בריאות/רפואה, מימשל/מימשל זמין, ניהול ידע

הממשלה תצביע בראשון (25.3) על “התוכנית הלאומית לקידום תחום הבריאות הדיגיטלית כאמצעי לשיפור הבריאות וכמנוע צמיחה”

23.03.2018 08:28

“ישראל מצוייה בעמדת פתיחה מצויינת להיות בין המדינות המובילות בעולם בתחום הבריאות הדיגיטלית, משתי סיבות עיקריות: א. ייחודה כאומת סטרט-אפ, המתאפיינת בסביבה יזמית, הון אנושי איכותי ומחקר אקדמי מוביל. ב. מערכת בריאות מתקדמת והיקף ועומק מידע רפואי ממוחשב הקיים במערכת הבריאות”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מימשל/מימשל זמין, ניהול ידע

אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין

‘ממצאי הפיקוח העלו כי רמת המודעות של הנהלת בתי-הדין הרבניים לסוגיית ההגנה על המידע האישי ואבטחת המידע נמוכה, ואינה עולה בקנה אחד עם הסטנדרט המצופה מגוף ממשלתי. חשיבות אבט”מ מקבלת משנה תוקף לאור רגישות המידע האישי המצוי ומנוהל על-ידה’

23.03.2018 08:27

הליך הפיקוח כלל דרישת ידיעות ומסמכים וכן פיקוח במשרדי המפוקחת. הפיקוח כלל תשאול של נציגי המפוקחת במשרדיה בנוגע לסוגי המידע האישי המוחזקים על-ידה, וסקירת מערכות המידע ומאגרי המידע בהן עושה המפוקחת שימוש, תוך מתן דגש על אמצעי אבטחת מידע ורמת המודעות של המפוקחת לנושא.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין

טלקום/וויירלס/מובייל, מימשל/מימשל זמין

הוצג הספר תוכניות העבודה של משרדי הממשלה: “שנת 2018 עומדת בסימן המשך המאמצים של משרד התקשורת להביא למשק תקשורתי, איכותי, תחרותי והוגן לכלל אזרחי ישראל”

06.03.2018 16:11

בין המשימות לשנת 2018: קביעת המתווה לביטול ההפרדה המבנית ב”בזק”, קביעת כללי הפרדה חשבונאית בדו”חות הכספיים של “הוט” ו”בזק” וקביעת מנגנון בדיקה לבחינת צמצום מרווחים.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין

הצעה לגבי “תוכנית הפעולה בנושא מימשל פתוח לשנים 2018-2019” הוצגה בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו לאישור וועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (הקבינט החברתי-כלכלי)

06.03.2018 16:01

בתוכנית הפעולה הנוכחית לוקחים חלק רשות התקשוב הממשלתי באמצעות מטה התקשוב הממשלתי, יחידת מימשל זמין והיחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור, היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, אגף מימשל וחברה במשרד ראש הממשלה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים. בנוסף, התוכנית כוללת התייחסות למאגר החקיקה הלאומי, שמובילה הכנסת.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין, נגישות/הנגשה

רשות התקשוב הממשלתי פירסמה הנחייה בדבר ביצוע הנגשת מאגרי מידע לציבור

23.02.2018 13:30

“בהחלטת הממשלה מספר 1933 מיום 30 אוגוסט 2016 הוגדרו היעדים, התפקידים והסמכויות של רשות התקשוב הממשלתי בנושא הנגשת מאגרי מידע לציבור”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, נגישות/הנגשה

מימשל/מימשל זמין

מטה ישראל דיגיטלית הכריז על “תהליך שיתוף ציבור שמטרתו הצפת רעיונות לפרוייקטים בתחום הערים החכמות ואיסוף מידע אודותיהן”

20.02.2018 12:55

“אנו מאמינים כי שיתוף ציבור הוא כלי חשוב בתכנון, וששיתוף מגוון הגורמים המעורבים יוכל להוביל לתכנית איכותית ומותאמת יותר, אשר תבטא את צרכי השטח”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין

רשות האוכלוסין הכריזה על שירות מקוון חדש לבדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ

17.02.2018 19:24

בהודעת רשות האוכלוסין נאמר כי השירות מאפשר לפונים לברר האם קיים נגדם צו עיכוב יציאה מהארץ, ולקבל את פרטי התיק וההליך אם קיים נגדם צו.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בקשה לפטור ממכרז: רשות התקשוב הממשלתי/ נס טכנולוגיות

09.02.2018 09:29

בשל מעבר יחידת מימשל זמין ממשרד האוצר לסמכות משרד ראש הממשלה בשנת 2015, אין ביכולתה להמשיך ולהישען על המכרז של משרד האוצר.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

אבטחת מידע/סייבר, ביומטריה, מימשל/מימשל זמין

רשות האוכלוסין: “בסך הכל הונפקו 1,382,772 תעודות זהות ו- 1,592,476 דרכונים ביומטריים עד כה”

03.02.2018 18:49

“אל 953,394 תעודות הזהות הביומטריות ו- 987,591 מסמכי הנסיעה הביומטריים שהונפקו במהלך תקופת המבחן, התווספו 423,378 תעודות זהות ביומטריות ו- 604,885 מסמכי נסיעה ביומטריים שהונפקו ממועד כניסתו לתוקף של התיקון לחוק ביום ה- 1 ביוני 2017 ועד ליום 30 בדצמבר 2017.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, ביומטריה, מימשל/מימשל זמין

אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין

יחידת ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי, הוסמכה לתקן PCI לאבטחת נתונים בתעשיית כרטיסי האשראי

23.01.2018 20:23

“יחידת מימשל זמין — המפעילה את שירות התשלומים הממשלתי הגדול בישראל, באמצעותו מתבצעים תשלומים בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים בשנה — מחוייבת לעמוד בתקנים קפדניים של אבטחת מידע.”

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין

באמצע ינואר 2018 צפויה לעלות לאוויר מערכת שער עולמי של המכס

26.12.2017 08:48

דו”ח מבקר המדינה 67א’ עסק בהרחבה בפרוייקט “שער עולמי” של רשות המסים.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין

רשות התקשוב הממשלתי: עקרונות לניהול סיכוני תקשוב במשרדי הממשלה

15.12.2017 14:08

מחבר המסמך יהודה אופיר מנהל אגף בכיר משילות בקרה ושקיפות (ITG) ברשות התקשוב הממשלתי מציין כי “מסמך זה מהווה מסמך מדיניות ותקן ממשלתי, ועל כן תוכנו מחייב את קהל היעד”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין

רשות התקשוב הממשלתי: מסמך ניהול עלויות פעילויות תקשוב

15.12.2017 14:04

“מידי שנה, יעביר המנמ”ר לרשות התקשוב הממשלתי דיווח של סיכום עלות כלל פעילויות המשרד, ברמת פירוט שתוגדר, לצורך מעקב, בקרה ובניית אמות מידה ברמת הממשלה”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד ראש הממשלה/רשות התקשוב הממשלתי: דרוש/ה: מנהל/ת פרוייקטי IT

05.12.2017 20:36

מנהל/ת הפרויקטים אחראי/ת על הקשר בין הלקוחות והצוותים השונים של מימשל זמין לבין מערך ה- IT ומתכלל/ת את המשימות של לקוחות מימשל זמין בתוך מערך ה- IT.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מימשל/מימשל זמין

יוגב שמני מנהל מימשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי: “בכוונתנו שברבע הראשון של 2018 גם בעלי טלפון כשר יוכלו לקבל את הסיסמה באמצעות הודעה קולית”

27.11.2017 21:22

לפני מספר שבועות הודיע בנק ישראל כי הוא מאשר כבר עתה לבנקים לבצע זיהוי באמצעות הודעה קולית כתחליף למסרונים. בנוסף, עד סוף החורף יחוייבו הבנקים לאפשר אופציה זו לבעלי הטלפונים הכשרים. בנק מרכנתיל הוא הראשון שנענה לפנייה וכבר הכניס לשימוש סדיר את שירותי המסרונים הקוליים באמצעי זיהוי.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין, משאבי אנוש

מנמ”ר המשרד להגנת הסביבה עבר לתפקיד מנמ”ר רשות האוכלוסין שהמנמ”ר הקודם שלה עבר לתפקיד מנהל מימשל זמין

27.10.2017 10:50

אורן אריאב מנמ”ר המשרד להגנת הסביבה עבר לתפקיד מנמ”ר רשות האוכלוסין; המשרד להגנת הסביבה מקיים מכרז לתפקיד מנמ”ר חדש.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, משאבי אנוש

מימשל/מימשל זמין

רשות התקשוב הממשלתי פירסמה את מסמך “הכנת תוכנית העבודה הרב שנתית להנגשת מאגרי מידע לצבור”

27.10.2017 10:21

“על המשרד לבנות תוכנית עבודה רב שנתית, כולל לוחות זמנים, להנגשת כלל מאגרי מידע עד לשנת 2022. בבניית תכנית העבודה יש לוודא כי לפחות 30% ממאגרי המידע שהוגדרו כבעלי עדיפות ראשונה יונגשו סוף שנת 2018; שבעים אחוז עד סוף שנת 2019; ומאה אחוזים עד סוף שנת 2020”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

חדשות