברמת דוד כשדה מעורב, צבאי ואזרחי יחד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

מפעל הפיס: מכרז למתן שירותי ISP וקישוריות לאינטרנט

23.02.2018 13:08

בין תנאי הסף: המציע בעל רישיון מיוחד תקף למתן שירותי גישה לאינטרנט (ISP) מאת משרד התקשורת; המציע בעל ניסיון באספקת שירותי אינטרנט לארגונים עסקיים ו/או ציבוריים בהיקף של לפחות 20,000 גולשים במצטבר בשנים 2016 ו/או 2017; המציע מספק שירותי ISP באמצעות לפחות שני אתרי שדרה ראשיים, עצמאיים, המרוחקים זה מזה, המהווים חלק משדרת האינטרנט של המציע, הפועלים בגיבוי מלא וחם האחד לשני.

להמשך הידיעה
אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מפעל הפיס: מכרז לאספקה, הקמה ותחזוקה של מערכת ניהול תהליכים Workload Automation

23.02.2018 13:07

בין תנאי הסף: המציע בעצמו מורשה על-ידי היצרן למכור ולתחזק את מערכת Workload Automation המוצעת על ידו.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

המשרד להגנת הסביבה (הגנ”ס): דרוש/ה: ממונה (קרינה בלתי מייננת-מתקני תקשורת)

23.02.2018 13:06

נדרש ניסיון מקצועי בתחום בטיחות קרינה בלתי מייננת או בתכנון מתקני תקשורת או בהפעלת ציוד מדידה אלקטרוני מתקדם.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, רשתות חברתיות

המשרד לביטחון הפנים: בקשה לקבלת מידע (RFI) בדבר שיתוף פעולה עם רשתות חברתיות מבוססות מידע גיאוגרפי

17.02.2018 19:06

בכוונת המשרד לביטחון הפנים לקיים שיתוף פעולה עם רשת חברתית המבוססת נתונים גיאוגרפיים בתחום התנועה. מטרות שיתוף הפעולה: טיוב ואיכות השירות לציבור משתמשי הדרך. חישובי זמן הגעה ואפשרויות ניווט. הגברת שקיפות המידע לציבור. ניווט לשירותי מיקום תת-קרקעיים (למנהרות ולמעברים). ניתוח מחקרים – להגברת היעילות במלחמה בתאונות הדרכים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, רשתות חברתיות

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרז חדש: מכרז לאספקת תוכנת השתלטות לפרוייקט מרכב”ה, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

17.02.2018 19:04

המטרה: הקמת מערכת השתלטות מרחוק לתמיכה במשתמשי משרדי הממשלה השונים/לקוחותיו וכן למערכותיו הפנימיות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

וועדת הכספים תדון ברביעי בנושא “התקשרות חברת הנסיעות הממשלתית ‘ענבל’ בהסכם לאספקת מע’ טכ’ של שירותי תיירות בשווי מאות אלפי שקלים (ובמחזור של מיליוני שקלים) בפטור ממכרז מזה למעלה מעשר שנים”

10.02.2018 18:46

“בשוק בישראל יש מספר חברות אשר יכולות לספק שירותים זהים, המבוססים על תשתית דומה מבחינה טכנולוגית, אולם התנהלותה של חברת ‘ענבל’ הפכה את חברת ‘אמדאוס’ לספקית הבלעדית של שירותי תעופה ותיירות לרשויות המדינה, זאת ללא תחרות הוגנת אשר תאפשר לחברות הנוספות בשוק להציע שירות זהה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

רשת המיסים: מכרז לאספקת שירותי ייעוץ, תכנון, תיאום והפעלת מוקד תקלות בתחום תקשורת טלפוניה

09.02.2018 09:33

משך ההתקשרות במסגרת מכרז זה היא שנתיים עם אופציה של המזמין להארכה ב”שלוש שנים נוספות, עד שנה אחת (או חלק ממנה) בכל פעם”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי: מכרז לאספקת מערכת הפצת מסרוני SMS ודיוור, התקנתה, שירותי תמיכה, תחזוקה, שדרוגים וכן שירותים מקצועיים נלווים

09.02.2018 09:32

תקופת התקשרות במכרז תהיה לתקופה של שלוש שנים בהתאם לחוזה המצורף למכרז. המשרד רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות לשלוש שנים נוספות בהתאם להוראות החוזה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד התקשורת/אי. סי. אקס – המרכז הבינלאומי לתערוכות [שינוי קליטת נתוני פניות ציבור במערכת Public Appeals]

09.02.2018 09:31

“המשרד מעוניין לשנות את טופס פניות הציבור הקיים באתר האינטרנט ולכן יש צורך לשנות את אופן קליטת נתוני פניות הציבור למערכת הקיימת”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

בקשה לפטור ממכרז: משטרת ישראל/מכון התקנים הישראלי [כתיבת תקן בדיקות למד מהירות אלקטרוני]

09.02.2018 09:30

“לאחר כתיבת התקן, ייערך אגף התנועה לפרסום מכרז לטובת הצטיידות במכשירי אכיפה מד מהירות אלקטרוני לרכב (ממא”ל) עם צילום, מאויישים, העומדים בתקן שייכתב”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בקשה לפטור ממכרז: רשות התקשוב הממשלתי/ נס טכנולוגיות

09.02.2018 09:29

בשל מעבר יחידת מימשל זמין ממשרד האוצר לסמכות משרד ראש הממשלה בשנת 2015, אין ביכולתה להמשיך ולהישען על המכרז של משרד האוצר.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה של משרד האוצר להתקשרות בפטור ממכרז לצורך רכש שרתי להב של היצרן HPE

09.02.2018 09:27

“השימוש בשרתי HPE יבטיח למשרד: ניצול מלא של ההשקעות שכבר בוצעו במארזים, ובתשתיות התקשורת המשרתות את המארזים הקיימים וכן המשך שימוש בכלי הניהול הקיימים של חוות השרתים המתאימים לשרתי HPE, ללא צורך בהתקנתם של כלי ניהול נוספים המתאימים לשרתים של יצרן שונה”.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: כיבוי והצלה/ארגוקום

09.02.2018 09:26

חברת ארגוקום היא החברה היחידה בארץ המוסמכת לתת אחריו ושירות למערכות ההקלטה מסוג Crystal Quality בארץ, בדגש על תמיכה טכנית, עדכוני גירסאות ועוד.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

הודו (BRIC), מכרזים/פטורים/דרושים

וואלה? מה ש”נודע” עתה ל- וואלה! NEWS התפרסם כבר 25 ימים קודם לכן ב- Read IT Now

24.01.2018 21:21

ב- 24 בנובמבר 2017 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה “ביקור גומלין של נתניהו בהודו: ישראל תעניק מתנה להודו מכשור התפלת מים זהה לזה ששני ראשי הממשלה צפו בהדגמה שלו במהלך ביקור מודי בארץ”. 25 ימים לאחר מכן הדבר ‘נודע’ לוואלה חדשות.

להמשך הידיעה
הודו (BRIC), מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

“רשות האוכלוסין מתעתדת להחליף את כל מערכות המיחשוב שלה. מדובר בפרוייקט עצום מבחינת היקפים, מורכבות, מימשקים מרובים, פרוייקט שאמור להימשך חודשים רבים”

24.01.2018 21:18

אורן אריאב מנהל אגף מערכות מידע של הרשות לצאת ליום עיון פורץ דרך, משנה חשיבה, על-מנת להכיר מקרוב מערכות דומות ויישומים שיכולים לתת מענה לצרכי הרשות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

חדשות