מימשל/מימשל זמין, תובנה עסקית BI

רשות התקשוב הממשלתי פירסמה קול קורא לסיוע בתחום אנאליטיקה של נתונים

14.10.2017 20:31

“רשות התקשוב הממשלתי תעמיד לטובת המשרדים לקידום מימוש החלטת הממשלה שירות של מנתח מידע ונתונים – Data Analyst, וזאת לשם ביצוע פרויקט לתקופה מוגדרת בתחום אנאליטיקה של נתונים ולמטרות התואמות את קידום החלטת הממשלה”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, תובנה עסקית BI

מימשל/מימשל זמין

פורסמו הנחיות ראש רשות התקשוב הממשלתי – בקרה

14.10.2017 20:30

“ההחלטה על המשרדים שיבוקרו תיקבע במסגרת תוכנית עבודה שנתית של אגף בכיר משילות בקרה ושקיפות, בתיאום עם המנמ”ר, ועל בסיס הצהרת המשרדים על יישום הנחיות רשות התקשוב הממשלתי”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין

פורסמו הנחיות אגף ממשל וחברה (משרד ראש הממשלה) לתכנון שנת 2018

14.10.2017 20:27

“ספר תוכניות העבודה עתיד להתפרסם לציבור בחודש פברואר 2018. פרסום הספר הינו אירוע תקשורתי, שבאמצעותו אנו שואפים לחשוף את תוכניות העבודה לחלקים נרחבים מהציבור. אנו רואים חשיבות גדולה לציבוריות של ספר תוכניות העבודה, המציג את יעדי המדיניות והעשייה הממשלתית במגוון רב של תחומים”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין

רק 21 יחידות מתוך 47 יחידות שהשתתפו בתהליך תכנון נטלו חלק בסקר של רשות התקשוב הממשלתי

14.10.2017 20:25

יהודה אופיר, מנהל אגף בכיר, משילות, בקרה ושקיפות ברשות התקשוב הממשלתי כותב במייל אל המנמ”רים הממשלתיים: “אני מבקש מכם להגביר את רמת ההשתתפות בסקרים שאנו מפיצים. מי שמצביע – משפיע. אנחנו מייחסים לחוות דעתכם חשיבות גדולה”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין

ב-8/11/17 תערוך רשות התקשוב הממשלתי כנס “האזרח 360° פשוט. נגיש. מתקדם.”

03.10.2017 18:07

“זהו כנס ראשון וייחודי שיעסוק בטכנולוגיות מידע כאמצעי לקידום הכלכלה, המשק והחברה בישראל. לכנס מוזמנים בכירים ומובילי דעה במגזר הממשלתי, האזרחי והעסקי ומומחים מהאקדמיה”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד רוה”מ/רשות התקשוב הממשלתי: מכרז ל”שדרת המידע” – מערכת תשתיתית רוחבית מאובטחת לשיתוף והעברת מידע

01.09.2017 14:57

תושבי המדינה מקבלים שירותים שונים ממשרדי הממשלה ומגופים ציבוריים (ובהם רשויות מקומיות, המוסד לביטוח לאומי ורשויות ממשלתיות נוספות) ובאמצעות גופים מסחריים ופרטיים שונים. מתן השירותים כרוך בהנגשה והעברת המידע המצוי אצל הגופים השונים, ובפרט במשרדי הממשלה. העברת המידע כוללת שליפת מידע קיים הנדרש לצורך השירות וביצוע עדכונים במידע הקיים. מתן מענה מיטבי לצורך זה, מחייב הגדרת מדיניות ברורה אשר על בסיסה יוקמו התשתיות הנדרשות.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין

המשרד לשיוויון חברתי/ישראל דיגיטלית: הקמה שדרוג והפעלה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים

14.08.2017 21:30

בהודעה שפירסם המשרד בעיתונים נאמר כי הוא שוקל לתמוך ברשויות המקומיות בהקמה שדרוג והפעלה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים, בהתאם להוראות החשב הכללי לעניין תמיכות מתקציב המדינה בגופים אחרים ועפ”י מבחני תמיכה שיוויוניים.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין

פורסמו הנחיות רשות התקשוב הממשלתי לגיבוש תכניות עבודה בתחום התקשוב לשנת 2018 במשרדי הממשלה וביחידות הסמך

04.08.2017 08:26

מטרת המסמך, עליו חתום יאיר פראנק ראש הרשות, היא להנחות את המנכ”לים ומנהלי אגפי מערכות המידע במשרדי הממשלה ויחידות הסמך להיוועץ בראש רשות התקשוב הממשלתי ולפעול תוך שימת לב להנחיותיו בעת גיבוש תוכנית עבודה של אגף מערכות מידע ותקצובה בכל הנוגע למבנה תוכנית העבודה לשנת 2018, יעדי ממשלה רוחביים בתחום התקשוב ותהליך גיבוש תוכנית העבודה.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי: דרוש/ה: מנהל/ת תחום בכיר (פרויקטים מיוחדים)

04.08.2017 08:08

מדובר במכרז בינמשרדי שפורסם ב- 11 ביולי 2017 אולם עתה בוצע שינוי: תיקון שנות הניסיון על פי המצוין בתקש”יר והארכת משך הרשמה.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין

רשות התקשוב הממשלתי פירסמה מיפוי חלקי של כלל מאגרי המידע הממשלתיים, שביצעו משרדי הממשלה ויחידות הסמך

31.07.2017 18:31

בכוונת הרשות להמשיך לפרסם את המיפויים בהתאם לאבני דרך שנקבעו, כאשר העדכון הבא צפוי לחול באוקטובר 2017.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מחשוב ענן, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי: מכרז לרכש שירותי ענן ציבורי

24.07.2017 10:34

מטרת המעבר לתשתיות ענן ממשלתי, בין היתר, היא לייצר סביבת עבודה מודרנית ומתקדמת לתשתיות המחשוב הממשלתיות. תקופת התקשרות לתקופה של שנתיים. המשרד יהיה רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות עד שלוש שנים נוספות בסך הכל.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין

ההיקף הכספי השנתי של פעילות התקשוב הממשלתית ב- 2017 עומד על 3.1 מיליארד ש”ח

21.07.2017 09:41

אגפי מערכות המידע מתחילים את השנה כאשר תחת ניהולם נמצאים, בממוצע 64% מהמקורות הכספיים הנדרשים למימוש תוכניות העבודה שלהם. משמעות הדבר היא שבתחילת השנה עומדים לרשותו של מנהל מערכות מידע ממשלתי, בממוצע, שני-שלישים מתקציבו המעשי.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין, מיקור-חוץ

רשות התקשוב הממשלתי פירסמה מסמך קווים מנחים בדבר השיקולים לבחירה בתפעול פעילות תקשובית במשרד באמצעות מיקור-חוץ

21.07.2017 09:24

“בחירה נכונה של הפעולות שיבוצעו במיקור-חוץ, מציאת ספק טוב, מנהלים וצוות מנוסים (ו/או יועצים שיסייעו), חוזה ברור, יחסי אמון עם הספק ושמירת גרעין של מומחי IT בתוך צוות המשרד – יביאו להפחתת העלויות הסמויות של מיקור-חוץ ב- IT”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מיקור-חוץ

מימשל/מימשל זמין

רשות התקשוב הממשלתי: יחסי ספק-לקוח הם אתגר שצריך להתמודד איתו

21.07.2017 09:22

“יחסי ספק – לקוח הם אתגר שצריך להתמודד איתו. יש צורך לפעול כדי לצמצם את הסיכונים והקשיים ולהיערך אליהם. כמפורט במסמך זה, צמצום הבעיה וההיערכות אליה מתחלק למספר תקופות זמן: לפני היציאה למכרז, בעת כתיבת המכרז, ולאחר בחירת הספק, בעת כתיבת ההסכם איתו ובהמשך הדרך, לאורך העבודה השוטפת איתו”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד האוצר/מינהל הרכש הממשלתי: מכרז מרכזי לאספקה, הצבה ותחזוקה של עמדות שירות (קיוסקים)

18.07.2017 18:23

מכרז זה נועד לאפשר למשרדי הממשלה וממשל זמין הזמנת פריטי ציוד או שירותים לצורך מתן שירותים לציבור הרחב באמצעות עמדות השירות (קיוסקים).

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד רוה”מ/רשות התקשוב הממשלתי/יח’ מימשל זמין: מכרז למתן שירותים מקצועיים בתחומי תוכן, תרגום וייעוץ דיגיטל

04.07.2017 06:57

המשרד נדרש לסיוע בתהליך המעבר והסבת התכנים מאתרי משרדי הממשלה השונים לאתר האינטרנט האחוד לכלל משרדי הממשלה (אתר gov.il) ועל כן המשרד מבקש לקבל הצעות לצורך מתן השירותים הללו.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי: מכרז לאספקת מוצרי Red Hat ושירותי תמיכה עבור יחידת מימשל זמין

28.06.2017 06:12

בין תנאי הסף: המציע מוגדר כשותף ברמה של “Advanced Partner” ומעלה של Red Hat בישראל, וחברת Red Hat התחייבה לתת את מלוא הגיבוי הטכנולוגי בישראל למוצרים במהלך כל תקופת ההתקשרות ותקופות ההארכה.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין

וועדת המדע בכנסת דנה בנושא “ליקויים בטיפול הממשלתי במתן שירותים מקוונים לאזרחים” בעקבות ממצאי דו”ח מבקר המדינה; רשות התקשוב הממשלתי חולקת על היבטים בדו”ח

13.06.2017 20:42

“האזרח רוצה שהממשלה תתאים עצמה אליו ולא להיפך. האזרח לא רוצה לבחור בין שירות דיגיטלי לפרונטלי אלא רוצה גם וגם. העולם עובר שינוי וגם אנחנו. אנו מבינים היום שהשירות יובל על ידי רצון ודרישת האזרח”, נאמר במצגת רשות התקשוב הממשלתי.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין