חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

פורסם דו”ח של הממ”מ בכנסת: “מדיניות שימוש בטלפונים ניידים במוסדות חינוך”

09.12.2017 18:00

“במדינות רבות מתקיים דיון ציבורי באשר לאופן שבו צריכים בתי-הספר לטפל בסוגיית הטלפונים הניידים. מסקירת מגוון מקורות עולה כי יש מתח בין ההתייחסות לטלפונים ניידים כמסיחי דעת הפוגעים במהלך התקין של הלימודים ובין התייחסות להימצאותם בבתי-הספר כאל עובדה מוגמרת שלא ניתן לשלוט בה עוד, ועל כן יש למצוא דרכים להפיק מהם את המיטב”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, רשתות חברתיות

סקר: מורים בתיכונים בבריטניה מפסידים בשנת הלימודים 11 ימי הוראה בשל הפרעות הנגרמות מסמרטפונים ומדיה חברתית

09.12.2017 17:58

עפ”י ממצאי הסקר, המורים מפסידים מידי יום בממוצע 17.2 דקות של זמן הוראה משום שהם צריכים להתעסק בהפרעות הנגרמות ממכשירי הטלפונים החברתיים וכתוצאה מהשימוש ברשתות החברתיות. משמעות נתון זה היא הפסד של 86 דקות הוראה בשבוע וכאמור יותר מ-11 ימי הוראה בסך הכל במהלך שנת הלימודים.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, רשתות חברתיות

חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

בצרפת שוקלים לאסור שימוש בסמרטפונים בבתי-הספר

09.12.2017 17:56

אחת מהקבוצות הגדולות ביותר המייצגות הורי תלמידים המכונה PEEP הביעה ספקנות לגבי יכולת היישום כאשר מדובר, לדוגמה בתיכון המכיל 600 תלמידים.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל

חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז היקפים משתנים — מעקב ובקרה על תוכניות ופעולות המינהל בתחומי התקשוב, המדעים והטכנולוגיה

05.12.2017 20:32

המינהל למדע וטכנולוגיה מעוניין בקבלן שיבצע מעקב ובקרה על פעולות ההצטיידות והטמעת התקשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות החינוך בהתאם להנחיות משרד החינוך.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: קול קורא לעדכון מאגר ספקים לאספקת ציוד ושירותים בנושאי מחשוב ותקשוב עבור משרד החינוך

01.12.2017 14:29

מטרת הרשימה היא לאפשר למשרד לפנות לספקים במכרזים סגורים לקבלת הצעות במקרים בהם לא קיים מכרז מרכזי (שנערך ע”י החשב הכללי – או שעומד להיערך בקרוב), וכאשר היקף הרכישה כולל מע”מ הוא בטווח של עד 300,000 ש”ח, אלא אם יוחלט אחרת ע”י ועדת המכרזים.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה

וועדת השרים לחקיקה תדון (א’) בהצעת חוק להצעת חוק לתיקון פקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למכללה טכנולוגית מוכרת)

10.11.2017 12:56

“מטרת הצעה זו היא לאפשר למוסדות להסיט תקציב לפעולות חיוניות נדרשות לטובת ניהולם התקין, לתרום לאיזונם התקציבי ולהתמקד בהכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים לשוק העבודה בישראל. לפיכך, מוצע לקבוע כי לא תוטל ארנונה כללית או אגרה על מכללה טכנולוגית מוכרת שאינה משמשת למטרות רווח, ושטחה המשמש לחינוך או ללימוד אין בו פעילות עסקית”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז היקפים משתנים למתן שירותי למידה ואמצעים לקיום למידה באמצעות הרשת

10.11.2017 12:46

במסגרת המכרז, משרד החינוך על יחידותיו השונות מעוניין לאפשר למידה בסביבת עבודה מקוונת ותכנים דיגיטליים בתהליכי ההוראה, הלמידה והערכה כחלק אינטגרטיבי מסביבת ההוראה והלמידה של המורים והלומדים במערכת החינוך. סביבת העבודה המקוונת והכלים הטכנולוגיים שבה, ישולבו במודלים שונים של הפעלה שיאפשרו גמישות למשרד בהזמנה, ביישום ובהפעלה מתוך מערכות טכנולוגיות של משרד החינוך.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, ירוק/תשתיות/אנרגיה, מכרזים/פטורים/דרושים

המשרד להגנת הסביבה: מכרז לפיתוח יחידות תוכן דיגיטליות חינוכיות בנושאי סביבה

27.10.2017 10:23

מטרת יחידות התוכן הדיגיטליות היא לאפשר למורים להקנות ידע בנושא ולהניע את התלמידים לקחת אחריות על הסביבה ונכונות לפעול למען הסביבה. יחידות התוכן הדיגיטליות ייכתבו, יפותחו ויפעלו בהלימה לתוכנית הלימודים הרלבנטית של שכבות הגיל השונות.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, ירוק/תשתיות/אנרגיה, מכרזים/פטורים/דרושים

אינטרנט, חינוך והכשרה

עלה לאוויר הקורס המקוון האינטרנטי (Massive open online course, MOOC) הראשון של אוני’ בן-גוריון

22.10.2017 11:21

בקורס רשומים, כבר בשלב זה, 491 משתתפים מ- 99 מדינות, בהם 52 מארה”ב, 33 מהודו, 26 מישראל (לא מאוניברסיטת בן-גוריון), 20 מניגריה, 19 מאנגליה, 15 מקנדה, 13 מהפיליפינים, 12 מברזיל, 11 ממצרים, 10 מפקיסטן, 8 מאוסטרליה, 8 מקולומביה, 8 מגרמניה, 8 מאינדונזיה, ועוד.

להמשך הידיעה
אינטרנט, חינוך והכשרה

בריאות/רפואה, חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז להעברת הכשרות ביישומי Office לעובדי משרד הבריאות

02.10.2017 20:19

המשרד מעוניין כי הספק הזוכה יעביר באמצעות מרצים מטעמו, הכשרות ביישומי האופיס השונים, כדוגמת Access, Word, Excel, PowerPoint וכדומה, כאשר המשרד צופה כי עיקר ההכשרות יהיו ביישום האקסל.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

למשרד החינוך נותרו לביצוע עוד כ- 800 בדיקות קרינה ובטיחות בבתי-הספר להן התחייב המשרד עפ”י פסיקת בג”ץ

01.09.2017 15:08

“כעת, משהמשרד נערך לפרסום המכרז בשנית, הוחלט לבצע מספר שינויים במסמכי המכרז, על-מנת להתאים את היקפיו למגמה שמנכ”ל המשרד מוביל בתחום הטכנולוגי”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: קול קורא – הזמנה לפיתוח אפליקציה לניהול המעורבות החברתית קהילתית בבתי-הספר

18.07.2017 18:25

המשרד מבקש לקבל הצעות לפיתוח מערכת לניהול התוכנית בבתי הספר, אשר תיתן מענה לכל הגורמים המעורבים בה: תלמידים, רכזי מעורבות חברתית בבתי-ספר, מחנכים, איש הקשר במקום ההתנדבות, רכזי שכבות, רכזי רשויות, מפקחים במחוזות, ומטה משרד החינוך.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה

משרד המדע מבקש לקבל הצעות להפעלה בשנים 2017–2022 של פרוייקט “אוריינות דיגיטלית” לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית

02.07.2017 10:15

פרוייקט “אוריינות דיגיטלית” – לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית הוא מיזם ממשלתי באחריות משרד המדע והטכנולוגיה שמטרתו לימודי טכנולוגיה בקהילה ללא תשלום.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה

חינוך והכשרה

“המרחב הקיברנטי (Cyberspace) הוא מרחב פעילות המשפיע רבות על חיינו כיום; גם המידע הגיאוגרפי הינו חלק בלתי נפרד מן הפעילות במרחב הקיברנטי”

26.05.2017 15:26

“די לציין את הקשר שבין רשתות חברתיות למערכות מידע גיאוגרפיות כפי שבא לידי ביטוי באפליקציות מבוססות מיקום, כמו באפליקציה הנפוצה Waze, כדי להבין את הקשר שבין המציאות הגיאוגרפית למרחב הקיברנטי”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז למעקב ובקרה על תוכניות פעולות הצטיידות והטמעה בתחומי התקשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות החינוך

07.05.2017 09:38

המינהל למדע וטכנולוגיה מעוניין בקבלן שיבצע מעקב ובקרה על פעולות ההצטיידות והטמעת התקשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות החינוך, בהן, כל זאת בהתאם להנחיות משרד החינוך.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז למתן שרותי איפיון, פיתוח, התקנה, הרצה, הדרכה ותפעול של תוכנות, לומדות, אתר ניהול, אתר שיווק, וסביבת ריצה של אולימפיאדת הסייבר, EDstart ומיזמי חדשנות

21.04.2017 14:23

מכרז זה הוא מכרז מסגרת. כל הספקים אשר ייבחרו במכרז זה, יחתמו על הסכם התקשרות עם המשרד ויכללו ברשימת ספקי מכרז מסגרת. זהות הספק ממנו תבוצע בפועל הזמנה של השירותים, תיקבע מעת לעת, במהלך תקופת הסכם המסגרת, לאחר קיומו של הליך תחרותי בין כל ספקי מכרז מסגרת.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז לאיפיון, הקמה, התקנה, הדרכה והטמעה של אפליקציית עובדי הוראה למובייל

18.03.2017 18:56

באפליקציית עובדי הוראה צפויים להשתמש עובדי הוראה: הן אלה המועסקים ע”י משרד החינוך והן אלה המועסקים ע”י בעלויות החינוך. סך הכל מוערך כי כמות המשתמשים באפליקציה תעמוד על כ- 200,000 משתמשים.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

עד 31.3.2017 צפוי משרד החינוך לפרסם מכרז חדש בתחום מעקב ובקרה על תכניות פעולות ההצטיידות והטמעת המחשוב, המדעים והטכנולוגיה במוסדות חינוך

11.03.2017 18:45

“הגורם המקצועי במשרד מציין כי הכרחי לשמור על הרציפות של כלל הפעולות המבוצעות מכוח התקשרות זו. הפסקת הפעילות תמנע בקרה על תקציבים בהיקפים משמעותיים – שאושרו כבר”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים