מימשל/מימשל זמין

וועדת המדע בכנסת דנה בנושא “ליקויים בטיפול הממשלתי במתן שירותים מקוונים לאזרחים” בעקבות ממצאי דו”ח מבקר המדינה; רשות התקשוב הממשלתי חולקת על היבטים בדו”ח

13.06.2017 20:42

“האזרח רוצה שהממשלה תתאים עצמה אליו ולא להיפך. האזרח לא רוצה לבחור בין שירות דיגיטלי לפרונטלי אלא רוצה גם וגם. העולם עובר שינוי וגם אנחנו. אנו מבינים היום שהשירות יובל על ידי רצון ודרישת האזרח”, נאמר במצגת רשות התקשוב הממשלתי.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד ראש הממשלה/רשות התקשוב הממשלתי/יחידת ממשל זמין: מכרז לאספקת מוצרי VEEAM ושירותי תחזוקה

30.05.2017 14:04

ההתקשרות היא לשלוש שנים; למשרד שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות של עד שנה כל אחת ובסה”כ עד שלוש שנים נוספות, כך שסך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על שש שנים מתחילת ההתקשרות.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי: מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום נגישות השירות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך [מכרזי הקניון הדיגיטלי הממשלתי]

30.05.2017 14:02

המכרז מיועד לשם הטמעת תקנות נגישות השירות, בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג – 2013 ולמתן שירותים נוספים בתחום.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין

הערות ראש הממשלה לדו”ח מבקר המדינה (67ב): ‘תמונת המצב כפי שמתקבלת מקריאת הדו”ח אינה עולה בקנה אחד עם פעילות התקשוב הממשלתי’

21.05.2017 09:12

“אופן הצגת הדברים בתקציר הדו”ח, ללא התייחסות לתגובה שנמסרה מטעם רשות התקשוב על הפעילות שבוצעה ומבוצעת יוצרת תמונת מציאות לא מאוזנת”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין, תוכנה

רשות התקשוב הממשלתי מפרסמת הנחיות לגבי מעבר/שדרוג מערכות ההפעלה בתחנות הקצה לגרסת Windows 10

21.05.2017 08:45

ההנחייה קובעת כי “על המשרדים לתכנן תהליך הגירה למעבר ל- Windows 10 בכל תחנות העבודה (Desktop/Laptop) “וכי יש “להשלים את תהליך ההגירה עד לדצמבר 2018”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, תוכנה

מימשל/מימשל זמין

הנחיית רשות התקשוב הממשלתי בנושא “התקשרות עם ספק לפי חבילות עבודה”

21.05.2017 08:43

“הנחייה זו מציעה שיטת ביניים נוספת, המשמשת במספר משרדים – התקשרות עם ספק לפי חבילות עבודה – אשר אינה מחליפה את שתי השיטות האחרות, אלא מציעה אפשרות נוספת שבמצבים מסוימים מנטרלת חלק גדול מהחסרונות שלהן ומביאה יתרונות”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

בריאות/רפואה, מימשל/מימשל זמין

האצלת סמכות רשות התקשוב למשרד הבריאות מול בתי-החולים הממשלתיים

21.05.2017 08:41

“הדימיון הרב בין צורכי התקשוב בבתי-החולים והסתמכות על מערכות המידע המרכזיות המפותחות באגף בריאות דיגיטלית ומחשוב במשרד הבריאות … מבדילים משמעותית את יחידות המחשוב של בתי-החולים הממשלתיים משאר יחידות מחשוב ביחידות הסמך במשרדי הממשלה האחרים. על כן, רשות התקשוב הממשלתי בתיאום עם משרד הבריאות החליטה להאציל את סמכויותיה על האגף לבריאות דיגיטלית ומחשוב/מב”ר בנוגע לבתי-החולים הממשלתיים בנושאים הנ”ל.”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי: צבר של קרוב ל- 30 מכרזים; נקבע סדר עדיפויות למועדי פרסום המכרזים לאורך השנה הנוכחית

17.04.2017 21:17

כאן באתר דיווחתי בחודשים האחרונים על שמונה מכרזים של רשות התקשוב הממשלתי — מקצתם פורסמו במהלך ארבעה החודשים הראשונים של 2017 ומקצתם פורסמו בחודשים נובמבר/דצמבר 2016 והטיפול בהם החל בשנת 2017.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי: מכרז לאספקת מערכות מתוצרת Blue Coat ושירותי תחזוקה, אחריות ושירותים מקצועיים

31.03.2017 15:27

רשות התקשוב הממשלתי מבקשת לקבל הצעות לאספקת מערכות ומוצרים מתוצרת Blue Coat וכן שירותים מקצועיים למערכות תוך השתלבות במערך הקיים של מערכות מתוצרת זו הכוללות מרכיבי חומרה, תוכנה וניהול, עם יכולת התאמה למימוש מדיניות האבטחה של מימשל זמין.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין

יוגב שמני (לשעבר מנמ”ר רשות האוכלוסין) נכנס לתפקידו כמנהל “מימשל זמין” במשרד ראש הממשלה

18.03.2017 19:02

בדצמבר 2016 דיווחתי כאן באתר כי משרד ראש הממשלה פירסם ב- 8.12.2016 מכרז בינמשרדי לתפקיד מנהל/ת אגף בכיר (מימשל זמין). תאריך הגשת מועמדות אחרון היה 18.12.2016.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין

וועדת המדע החלה לדון בהצע”ח “מימשל זמין” המבקשת לפרסם ולהנגיש לציבור הרחב כתובות מייל של עובדי ציבור

11.03.2017 18:49

ח”כ דוד ביטן: “המטרה היא שיהיה ניתן להגיע לפקידי הציבור ועובדי הממשלה באופן נגיש ולא באמצעות מחלקות לפניות הציבור שהן המחסום הגדול ביותר היום. אני בעד קשר ישיר ואישי, באמצעות מיילים. החוק ברור, ניתן להעביר אותו בשבוע הבא בקריאה ראשונה ובשבוע האחרון של המליאה בקריאה שנייה ושלישית”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי: בקשה להצעות לאספקת מערכת זהות בטוחה (זה”ב) – ניהול זהויות וגישה לשירותים

27.02.2017 22:16

המטרה המרכזית: לאפשר אספקת שירותים שמחייבים הזדהות, מרחוק ובאופן מאובטח, לרבות פעולות שכיום ניתן לבצען רק על-ידי הגעה פיזית למשרד ממשלתי, בהתאם לרגישות המידע והשירות. תפישת המכרז: ‘התושב במרכז’. המערכת תיבנה כך שתשרת את התושב באופן המיטבי.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי [במשרד ראש הממשלה]: מכרז פומבי לאספקה, תחזוקה ומתן שירותים מקצועיים למערכות DataPower מתוצרת IBM עבור יחידת מימשל זמין

18.02.2017 19:11

מדובר במערכות קריטיות בשל תפקודן בצומת השירותים ובסביבות עבודה נוספות ביחידת מימשל זמין; באמצעותן מתאפשר לספק את שירותי הממשלה באופן מאובטח לאזרחים ולרשתות המשרדים השונים; המערכות משמשות כשער כניסה לתוך מערכות המידע והאתרים של משרדי הממשלה ובאמצעותן מועברים מסרים, קבצים ונתונים בין המשרדים לאתרי האינטרנט ומשם באופן מאובטח לציבור.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי: מכרז לאספקת מערכות מתוצרת 5F ושירותי תחזוקה, אחריות ושירותים מקצועיים

24.01.2017 09:52

“מימשל זמין חשוף בכל רגע נתון להתקפות סייבר רבות בעצימות משתנה ומתמודד מידי יום עם התקפות על אתרים המתארחים בחוות האירוח של מימשל זמין. מערכות הניטור של מימשל זמין מזהות התקפות רבות ובהיקפים גדולים”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין

מימשל זמין מציג באתר gov.il שירות חדש: שינוי כתובת (מען) ע”י מערכת ההזדהות הממשלתית; השינוי מתבצע מהבית ללא צורך לגשת ללשכת שירות

19.12.2016 13:33

מעתה ניתן לשנות באופן מקוון את כתובת המגורים הרשמית באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית המאפשרת למבקשים לצרוך שירותי ממשלה, אשר דרשו, עד כה, הגעה ללשכות השירות, לבצע את אותן הפעולות באמצעות האינטרנט.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין

ח”כ שפיר: “אני חושדת שיש פער בין הנתונים במרכב”ה לבין הנתונים שהאוצר מציג בוועדת הכספים”; החשכ”ל לא הגיעה לדיון בוועדת השקיפות

17.12.2016 20:54

ח”כ שפיר ממתינה כבר 8 חודשים לקבל מהאוצר הרשאת כניסה למרכב”ה לצורך עבודתה בוועדות השקיפות והכספים; “נעשה כל מה שצריך כדי לפתוח את המערכת הזאת לציבור (…) מגיע לנו פה בכנסת ולאזרחים לראות את כל הנתונים התקציביים והמידע על מה שקורה עם הכסף שלנו. להבין שלא משקרים לנו בפנים ושהכספים לא מתבזבזים על כל מיני דילים פוליטיים”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

החלטת ממשלה: פטור מחובת מכרז פומבי למשרות המדענים הראשיים במשרדי הממשלה בתנאי שיקויים הליך וועדת איתור מועמדים

04.12.2016 15:39

על-פי נתוני שירות המדינה, מישרות מדענים ראשיים קיימות כיום ב- 12 משרדי ממשלה וכן בלמ”ס ובמפ”י; בין 12 המשרדים הללו מוזכר גם משרד התקשורת. אלא שלמיטב זכרוני מישרה זו במשרד התקשורת אינה מאויישת כיום.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש