אבטחת מידע/סייבר

רשות הסייבר קיימה כנס יחידות רגולטוריות

19.06.2017 21:16

לדברי הרשות, חשיבות הכנס טמונה בהפרייה הדדית בין הצדדים ובנוסף בחיבור בין נציגי הרשות לשטח.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות האכיפה והגבייה: מכרז לרכישת והתקנת NAC מערכת בקרת גישה לרשת

19.06.2017 21:12

המטרה היא שיפור רמת האבטחה בתחנות הקצה של הרשת המקומית במשרד, באמצעות הטמעת מערכת בקרת גישה לרשת ותחנות הקצה בכלל אתרי רשות האכיפה והגבייה.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר

בדיון משותף של 2 וועדות בכנסת התברר: וועדת הבחירות המרכזית איננה כפופה לגופי הגנת הסייבר בישראל

12.06.2017 21:33

עו”ד אורלי עדס מנכ”לית ועדת הבחירות המרכזית: “המערכת שאליה מוזנות תוצאות הבחירות מנותקת לגמרי מהרשת כך שאין כל חשש להתערבות שם. זו מערכת סגורה לחלוטין”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר

היום התקיימה בכנסת ישיבה משותפת של ועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון להגנה בסייבר ושל וועדת המדע והטכ’ בנושא “הפצת מידע כוזב ותקיפות סייבר לשם השפעה על מערכות בחירות”

12.06.2017 16:00

מרכז המחקר והמידע של הכנסת: “לא ברור האם וכיצד יש להתמודד עם סוגיית ההפצה של מידע כוזב, ומהו התפקיד של המדינה בעניין או חלקם של שחקנים אחרים דוגמת גופי תקשורת או גופי מגזר שלישי. נראה כי אין כיום כלים מספקים כדי לאמוד את מידת ההשפעה של מידע כוזב על מערכות בחירות”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה

באוני’ בן-גוריון יתקיים בשלישי (6.6) יום עיון בנושא מוכנות ומענה למתארי חירום כתוצאה מאיומי סייבר

05.06.2017 14:37

התואר השני ברפואת חירום: מוכנות ומענה למצבי חירום ואסון — יום עיון בנושא מוכנות ומענה למתארי חירום כתוצאה מאיומי סייבר.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה

אבטחת מידע/סייבר

חוקרי סייבר באוני’ בן-גוריון חשפו שיטה שבה האקרים יכולים להזליג מידע רגיש בצורה אופטית דרך הנתב (ראוטר)

05.06.2017 08:41

החוקרים פרסמו סרטון ביוטיוב בו הם מדגימים את פעולת הפוגען על ראוטר ביתי. לצופים בסרטון מוצב אתגר לגלות מהו שם הספר שתוכנו שודר באמצעות אותות הלדים.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר

ג’וניפר ריסרץ’: כ- 3 מיליארד רשומות נתונים של לקוחות ייגנבו ב- 2017

02.06.2017 15:17

עסקים קטנים ובינוניים נמצאים בסיכון רב יותר מפני התקפות סייבר. השנה הם ישקיעו בממוצע פחות מ- 4,000 דולר על אמצעי אבטחה ונתון זה יגדל בצורה לא משמעותית במהלך חמש השנים הקרובות.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר, אינטרנט, משפט

לבית-המשפט השלום ת”א הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד 013 נטוויז’ן בנושא חבילות האנטי-וירוס ואנטי-ספאם מבלי שהיא מספקת תנאי התקשרות כדין

02.06.2017 15:08

“… כתוצאה מכך פנה למרכז השירות ושוב ביקש לדעת מדוע השירות אינו פועל כנדרש. אז נאמר לו בפעם הראשונה כי גם כאשר השירות פעיל, לא ניתן לסנן 100% מהודעות הספאם”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, אינטרנט, משפט

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מפעל הפיס: מכרז לאספקה, הקמה ותחזוקה של מערכת מרכזית לניטור ותפעול אבטחת מידע SIEM

