אבטחת מידע/סייבר, דואר/שירותי דואר, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת: מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום הסייבר; “המשרד נערך להקמת יחידה להכוונה מגזרית בתחום הגנת הסייבר”

25.04.2018 20:55

“מטרת המכרז היא לקבל שירותי ייעוץ ממומחים בתחום הגנת הסייבר … פעילות הייעוץ תסייע למשרד בהכוונה והנחייה בהיבטי הגנת הסייבר, ביחס לגופים שבהנחיית המשרד, בתחומי התקשורת, הדואר ובנק הדואר, לרבות הגדרת המדיניות ודרישות האסדרה; ליווי מקצועי שוטף ומענה לפניות מקצועיות, בהתאם למאפיינים של הגופים במגזר התקשורת אשר ביחס אליהם מתבצעת ההנחייה; בקרת ביצוע אחר הדרישות המקצועיות בהתאם לאסדרה, לרבות הכרת הפערים והצורך בהתאמות”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, דואר/שירותי דואר, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: התקשרות בהמשך של משרד רוה”מ עם התעשייה האווירית [9.2 מיליון ₪ לשנה] להמשך פיתוח מערכת “סייברנט”; השנה יפורסם מכרז להקמת “סייברנט 2”

25.04.2018 10:47

בימים אלו הרשות מבצעת תכנון רב שנתי למערכת, לאחריו מתוכננת יציאה למכרז לטובת הקמת ‘סייברנט 2’ עוד בשנת 2018. לפי וועדת המכרזים, ההתקשרות לתקופה המבוקשת מאזנת בין הצורך המבצעי בהמשך הפיתוח לבין עבודת המטה לבחינת המשך פיתוח המערכת בהיבט הטכנולוגי והמכרזי … המערכת תישאר בשימוש עד להחלפתה ע”י מערכת ‘סייברנט 2’, כדי לשמור על רציפות מבצעית”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, משפט

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) של 3 תובעים נגד Google בנושא סריקת הדוא”ל של לקוחותיה ושמירת מידע ללא הסכמתם

22.04.2018 21:54

“מחדלה של גוגל מוביל לכך שמאגרי המידע שלה, שבהם מאוחסן מידע אישי רגיש ביותר, בהיקף חסר תקדים על מיליוני משתמשיה בישראל, נותרו בלתי מדווחים, בלתי מפוקחים, חסרי שקיפות, ושלא ניתן לעיין בהם. התנהלות זו מהווה הפרת חוק הגנת הפרטיות והפרת ההסכמים שבינה לבין המשתמשים בשירותיה”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, משפט

אבטחת מידע/סייבר, פרסום/שיווק/מדיה

הרשות להגנת הפרטיות בדקה האם הוראות החוק מתקיימות לגבי איסוף מידע בשוק החברות המעניקות שירותי צפיית תוכן; מפרסמת את “סקירת פרטיות: שוק שירותי צפיית תוכן בישראל”

22.04.2018 14:44

בעקבות ההליך שלחה הרשות לחברות הוט, DBS, סלקום, פרטנר, טריפל סי ונטפליקס מכתבים המפרטים את הדרישות החוקיות מהחברות המספקות שירותי צפיית תוכן בישראל.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, פרסום/שיווק/מדיה

אבטחת מידע/סייבר

IBM PHD FELLOWSHIP AWARD הוענק לדוקטורנטית חגית גרושקה-כהן מאוניברסיטת בן גוריון בנגב

16.04.2018 15:33

המחקר עוסק בפיתוח אלגוריתמים ושיטות מבוססות למידה חישובית להערכה אוטומטית של סיכוני אבטחה במערכות מסדי נתונים. השיטות המפותחות עוסקות בניתוח עמידות מסדי הנתונים עצמם מצד אחד, ובאיפיון פרופיל האיום של המשתמשים בהם מצד שני.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר

חברה הצהירה בפני הרשות להגנת הפרטיות כי ביערה מאגר מידע; בדיקה העלתה: לא ביערה + החזיקה ועשתה שימוש במידע בלתי חוקי + מחזיקה במידע שמקורו בעותק לא חוקי של מרשם האוכלוסין ונגזרות של פנקס הבוחרים

13.04.2018 08:57

במע’ המידע של החברה נתגלו מאגרים הכוללים מיליוני רשומות של אזרחי המדינה ובהן מידע רגיש (מספר ת.ז., תאריך לידה, שמות משפחה ופרטי, שמות הורים, כתובת מדויקת ועוד).

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר

מערך הסייבר הלאומי פירסם מסמך המלצות: “צמצום סיכוני סייבר ממצלמות אבטחה”

13.04.2018 08:53

“מסמך ההמלצות נכתב כחלק ממטרה לשפר את החוסן הלאומי, הארגוני אך גם את מרחב הפרטיות והביטחון האישי”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: מכרז להספקת שירותי תחזוקה ושירותי מומחה למוצרים מתוצרת חברת Check Point Software Technologies

13.04.2018 08:24

למציע ניסיון באספקת שירותי תחזוקה ושירותי מומחה למוצר/ים מתוצרת חברת Check Point Software Technologies במשך 24 חודשים רצופים, בין השנים 2013-2017, אצל לפחות 3 ארגונים שלהם לפחות 1,000 משתמשים.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי: מכרז מסגרת לבחירת ספקים לאספקת ותחזוקת מוצרי תקשורת ואבטחת מידע

13.04.2018 08:23

המבקש לקבל את מסמכי המכרז יעבור תדרוך ביטחוני, לרבות חתימה על מסמכים כפי שיידרש, לשם קבלת אישור מטעם גורמי הביטחון המוסמכים. מובהר כי אישור גורמי הביטחון המוסמכים מהווה תנאי לקבלת מסמכי המכרז.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה

משרד המשפטים פירסם את צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים)(תיקון); המועד האחרון להעברת הערות: 19.4.2018

05.04.2018 14:17

בדברי ההסבר נאמר כי “תכליתו של התיקון המוצע היא לאפשר העברת מידע מרשות האוכלוסין וההגירה אל מרשם תורמי מוח עצם הפועל מכוח חוק מרשם תורמי מוח עצם, התשע”א – 2011, באופן שיסייע למרשם תורמי מוח העצם באיתור הנבדקים אשר נמצאה לגביהם התאמה בינם לבין אדם הזקוק לתרומת מוח עצם”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה

אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה

בעקבות חקירה פלילית של הרשות להגנת הפרטיות הגישה מחלקת הסייבר בפרקליטות כתב אישום בגין העברת מידע חסוי ממחשב מרפאה המבצעת הפלות לארגון חרדי המתנגד לביצוע הפלות

27.03.2018 20:55

מח’ הסייבר בפרקליטות: “ההחלטה על הגשת כתב האישום מבטאת את מדיניות משרד המשפטים, הרואה בחומרה עבירות של שימוש ומסירת מידע רפואי, אישי וחסוי, ללא הסכמת המטופלים ובניגוד למטרה לשמה נמסר המידע, בוודאי כשהדבר נעשה תוך ניצול מצבן השברירי ומצוקתן של נשים הצפויות לבצע הליך של הפלה”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה

אבטחת מידע/סייבר

משרד המשפטים מפרסם את טיוטת צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים)(תיקון)

25.03.2018 13:41

במצב המשפטי הקיים, מקבלות קרנות הפנסיה מידע ממרשם האוכלוסין לגבי מקבלי קצבאות שנפטרו בישראל, על מנת להפסיק את תשלומי הקצבה לחשבונותיהם של אותם עמיתים לאחר פטירתם. לצד זאת, קרנות הפנסיה אינן מקבלות מידע דומה לגבי מקבלי קצבאות שעזבו את ישראל ונפטרו מחוצה לה. קרנות הפנסיה אינן מיודעות ביחס למספר לא מבוטל של מקרי פטירה מחוץ לישראל של עמיתי הקרנות, וממשיכות את תשלום הקצבה לחשבונותיהם של אותם עמיתים שנפטרו, לאורך זמן, באופן הפוגע בזכויותיהם של יתר העמיתים. מוצע לעגן בצו הגנת הפרטיות את קרנות הפנסיה, על מנת ליישם ביחס אליהן מנגנון זהה בעיקרו למנגנון הנזכר לעיל אותו מפעילים גופים ציבוריים המשלמים קצבאות באופן קבוע.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין

‘ממצאי הפיקוח העלו כי רמת המודעות של הנהלת בתי-הדין הרבניים לסוגיית ההגנה על המידע האישי ואבטחת המידע נמוכה, ואינה עולה בקנה אחד עם הסטנדרט המצופה מגוף ממשלתי. חשיבות אבט”מ מקבלת משנה תוקף לאור רגישות המידע האישי המצוי ומנוהל על-ידה’

23.03.2018 08:27

הליך הפיקוח כלל דרישת ידיעות ומסמכים וכן פיקוח במשרדי המפוקחת. הפיקוח כלל תשאול של נציגי המפוקחת במשרדיה בנוגע לסוגי המידע האישי המוחזקים על-ידה, וסקירת מערכות המידע ומאגרי המידע בהן עושה המפוקחת שימוש, תוך מתן דגש על אמצעי אבטחת מידע ורמת המודעות של המפוקחת לנושא.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות האכיפה והגבייה: מכרז למתן שירותי SOC מנוהל ולמתן שירותי תפעול SIEM

21.03.2018 07:29

שירות ה- SOC המנוהל הנדרש הנו מוקד אבטחת מידע זמין המושתת על אנליסטים מומחים בזמינות 7X24 לזיהוי, התראות ותחקור אירועי אבטחת מידע וסייבר.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, דואר/שירותי דואר, משאבי אנוש

פורסם מכרז פומבי לתפקיד מנהל/ת אבטחת מידע והגנת הסייבר בחברת דואר ישראל ובבנק הדואר

16.03.2018 15:29

במודעה של הדואר נאמר בין היתר כי המועמד שייבחר יועסק בחוזה עבודה אישי כ”פקיד בכיר” כמשמעות מונח זה בחוק החברות הממשלתיות, התשל”ה – 1975.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, דואר/שירותי דואר, משאבי אנוש

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד ראש הממשלה: פנייה מוקדמת לקבלת מידע למערכת מבוססת סנסורים מבוזרים להגנה לאומית מפני איומי סייבר – עבור מערך הסייבר הלאומי

13.03.2018 20:33

“מערך הסייבר הלאומי מופקד על מכלול הפעולות למניעה, לניטרול, לחקירה ולהתמודדות עם אירועי סייבר. על-מנת לספק מענה הגנתי פרואקטיבי נדרשת פלטפורמת הגנה לאומית, המבוססת על טכנולוגיות מתקדמות לזיהוי ולסילוק איומי סייבר בראיה מדינתית, בדגש על גופים שהינם תשתיות קריטיות”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: בקשה לקבלת מידע (RFI): מערכת להמשכיות עסקית

13.03.2018 20:24

בנק ישראל מעוניין לקבל מידע בדבר פתרונות הקיימים בשוק למערכות להמשכיות עסקית לבנק ישראל. הבנק מזמין ספקים בעלי ידע, מומחיות וניסיון מתאימים, להגיש מענה לפנייה זו.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר

במסגרת חקירה של הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים (לשעבר, רמו”ט) התגלתה במחשבי חברת “אובליגור” תוכנה לאיתור מידע רגיש הפוגעת בחוק הגנת הפרטיות. הרשות הטילה על החברה קנס מינהלי בסך 100,000 ₪

11.03.2018 13:11

הרשות להגנת הפרטיות פתחה בחקירה אשר במסגרתה נערך חיפוש במשרדי החברה. במסגרת החיפוש נמצאה תוכנה במחשבי החברה לאיתור מידע רגיש אשר נבנתה על בסיס מידע אשר נגנב ו/או נאסף שלא כדין ממאגר מרשם האוכלוסין ו/או ממאגר פנקס הבוחרים ו/או ממאגרים של מתפקדים במפלגות. המידע הלא חוקי כולל מאות אלפי רשומות של אזרחי המדינה ובהן מידע רגיש כגון מספר תעודת זהות, תאריך לידה, שם משפחה ופרטי, שמות הורים, כתובת מדוייקת, מספרי טלפונים נייחים וניידים ועוד.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

חדשות