26.05.2017 15:20

המכרז הינו מכרז עם בחינה חד-שלבית. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות זהות כאמור בתנאי המכרז.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז מכרז פומבי ממוכן לתחזוקת מערכת SIEM ומוצרים נוספים מתוצרת HP

26.05.2017 15:19

המכרז ינוהל כמכרז ממוכן לפי תקנה 19 ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ”ג – 1991. ההצעות למכרז יוגשו למערכת המכרזים האלקטרונית עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז לאספקת שירותי ייעוץ בנושא הגנת סייבר לחטיבה לפיקוח על הבנקים

26.05.2017 15:18

בכוונת הבנק לגייס יועץ אחד או יותר שיוצעו ע”י מציע אחד או יותר. חלוקת העבודה ביניהם תהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק. מרבית השירותים יינתנו במשרדי הבנק בתל אביב.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר

הערות ראש הממשלה לדו”ח מבקר המדינה (67ב): התמודדות משטרת ישראל עם פשיעת סייבר מתוחכמת

21.05.2017 09:09

“התייחסות המבקר בסוגיית אי ההלימה בכוח האדם לצרכים הנדרשים אינה מתיישבת עם תפיסת ההפעלה הקיימת במשטרת ישראל למימוש אחריותה, שכן אין לראות בכמות כוח האדם הקיימת בפועל ביחידות הסייבר כמענה הבלעדי והייחודי לאיומי הסייבר”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר

וועדה משותפת של וועדות הכנסת והמדע והטכנולוגיה תדון בנושא “אבטחת מאגרי מידע ממשלתיים ואופן השימוש בהם”

21.05.2017 08:55

הדיון בעקבות בדיקת רמו”ט בה נמצא ש”קולט אביטל, יו”ר עמותת ‘מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל’, העבירה ליושב ראש המטה של מפלגת יש עתיד לבקשתו, קבצים הכוללים רשומות שמכילות מידע אישי רגיש ומזוהה על ניצולי שואה. זאת, ללא הסכמה מפורשת של הניצולים, תוך פגיעה בפרטיותם ובניגוד לחוק הגנת הפרטיות”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר, טלקום/וויירלס/מובייל

וועדת הפנים בכנסת אישרה החלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים על חברת הטלקום נט 4 פי. אייץ’. איי.

21.05.2017 08:52

“צירוף חברת נט 4 פי. אייץ’. איי. לחוק מתבקש ע”י שירות הביטחון הכללי, הרשות הלאומית להגנה על הסייבר, וראש הממשלה ושר התקשורת, וזאת לאור פוטנציאל האיום המיוחס לפגיעה אפשרית במערכות התקשורת הקיימות בחברה”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, טלקום/וויירלס/מובייל

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

שב”ס מבקש להתקשר בפטור ממכרז לשם אספקה, הטעמה, תחזוקה ותמיכה במערכת גילוי, זיהוי ואבחון של אנומליות וקוד עויין

16.05.2017 15:13

המערכת, המפותחת ומיוצרת בישראל, היא מערכת הגנה לזיהוי פריצות לרשתות ארגוניות, באמצעות ניתוח מתקדם של תעבורת רשת ומידע על תחנות קצה.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, רשתות חברתיות

דיווח: ה- Europol חשף פלטפורמת מדיה חברתית של המדינה האיסלמית דאעש

14.05.2017 11:54

Rob Wainwright מנהל סוכנות השיטור האירופאית Europol: אירופה ניצבת בפני “איום הטרור הגדול ביותר במשך דור”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, רשתות חברתיות

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד האוצר: מכרז למתן שרותי ניהול משימות אבטחה פיסית, חירום אבטחת מידע וסייבר עבור מערך סייבר, חירום וביטחון במשרד

14.05.2017 11:29

החברה הזוכה במכרז זה תהיה חברה אחת אשר תיתן את כלל השירותים המפורטים מכרז זה. החברה רשאית לתת את כלל השירותים בעצמה או באמצעות ספק משנה אשר יספק את השירותים בתחום הסייבר.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים